Cultuur+Educatie 36

Voor Cultuur+Educatie 36 deed de redactie een open oproep om artikelen in te sturen.
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Dat leidde tot een gevarieerd nummer met onderwerpen als beeldende kunst, jeugdtheater, creativiteit, tekenvaardigheid, filosofie en Cultuur in de Spiegel.

Theorie en didactiek van beeldende kunst in Duitsland

In Duitsland woedt een theoretisch debat over beeldend kunstonderwijs. Volgens Edwin van Meerkerk is dit debat van betekenis voor Nederland. Duitse theoretici onderbouwen kunstonderwijs vooral vanuit de kunsten zelf, in reactie op de eerder dominante kunsttherapeutische invalshoek.

Moeizame samenwerking tussen jeugdtheater en basisonderwijs

De samenwerking tussen jeugdtheater en basisonderwijs verloopt moeizaam. Verschillende belangen en botsende visies spelen daarbij een rol. Cock Dieleman waarschuwt voor een te ‘vraaggerichte’ benadering van jeugdtheater. Voorstellingen van deze gezelschappen moeten kinderen juist op een andere manier aanspreken en uitdagen dan de school doet.

Creativiteitsontwikkeling in het onderwijs

Creativiteit staat volop in de belangstelling als onmisbaar ingrediënt voor innovatie. Karin Hoogeveen en Esther Bos onderzochten hoe kunstvakdocenten het begrip creativiteit operationaliseren. De persoonlijke eigenschappen van de leerling, het creatieve proces en product, de didactiek en de omgeving spelen daarbij een belangrijke rol.

Waarom de meeste mensen niet kunnen tekenen wat ze zien

Veroni van Berlo onderzocht waarom het de meeste mensen niet lukt om te tekenen wat ze willen. Mispercepties, gebrekkige vaardigheden, niet in staat zijn om relevante informatie te selecteren, inefficiënte fixaties, een inadequate strategie en gebrekkige controle zijn mogelijke verklaringen. Deze bevindingen kunnen de onervaren tekenaar verder helpen.

De waarde van filosofie voor museumeducatie in kunstmusea

Willem Elias en Free De Backer betogen dat hedendaagse filosofische stromingen handvatten bieden om museumeducatie vorm te geven. Daarmee biedt een museumbezoek meer educatieve mogelijkheden, dan alleen het leren waarderen van de collectie. Het gaat de auteurs met name om educatie waarbij de beschouwer, en niet het kunstwerk centraal staat.

Kleine cartografie van Cultuur in de Spiegel

Brigitte Dekeyzer onderzocht het theoretisch kader van Cultuur in de Spiegel van Barend van Heusden. Wat zich als een hapklare theorie aandient, blijkt ingewikkelder dan verwacht. Dekeyzer bespreekt de verschillende invalshoeken, hun interne samenhang en hun mogelijke implicaties om toekomstige gebruikers van de theorie meer inzicht te geven.

LKCA probeert publicaties zo toegankelijk mogelijk aan te bieden. Neem contact met ons op bij ontoegankelijke informatie via info@lkca.nl.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel