Cultuur+Educatie 52

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Dit nummer van Cultuur+Educatie heeft geen centraal thema, maar bevat artikelen over uiteenlopende onderzoeken, van muziekonderwijs in de kleuterklas tot en met veranderend kunstenaarschap in participatieve kunstpraktijken.

Veranderend kunstenaarschap

Rina Visser deed vijf casestudies naar participatieve kunstpraktijken. Ze beschrijft de nieuwe rol van de kunstenaar hierin. Deze treedt uit zijn atelier om samen met burgers via kunst sociale cohesie en maatschappelijke vernieuwing te realiseren.
Lees het artikel van Rina Visser

Art Based Learning

Jeroen Lutters heeft de afgelopen tien jaar hard gewerkt aan het introduceren van een nieuwe praktijk in het cultuuronderwijs: Art Based Learning (ABL). In een essay geeft hij een persoonlijke reflectie op deze periode en laat hij zien dat ABL in steeds meer (beroeps)praktijken begint door te dringen.
Lees het artikel van Jeroen Lutters

Creativiteit

Creativiteit is een containerbegrip. Het krijgt pas betekenis als je het begrip domeinspecifiek definieert. Dat is precies wat Jo Stijnen in zijn bijdrage doet. Hij gaat op zoek naar de betekenis van muzikale creativiteit binnen hogescholen en academies en concludeert dat authenticiteit van de musicus daarvan de kern is.
Lees het artikel van Jo Stijnen

Idiocultureel muziekonderwijs

De leerling centraal en muziek als gedrag. Dat is het uitgangspunt van idiocultureel muziekonderwijs, waar Evert Bisschop Boele voor pleit. Samen met Kees van der Meer beschrijft hij een empirische casestudie naar de lespraktijk van een muziekdocent op een Amsterdamse vo-school. Ze toetsen de praktijk aan de theorie en vice versa. 
Lees het artikel van Evert Bisschop Boele en Kees van der Meer

Creativiteit beoordelen

Hoe beoordeel je creativiteit zo objectief mogelijk? Dat is de opgave voor leraren die beeldend werk van vmbo-leerlingen voor hun Centraal Praktisch Examen moeten bekijken. Cito-onderzoekers Hugo Gitsels, Marjolein van Eck en Hans Kuhlemeier vergelijken in hun bijdrage de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van paarsgewijs beoordelen met globaal beoordelen en een rubricmodel.
Lees het artikel van Hugo Gitsels, Marjolein van Eck en Hans Kuhlemeier

Leerzame museumbezoeken

Binnen het basisonderwijs vormen museumbezoeken een van de meest gangbare praktijken in het cultuuronderwijs. Maar zijn die behalve leuk ook leerzaam? Mark Schep, Sophia Braumann en Carla van Boxtel namen Jij & de Gouden Eeuw, een educatief programma van het Rijksmuseum voor basisscholen, onder de loep. De holistische aanpak van hun evaluatieonderzoek is vernieuwend en brengt leeruitkomsten goed in kaart.
Lees het artikel van Mark Schep, Sophia Braumann en Carla van Boxtel

Muzikaal spel

Jonge kinderen ontdekken al spelende muziek. Vraag is in hoeverre dit in de kleuterklas tot zijn recht komt. In haar artikel doet Christiane Nieuwmeijer verslag van haar studie naar het muziekonderwijs in groep 1/2. Ze keek naar lesinhoud en lesdoelen en de vaardigheden van leerkrachten om muzikaal spel aan te bieden en te begeleiden.
Lees het artikel van Christiane Nieuwmeijer

LKCA probeert publicaties zo toegankelijk mogelijk aan te bieden. Neem contact met ons op bij ontoegankelijke informatie via info@lkca.nl.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel