Cultuur+Educatie 38

Cultuureducatie met Kwaliteit: de volgende stap
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Voor de Europese conferentie Quality Now! verzorgde het LKCA een speciale publicatie.

Het thematische deel van deze Cultuur+Educatie bestaat uit enkele bewerkte artikelen hieruit.

Deze bijdragen sluiten aan op Cultuur+Educatie 33 ‘Cultuureducatie: een kwestie van onderwijskwaliteit‘. Daarnaast in dit nummer twee artikelen over muziekonderwijs en danseducatie.

Wat is kwaliteit?

De overheid zet in op cultuureducatie met kwaliteit. Maar wat bepaalt eigenlijk de kwaliteit van onderwijs? In het openingsartikel beschrijft Jaap Scheerens wat we uit onderzoek weten over onderwijseffectiviteit. Hij zet op een rijtje wat scholen tot goede scholen en lessen tot goed onderwijs maakt.

Koersen op kwaliteit

Binnen de matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit werken culturele instellingen samen met scholen aan onder meer doorlopende leerlijnen en deskundigheidsbevordering. Teunis IJdens en Marjo van Hoorn pleiten in hun bijdrage voor goede sturing: zorg dat de projecten daadwerkelijk bijdragen aan beter cultuuronderwijs op de basisscholen. Piet Hagenaars beschrijft hoe het LKCA samen met het Fonds voor Cultuurparticipatie werkt aan goede monitoring en (tussentijdse) evaluatie van de regeling.

Amsterdams voorbeeld

Het themadeel besluit met een bijdrage van Marja van Nieuwkerk waarin zij beschrijft hoe haar gemeente, Amsterdam, werkt aan cultuureducatie met kwaliteit. Het beleid van de afgelopen jaren leidde ertoe dat Amsterdamse basisscholen, gefaciliteerd door de gemeente, voortaan drie uur per week besteden aan cultuureducatie.

Legitimering voor muziekonderwijs

In een artikel buiten het themadeel om stelt Evert Bisschop Boele de huidige legitimering van de kunstvakken – namelijk hun bijdrage aan creativiteitsontwikkeling – ter discussie. Hij laat zien dat de ideologie van creativiteitsontwikkeling lastig toepasbaar is op het muziekonderwijs en stelt een alternatieve rechtvaardiging voor dat vak voor.

Instrumenten voor danseducatie

Dafne Maes laat in haar bijdrage zien hoe danseducatie jongeren kan helpen om hedendaagse dans beter te begrijpen en waarderen. Zij beschrijft het door haar ontwikkelde basiscompetentieprofiel voor docenten en methodieken voor goede danseducatie.

Conferentie Quality Now!

Als u op bestellen klikt, wordt een exemplaar in de winkelwagen toegevoegd (zie rechtsboven). Klik op het icoontje om de bestelling verder af te ronden. 

LKCA probeert publicaties zo toegankelijk mogelijk aan te bieden. Neem contact met ons op bij ontoegankelijke informatie via info@lkca.nl.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel