Vakspecialist muziek

De opleiding Vakspecialist muziek is een eenjarige opleiding voor leraren (speciaal) basisonderwijs die het muziekonderwijs op hun school willen verbeteren en vernieuwen. De opleiding wordt als post-hbo-opleiding aangeboden.

Voor wie?

De cursus Vakspecialist muziek is speciaal ontwikkeld voor leerkrachten primair onderwijs. De opleiding is gevalideerd door Registerleraar.nl voor 200 registeruren en bestaat sinds augustus 2005.

Muziekcoördinator of gespecialiseerde groepsleerkracht?

Scholen kunnen een muziekspecialist op verschillende manieren inzetten. Soms hebben vakspecialisten aparte muziektaken in alle klassen. Zij ruilen tijdelijk van klas met collega's of worden een dag vrijgeroosterd. Op andere scholen wordt de muziekspecialist aangesteld om het gehele muziekonderwijs te verzorgen en collega's te coachen en te ondersteunen.

De cursus

De cursus duurt 15 weken (3 uur per week). Als je de cursus volgt maak je een persoonlijk opleidingsplan, en bepaal je grotendeels je eigen leerroute. Tijdens de opleiding stel je een eigen portfolio samen. Op basis hiervan kan een school een takenpakket samenstellen. 

Mogelijke taken van de vakspecialist muziek:

  • je geeft muzieklessen in alle klassen
  • je begeleidt collega's bij muziektaken
  • je organiseert en werkt mee aan schoolmusicals, weeksluitingen e.d.
  • je zet een schoolkoor of instrumentale speelgroep op en begeleidt die
  • je onderhoudt contact met diverse (muziek)instellingen over hun muziekaanbod
  • je stelt een programma samen voor muzikale activiteiten
  • je begeleidt muzikale activiteiten en bereidt die voor
  • je zoekt naar een methode muziek
  • je ontwikkelt een leerlijn muziek
  • je nodigt musici uit op school

Subsidies voor opleiding

Scholen kunnen het geld uit de Prestatiebox gebruiken voor de cursus. Ook zijn scholingsuitgaven en studiekosten aftrekbaar voor de belasting.
Informatie over aftrek kosten bij belastingdienst 
Matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit (2013-2016)

Lesplaatsen  

Deventer - Saxion Hogeschool
Groningen - Hanze Hogeschool
Haarlem - InHolland Academy
Helmond - De Kempel
Leeuwarden - NHL Stenden
Meppel - NHL Stenden
Rotterdam - Thomas More Hogeschool
Sittard - De Nieuwste Pabo
Tilburg - Fontys
Utrecht - Marnix Onderwijscentrum
Vlissingen - HZ Academie

Meer informatie

Netwerk muziekdocenten pabo
Netwerk muziekdocenten pabo: vakspecialist muziek

vakspecialist muziek