Impuls muziekonderwijs (2015-2020)

Het ministerie van OCW heeft voor de periode 2015 – 2020 25 miljoen beschikbaar gesteld voor muziekonderwijs op basisscholen.

Waarom subsidie?

Doel van de regeling is om de kwaliteit van het cultuuronderwijs te verbeteren en goed muziekonderwijs voor alle kinderen dichterbij te brengen. 

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag dat een school kan aanvragen hangt af van het aantal leerlingen. Het bedrag kan oplopen tot maximaal € 20.000 voor drie jaar.

Besteding subsidie

Met het geld van deze regeling kunnen scholen:

  • zorgen voor meer en betere muzieklessen
  • leerkrachten of muziekdocenten opleiden
  • samenwerken met muziekscholen, muziekgezelschappen of poppodia

Subsidievoorwaarden

Belangrijke voorwaarde om subsidie te ontvangen: de school moet samenwerken met een culturele instelling of een zzp'er met muziekexpertise.

Muziek binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit

De Impuls muziekonderwijs is onderdeel van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit en sluit aan bij Méér Muziek in de Klas, de beweging die zich de komende vijf jaar inzet voor structureel muziekonderwijs op de basisschool.

Meer informatie?

Alles over Impuls muziekonderwijs bij het Fonds Cultuurparticipatie