De leefwereld van jongeren de school in brengen

Een onderzoek naar de inzet van hiphop in het voortgezet onderwijs in Nederland

materiaal
digitale publicatie
auteur(s)
A. van den Brink; E. van Meerkerk (begeleider)
jaar van uitgave
2016
annotatie
Met literatuuropgave en bijlagen. - Masterscriptie Radboud Universiteit Nijmegen, Opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen, Master Creative Industries.
pagina's
108 p.
illustratie
figuren

Hiphop wordt in het voortgezet onderwijs vooral ingezet om de sociale en emotionele ontwikkeling van leerlingen te bevorderen. Docenten gebruiken hiervoor verschillende tactieken, zoals procesgericht lesgeven en leerlingen zelf laten creƫren. Dit concludeert Anouk van den Brink (Radboud Universiteit Nijmegen) in haar masterscriptie 'De leefwereld van jongeren de school in brengen'.

Jongerencultuur in het voortgezet onderwijs

De leefwereld van jongeren in het algemeen en de jeugdsubcultuur hiphop in het bijzonder worden nog maar weinig ingezet in leerprocessen in het voortgezet onderwijs. Dat is jammer, want onderwijs gericht op de leefwereld van jongeren biedt interessante mogelijkheden.

Pedagogische doelen en strategische middelen

Om deze mogelijkheden in kaart te brengen onderzocht Anouk van den Brink met welke pedagogische doelen en strategische middelen hiphop wordt ingezet op Nederlandse middelbare scholen. Ze verrichtte literatuuronderzoek en interviewde zeven hiphop-docenten en observeerde twee hiphop-lessen.

Doelen: cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling

De auteur concludeert dat hiphop in het Nederlandse voortgezet onderwijs vooral wordt ingezet om de sociale en emotionele ontwikkeling van jongeren te bevorderen. Ofwel: om de motivatie, openheid, identiteitsontwikkeling en samenwerking te stimuleren. Hoewel er ook aandacht wordt besteed aan het cognitieve leerdomein (kritisch denken stimuleren), gebeurt dit in aanzienlijk mindere mate.

Strategische middelen

Hiphop-docenten trachten deze pedagogische leerdoelen te bereiken door het aanleren van technieken, het geven van positieve feedback, leerlingen individueel en samen laten creëren en door samen te reflecteren op de normen en waarden van de hiphop-cultuur. Daarnaast proberen de docenten op een procesgerichte manier les te geven; niet het resultaat, maar het leerproces is voor hen het belangrijkst.

Kracht van hiphop-onderwijs

De kracht van hiphop-onderwijs in Nederland lijkt te liggen in het ‘anders zijn’ dan de andere schoolvakken. Hiphop-docenten belichten in hun lessen wat in andere vakken onderbelicht wordt, zoals vergroten van zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, samenwerkend leren en het ontwikkelen van een eigen 'ik'.

Download de scriptie

Trefwoorden

- hiphop - onderzoek - onderzoek (vorm) - scripties - voortgezet onderwijs - jongeren - sociale relaties - emoties - docenten - vergelijking - Verenigde Staten van Amerika - Nederland - jongerencultuur - leren - pedagogiek - authentiek leren - dans - leefsituatie - culturele identiteit - ontwikkeling - urban arts