Kunst en cultuur voor jou en mij?

Belemmeringen en kansen in het cultuureducatief systeem van leerlingen in het speciaal onderwijs
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
In dit onderzoek staat de analyse van het cultuureducatief systeem rondom leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs centraal. De uitkomsten gebruiken we om de kansen voor een inclusiever systeem te agenderen bij politici, beleidsmakers, scholen, fondsen en culturele partners.

Ecosystemen

Hoe zorgen we dat elk kind zich cultureel kan ontwikkelen? LKCA doet tussen 2021-2024 onderzoek naar het concept ‘ecosystemen’. Hierbij gaan we ervan uit dat alles met elkaar in verbinding staat. Van de muziekles op school tot film op tv. Van een inspirerend verhaal tot een museumbezoek. Om dit inclusieve ecosysteem te realiseren, definiëren we de oorzaken voor barrières in het huidige stelsel. Ook onderzoeken we wat een lokaal of regionaal leerecosysteem nodig heeft om alle kinderen en jongeren te laten floreren. 

Onderzoek

Dit onderzoek geeft een breder zicht op de belemmeringen en kansen van het cultuureducatief systeem voor leerlingen uit het (voortgezet)speciaal onderwijs dan alleen vanuit het perspectief van de school. Door belemmeringen en kansen van het brede systeem in kaart te brengen, zien we welke vervolgstappen nodig zijn om dit systeem inclusiever te maken. De uitkomsten van de systeemanalyse wil LKCA agenderen. Daarnaast willen we praktische aanbevelingen doen voor de verschillende
domeinen om het cultuureducatief systeem voor leerlingen in het (v)so te versterken.

Zelf aan de slag

Welke kansen en belemmeringen zie jij tussen en binnen domeinen als het gaat om de culturele ontwikkeling van kinderen en jongeren in het speciaal onderwijs?

Ga zelf aan de slag met de systeemanalysetool. Door het stappenplan te volgen krijg je inzicht in hoe een leerecosysteem voor cultuureducatie eruit kan zien en welke acties daarvoor nodig zijn.

Podcasts

  • In de podcast van Kunsteducatie Doorgelicht en de Kunstenbond, gaat Manu van Kersbergen in gesprek met Melissa Bremmer en Marian van Miert. Wat kunnen we doen om de culturele ontwikkeling van leerlingen in het speciaal onderwijs te versterken?
  • In de podcast ‘Kunsteducatie binnen het speciaal onderwijs’ van Kunst en Bondcast zijn, naast Marian van Miert (LKCA) ook Marianne Dom van’t Spijker en Job Kaihatu te gast. Naar aanleiding van het onderzoek ‘Kunst en cultuur voor jou en mij?’ gaan zij in gesprek over de belemmeringen en kansen binnen het cultuureducatief systeem van leerlingen in het speciaal onderwijs.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 6

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Marian van Miert (zij/haar/haar)
Marian van Miert (zij/haar/haar)
Functie: Specialist Cultuureducatie
Expertise: primair onderwijs,speciaal onderwijs
marianvanmiert@lkca.nl
030 711 51 45
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel