Cultuurprofilering ook in het primair onderwijs

Scholen voor primair onderwijs die extra aandacht besteden aan cultuur, kunnen zich sinds april 2016 aanmelden als cultuurprofielschool via de Vereniging Cultuurprofielscholen PO (VCPS-PO).

Cultuurprofielscholen in het primair onderwijs

Op 20 april 2016 hebben twintig cultuurscholen de Vereniging CultuurProfielScholen Primair Onderwijs (VCPS-PO) opgericht. De VCPS-PO wil geïnteresseerde scholen en hun culturele partners bij elkaar brengen om kennis van goed kunst- en cultuuronderwijs te bundelen en uit te wisselen.

Op Cultuurprofielscholen staan kunst en cultuur prominent op het rooster, komen meerdere kunstdisciplines aan bod en sluit het kunstonderwijs zoveel mogelijk aan bij de andere vakken. Er is ook ruim tijd en aandacht voor buitenschoolse activiteiten in samenwerking met culturele instellingen.

Word ook Cultuurprofielschool

Herken je je als school in de omschrijving van een cultuurprofielschool of heeft je school ambities in deze richting, neem dan contact op met de VCPS-PO. Ook culturele instellingen die potentiële cultuurscholen kennen en/of zich graag in dienst willen stellen voor de VCPS-PO kunnen reageren.

Achtergrond: CPS van vo naar po

Tussen 2004 en 2007 ondersteunde het ministerie van OCW 44 scholen voor voortgezet onderwijs om zich te ontwikkelen tot Cultuurprofielschool. In 2007 werd het Steunpunt Cultuurprofielscholen opgericht om scholen te begeleiden (een samenwerkingsverband tussen LKCA en SLO). Vervolgens werd de Vereniging CultuurProfielScholen (VCPS) opgericht, als het landelijk netwerk van Cultuurprofielscholen. In 2016 is de Vereniging CultuurProfielScholen Primair Onderwijs (VCPS-PO) opgericht.

De VCPS-PO is mede tot stand gekomen dankzij de ondersteuning van het Fonds voor Cultuurparticipatie, diverse culturele instellingen en de Vereniging van CultuurProfielScholen in het voorgezet onderwijs.

contact

Eeke Wervers
naamEeke WerversfunctieSpecialist Cultuureducatietelefoonnummer030 711 51 37e-maileekewervers@lkca.nl