Overzicht van de projecten die in 2017-2020 meedoen

kaartje cmk

Het Fonds voor Cultuurparticipatie honoreerde in de tweede ronde (2017-2020) van Cultuureducatie met Kwaliteit 46 aanvragen. Instellingen, scholen en overheden werken sinds 2013 aan de uitvoering van de plannen. In de eerste ronde (2013-2016) deden 54 projecten mee aan de matchingsregeling.

Projectenkaart met projecten per regio 
Uitgebreidere projectbeschrijvingen