Cultuur+Educatie 25

Nieuwe Amsterdammers leren van Stad en Taal
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

Hoe kunnen nieuwkomers inburgeren via culturele weg? Dat is het doel van een project als Stad en Taal. In dit nummer vind je de resultaten van de eerste onderzoeken naar deze projecten.

Stad en Taal

In 2006 startte de gemeente Amsterdam Stad en Taal voor mensen die Nederlands als tweede taal (NT2) leren. Taalverwerving wordt hierin gekoppeld aan een kennismaking met de cultuur en de geschiedenis van de stad. Het Amsterdams Historisch Museum en het Stedelijk Museum ontwikkelden speciale programma’s voor nieuwe Amsterdammers. Later volgden het Fotografiemuseum Amsterdam (Foam), het Verzetsmuseum en het Tropenmuseum.

Programma’s en ervaringen

Melissa de Vreede (Cultuurnetwerk Nederland) beschrijft in haar artikel de programma’s en laat museummedewerkers aan het woord over de opgedane ervaringen. 
Stad en Taal is een voorbeeld van hoe musea inspelen op de nieuwe doelgroep van NT2 cursisten.

Nieuwe horizon

In een essay doordenkt Halleh Ghorashi (Vrije Universiteit Amsterdam) de betekenis van taal voor inburgering en integratie. Taal is de toegang tot een nieuwe horizon, want door en in een nieuwe taal leren migranten zich een nieuwe omgeving eigen maken. Liever dan te denken in termen van taalachterstanden en minderheden benadrukt Ghorashi de kracht en rijkdom van de inburgeraar als reiziger tussen twee werelden. 

Thuisgevoel

Gedachte achter Stad en Taal is dat kennis over cultuur en geschiedenis van de stad bijdraagt aan een thuisgevoel en dus aan inburgering. Sandra Trienekens (Erasmus Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam) en Niels Vlasman (Hogeschool van Amsterdam) onderzochten in hoeverre de museumprogramma’s dit waarmaken. In hun bijdrage tonen ze zich voorzichtig positief: de programma’s dragen daadwerkelijk bij aan een thuisgevoel, zij het dat dit vooral geldt voor inburgeraars met een hoger opleidings- en taalniveau. 

Taalverwerving

In zijn bijdrage vat Folkert Kuiken (Universiteit van Amsterdam) de resultaten samen uit twee onderzoeken naar Stad en Taal als basis voor taalverwerving. Hij concludeert dat het museum een rijke visuele omgeving is die uitnodigt tot interactie. De museummedewerkers slagen er bovendien goed in NT2-leerders aan het praten te krijgen. Ook lijken nieuw geleerde woorden goed te blijven hangen.

NT2 in vogelvlucht

Als inleiding op deze publicatie schetst  Bea Ros (Zunneberg & Ros Tekstproducties) in vogelvlucht de geschiedenis van NT2 en museumprogramma’s voor inburgeraars.

Download

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 1

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel