Zicht op actieve cultuurparticipatie 2016

Themas en trends in praktijk en beleid 2016
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Deze gezamenlijke publicatie van het LKCA en het Fonds voor Cultuurparticipatie biedt zicht op actuele vraagstukken en trends op het gebied van de amateurkunst en buitenschoolse kunsteducatie.

Getroffen, maar hard nodig

De sector buitenschoolse kunsteducatie vernieuwt zich. Gemeentelijke kunstencentra en muziekscholen zijn zwaar getroffen door de bezuinigingen op cultuur. Vele hebben hun deuren moeten sluiten, en ze verliezen hun status als publieke voorziening. Toch hebben gemeenten kunstencentra, en docentencollectieven of netwerkorganisaties die daarvoor in de plaats komen, vaak hard nodig. Niet alleen voor het organiseren en ontwikkelen van cultuureducatief aanbod voor het onderwijs, maar ook voor maatschappelijke vraagstukken als bewonersparticipatie, inclusie van vluchtelingen en zorgbehoevende ouderen. 

Beroepsperspectief

Door de bezuinigingen is voor veel kunstdocenten een einde gekomen aan het vaste dienstverband. Als zzp’er worden deze docenten structureel onderbetaald en lopen ze grote risico’s bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Het is de vraag of het kunstdocentschap nog wel een serieus beroepsperspectief is, en of er op den duur voor kunstbeoefenaars nog voldoende geschoolde docenten en begeleiders zullen zijn. Op termijn dreigt verschraling van het aanbod. Vooralsnog lijkt de toegankelijkheid en kwaliteit van de kunsteducatie er niet onder te lijden, maar tussen gemeenten onderling zijn wel grote verschillen ontstaan.

Vraag blijft veranderen

Intussen verandert de samenleving, en daarmee de vraag. Klanten willen vooral snuffelen en shoppen. Daarnaast veranderen door toenemende vergrijzing en culturele diversiteit doelgroepen. Het spectrum van kunstzinnige en creatieve uitingsvormen wordt hierdoor breder. Zo krijgen de urban culture en de makerbeweging steeds meer aandacht. Ook meer traditionele uitingen van amateurkunst zoals muziekverenigingen en hun dirigenten veranderen. De digitalisering en de invloed ervan op de amateurkunst zet zich onverminderd voort.

  • Het cultuurbudget slinkt, maar gemeentelijke cultuurambities groeien
  • De rol van internet en sociale media in de ontwikkeling van creatieve en artistieke talenten neemt toe
  • Culturele diversiteit is als thema terug van weggeweest
  • De gevolgen van bezuinigingen op cultuur zijn het meest merkbaar in dunbevolkte regio’s
  • Het aantal initiatieven voor culturele activiteiten met en voor vluchtelingen en asielzoekers neemt toe

Auteurs

Max van Alphen, Evert Bisschop Boele, Hanna Marije Booij, Inez Boogaarts, Veerle Corstens, Iris Douma, Koen van Eijck, Jan Ensink, Sarah Haaij, Linda Hendriks, Fenna van Hout, Paul Huf, Teunis IJdens, Petra Jansen, Anne van der Kooij, Claudia Marinelli, Vera Meewis, Arno Neele, Josefiene Poll, Sieneke de Rooij, Annette Schemmel, Wietse Schmidt, Carmelita Serkei, Jessy Siongers, Marlies Tal, Bastiaan Vinkenburg en Peter van der Zant.

Bestellen

Zicht Op Actieve Cultuurparticipatie 2016 kost € 20 (incl. verzendkosten)
Bestel

LKCA probeert publicaties zo toegankelijk mogelijk aan te bieden. Neem contact met ons op bij ontoegankelijke informatie via info@lkca.nl.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel