Onderzoekend leren centraal op CBS De Regenboog

CBS De Regenboog
auteur
Anneloes Vermeulen
datum
30 oktober 2018

Op de Amerongse CBS De Regenboog heeft het onderwijs een thematische vorm. De leerlingen hebben veel inbreng en natuurlijk is er ook veel ruimte voor kunst en cultuur. Onze collega’s Anneloes Vermeulen en Eeke Wervers gingen langs en spraken met directeur Annemarie van der Mede en cultuurcoördinator Marlon Nell.

Het prachtige nieuwe gebouw grenst direct aan de bibliotheek en de sporthal waarmee de school structureel samenwerkt. CBS De Regenboog is middelgroot met zo’n 250 leerlingen. Het gebouw heeft twee verdiepingen en er is een handige doorgang naar de naastgelegen bibliotheek en sporthal. Centraal op de begane grond is een multifunctionele ruimte. Deze wordt gebruikt als speellokaal, maar is zo om te toveren tot een heuse theaterzaal met podium voorzien van een licht- en muziekinstallatie.

CBS De Regenboog

Muziek in de klas

Als we door de school lopen zijn de kinderen al naar huis. We treffen nog wel veel leerkrachten die allemaal graag hun passie voor muziek overdragen op de leerlingen. Zo is er meester Martijn die zegt wel zeker 20 minuten per dag in zijn klas gitaar te spelen voor zijn leerlingen. Dit combineert hij graag met de tafelrap, waarbij de leerlingen de tafels oefenen in de vorm van een rap. Een juf neemt haar hobo en klarinet mee zodra er op school een muziekproject is.

Een andere juf zingt veel met de leerlingen en heeft met de bovenbouw ook meegedaan met het schoolkorenfestival waar veel scholen uit Amerongen aan meededen. En dan is er nóg een meester die de gitaar voor het grijpen heeft staan in de klas en zich heeft opgegeven voor de deskundigheidsbevordering drama die bestaat uit drie bijeenkomsten. Op de gang treffen we een kast vol met allerlei (slag)instrumenten.

Onderzoekend leren

Anderhalf jaar geleden is de school begonnen met onderzoekend leren. Hiermee wil de school de leerlingen stimuleren zelf te denken en te ontdekken. Fouten maken hoort daar ook bij. Leraren zullen kinderen niet zozeer een antwoord geven op hun vragen maar hen met een wedervraag stimuleren zelf het antwoord te vinden.

Onderzoekend leren betekent ook dat de leerlingen meer inbreng hebben. Ze bepalen bijvoorbeeld zelf welke dans er geoefend gaat worden. Marlon: ‘Het vraagt van leerkrachten dat ze niet meteen invulling aan de les geven. Zo gingen leerlingen bijvoorbeeld een keer ritmes maken met grafische partituren. Dit zorgt aanvankelijk voor veel chaos, je bent de grip wat kwijt. Maar uiteindelijk na een paar weken is het resultaat fantastisch!’

Kerndoelen en leerlijn

De thema’s sluiten aan bij de kerndoelen. Omdat er bij ontdekkend leren veel wordt uitgegaan van wat er vanuit de kinderen komt, kan er van tevoren niet te veel vastgelegd worden. Wel wordt er, als een thema is afgelopen, met het team gekeken aan welke kerndoelen er is gewerkt. Met het team worden vooraf afspraken gemaakt wat er per groep bereikt moet worden. Dat maakt dat er een leerlijn in zit. De school heeft een stappenplan om thema’s uit te kunnen werken. In een portfolio houden de leraren bij wat er per thema is gedaan en welke stappen zijn doorlopen. (lees verder onder afbeelding)

CBS De Regenboog

De school heeft vier thema’s per jaar waaraan allerlei activiteiten gekoppeld worden. Rond het thema water is met de methodiek Dansspetters van Maria Speth gewerkt. Ook was er een schimmenspel, waarbij alle leerkrachten een rol vervulden. Marlon: ‘We gingen er met zijn allen voor en iedereen kwam tot zijn recht. De kinderen hebben het er nog heel lang over gehad.’

Naar het atelier

Het thema ambachten leende zich er bij uitstek voor om kinderen zelf aan het denken te zetten en te laten ontdekken. Annemarie: ‘Kinderen gingen op zoek en kwamen met allerlei beroepen aanzetten. Beroepen werden de school ingehaald: een kind nam opa mee die klokkenmaker was. Een kunstschilder bezocht groep 5 en de bovenbouw ging naar het atelier van een sieradenmaker in Driebergen. Kinderen hebben rond het thema ambachten van alles zelf gemaakt en verzameld. Dat werd uiteindelijk gepresenteerd in een tentoonstelling voor ouders en leerlingen.’

Marlon begint te stralen als ze vertelt over het thema pruikentijd. ‘Dat thema kwam bij allerlei vakken aan bod. Maar het leukste was de afsluiting. Alle kinderen hebben kranten verzameld en daarmee hebben ze echte krullenpruiken gemaakt. Met z’n allen gingen we gekleed aan tafel voor een chic diner. Door de hele school stonden tafels en ouders kwamen lekker eten brengen. Het was echt prachtig om te zien!’

Stap voor stap

Het advies van Annemarie voor andere scholen is om het simpel te houden. ‘Ik zou zeggen: begin klein. Begin met één onderdeel en probeer dat op een mooie manier uit te werken en pak dan pas de volgende stap erbij. Het kind staat centraal in onze visie. Kunst en cultuur geven kinderen veel mogelijkheden om zelf te ontdekken. Kinderen worden daar heel enthousiast van.’

Meer informatie

Website CBS De Regenboog