Cultuur+Educatie 42

Deze Cultuur+Educatie biedt een kleine dwarsdoorsnede uit het brede veld van (lopend) onderzoek naar cultuureducatie.
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Met aandacht voor muziekonderwijs, de relatie tussen hedendaagse kunst en antropologie, rondleiden in musea, stress in conservatoria en Cultuur in de Spiegel.

Van reflectie naar onderzoek

Thomas De Baets en Luc Nijs verkennen in hun essay de mogelijkheden en voorwaarden van praktijkgericht onderzoek in het muziekonderwijs. Ze nodigen muziekdocenten uit hun persoonlijke reflectie uit te laten groeien tot degelijk wetenschappelijk onderzoek, en zo een brug te slaan tussen de academische wereld en het onderwijsveld.

Kunst en identiteit

Nathalie Roos belicht in haar artikel de relatie tussen hedendaagse kunst en antropologie. Hedendaagse kunst vertelt net als de antropologie ons iets over cultuur, identiteit en actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Ze toont ons een venster op de wereld en daarmee biedt deze kunst uitgelezen kansen om leerlingen te laten nadenken over zichzelf en de ander.

Rondleiden in musea

Het artikel van Mark Schep, Carla van Boxtel en Julia Noordegraaf bericht over de resultaten uit de eerste deelstudie van het onderzoeksproject Rondleiden is een vak! Centrale vraag in deze studie is op welke leeruitkomsten educatieve rondleidingen in kunstmusea en historische musea zich kunnen richten.

Stress op het conservatorium

Meer dan bij andere kunstvakopleidingen is stress bij conservatoriumstudenten een bekend probleem. Paul Deneer kreeg hier als counselor bij het Koninklijk Conservatorium veel mee te maken. In zijn artikel legt hij uit hoe een gezonde docent-student-relatie kan bijdragen tot oplossing van stressproblemen.

Cultuur in de Spiegel

In een essay laat Eelco van Es zien hoe het theoretisch kader van Cultuur in de Spiegel kan helpen om na te denken over rollen van diverse bij cultuureducatie betrokken partijen.

In het artikel van Lode Vermeersch, Leen Alaerts, Lysbeth Jans, Katrien Goossens, Koen Crul en Wim Lauwers krijgt Cultuur in de Spiegel een praktische uitwerking: hoe kunnen professionele leergemeenschappen van lerarenopleiders eraan bijdragen dat cultuureducatie geïntegreerd wordt met andere vakken? 

LKCA probeert publicaties zo toegankelijk mogelijk aan te bieden. Neem contact met ons op bij ontoegankelijke informatie via info@lkca.nl.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel