Méér Muziek in de Klas

MMiK

Méér Muziek in de Klas is dé beweging die zich inzet voor structureel muziekonderwijs op basisscholen. Onderdelen van het programma zijn: het verbeteren van de deskundigheid van groepsleerkrachten, het opleiden van vakdocenten en de samenwerking van scholen. Dit alles in samenwerking met het onderwijs, opleidingen, culturele instellingen en andere organisaties die zich bezighouden met muziek en/of onderwijs.

Initiatiefnemers

Méér Muziek in de Klas is een initiatief van het Platform Ambassadeurs Méér Muziek in de Klas, dat hiervoor nauw samenwerkt met de verschillende partners: de PO-Raad, de VandenEnde Foundation, de NPO, het ministerie van OCW, Fonds voor Cultuurparticipatie en het LKCA.

Meer informatie

Website Meer Muziek in de Klas