Budget cultuureducatie verhoogd voor museumbezoek

13 september 2018

In het regeerakkoord staat dat alle kinderen tijdens hun schooltijd het (Rijks)museum moeten bezoeken. Het Ministerie van OCW investeert vanaf 2019 structureel € 4,5 miljoen om dit mogelijk te maken. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de prestatiebox voor het primair onderwijs.

In 2018 is er € 2,1 miljoen beschikbaar voor het mogelijk maken van het bezoek aan een museum. Vanaf 2019 is dit € 4,5 miljoen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de prestatiebox (bijzondere bekostiging) voor het primair onderwijs, onder het label Cultuureducatie met Kwaliteit. Op dit moment is er in de prestatiebox een bedrag van € 11,87 per leerling gelabeld voor de doelen van Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit bedrag wordt opgehoogd met 3 euro per leerling. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt dat alle basisschoolleerlingen minimaal één keer in hun schooltijd naar een museum kan.

Basisscholen kunnen met deze extra middelen het museumbezoek bekostigen, zowel het vervoer als de rondleiding/educatieve activiteit. Daarmee wordt een (financiële) drempel weggehaald. Scholen mogen zelf kiezen welk museum zij bezoeken.

Meer informatie

Cultuur in een open samenleving, brief OCW dd 18 september)
Subsidie per leerling via de prestatiebox (2012-2020)

Icon primair onderwijs