PO geldzaken

Welke subsidieregelingen zijn actueel? Hoe bekostig je de kosten voor vervoer van je leerlingen? En welke andere potjes zijn er om aan middelen te komen voor de financiering van cultuuronderwijs?

Subsidies

Er zijn heel wat landelijke subsidieregelingen, onder meer via het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Zoek je een eenmalige en/of kleinschalige subsidie op lokaal niveau? Neem dan contact op met de culturele instelling in jouw gemeente of provincie.
Lees verder

Lumpsum

De lumpsum is één budget dat scholen ontvangen van het Ministerie van OCW voor alle kosten. In de lumpsumbegroting staan posten voor onder meer personeel, leermiddelen, excursies, presentaties, deskundigheid en schoolontwikkeling.
Lees verder

Prestatiebox

Bovenop de lumpsum (voor personeel en materialen) is er voor basisscholen jaarlijks geld via de prestatiebox. Dit geld kan je naar eigen inzicht gebruiken voor verschillende doeleinden zoals cultuuronderwijs en deskundigheidsbevordering.
Lees verder

Vervoersregelingen

Budget vrijmaken voor het vervoer van en naar culturele activiteiten? Kijk wel regelingen er zijn voor een financiële tegemoetkoming.
Lees verder

Fondsen

Verschillende particuliere en overheidsfondsen verlenen subsidies voor activiteiten of projecten op het gebied van cultuur(educatie) en (amateur)kunst.
Lees verder

Relevante onderwerpen