Vakspecialist muziek

De opleiding Vakspecialist muziek is een eenjarige opleiding voor leraren (speciaal) basisonderwijs die het muziekonderwijs op hun school willen verbeteren en vernieuwen. De opleiding wordt als post-hbo-opleiding aangeboden.

Voor wie?

De cursus Vakspecialist muziek is speciaal ontwikkeld voor leerkrachten primair onderwijs. De opleiding is gevalideerd door Registerleraar.nl voor 200 registeruren en bestaat sinds augustus 2005.

Muziekcoördinator of gespecialiseerde groepsleerkracht?

Scholen kunnen een muziekspecialist op verschillende manieren inzetten. Soms hebben vakspecialisten aparte muziektaken in alle klassen. Zij ruilen tijdelijk van klas met collega's of worden een dag vrijgeroosterd. Op andere scholen wordt de muziekspecialist aangesteld om het gehele muziekonderwijs te verzorgen en collega's te coachen en te ondersteunen.

De cursus

De cursus duurt 15 weken (3 uur per week). Als je de cursus volgt maak je een persoonlijk opleidingsplan, en bepaal je grotendeels je eigen leerroute. Tijdens de opleiding stel je een eigen portfolio samen. Op basis hiervan kan een school een takenpakket samenstellen. 

Financiering

Binnen de nieuwe bekostigingsstructuur (lump-sum regeling) kan een schoolbestuur op allerlei manieren beter inspelen op de behoeften van het team.

 • Een deel uit het schoolbudget inzetten ter stimulering van het  muziekonderwijs op de school.
 • Reguliere formatie groepsonderwijs inzetten binnen de geldende  regelgeving (bijvoorbeeld door het aantal leerlingen per groep iets  te verhogen waardoor formatieruimte ontstaat voor een  vakspecialist).
 • Bij het bovenschools management een project aanvragen (voor een aantal jaren) ter stimulering van het muziekonderwijs op  school.
 • Inzetten van extra subsidies op gebied van cultuureducatie en versterking muziekonderwijs.
 • Achterstandssituaties: vakspecialisten die na schooltijd werkzaam zijn binnen de brede school kunnen voor die uren vaak bekostigd worden uit speciale gelden.
 • Bij brede scholen of IKC’s kan de vakspecialist muziek een verbindende factor zijn in het muziekaanbod.

Bron: Netwerk Muziekdocenten Pabo

Mogelijke taken van de vakspecialist muziek:

 • je geeft muzieklessen in alle klassen
 • je begeleidt collega's bij muziektaken
 • je organiseert en werkt mee aan schoolmusicals, weeksluitingen e.d.
 • je zet een schoolkoor of instrumentale speelgroep op en begeleidt die
 • je onderhoudt contact met diverse (muziek)instellingen over hun muziekaanbod
 • je stelt een programma samen voor muzikale activiteiten
 • je begeleidt muzikale activiteiten en bereidt die voor
 • je zoekt naar een methode muziek
 • je ontwikkelt een leerlijn muziek
 • je nodigt musici uit op school

Lesplaatsen  

Alkmaar - Inholland Academy
Den Haag - InHolland Academy
Deventer - Saxion Hogeschool
Groningen - Hanze Hogeschool
Haarlem - InHolland Academy
Helmond - De Kempel
Leeuwarden - NHL Stenden
Meppel - NHL Stenden
Rotterdam - Hogeschool Rotterdam
Rotterdam - Thomas More Hogeschool
Sittard - De Nieuwste Pabo
Tilburg - Fontys
Utrecht - Marnix Onderwijscentrum
Vlissingen - HZ Academie

Meer informatie

Netwerk muziekdocenten pabo
Netwerk muziekdocenten pabo: vakspecialist muziek

vakspecialist muziek