Rollen en competenties van de cultuurcoördinator

De cultuurcoördinator (icc'er) op de basisschool is spin in het web voor goed cultuuronderwijs. Als cultuurcoördinator ben je de verbindende schakel tussen school en culturele omgeving en coördineer je de culturele activiteiten op school. De cultuurcoördinator is meestal een leerkracht of directeur, die zich via de cursus Interne Cultuurcoördinator heeft gespecialiseerd in cultuuronderwijs.

Kwaliteit van onderwijs

Als cultuurcoördinator ontwikkel je –  in afstemming met het team en de directie – een cultuurplan binnen het beleidsplan van de school. Het plan verwoordt de schoolvisie op cultuuronderwijs en bevat een concreet plan van aanpak waarin die visie wordt omgezet in activiteiten, lessen en projecten. Een doordachte visie en een goed plan helpen om de kwaliteit en de continuïteit van cultuuronderwijs op school te waarborgen.

Motor voor cultuur

Belangrijk is dat er bij directie en schoolteam draagvlak is voor het cultuurplan. Bij de uitvoering van het plan betrek je als cultuurcoördinator dan ook het hele team. Samen met culturele en andere partners ga je aan de slag om cultuuronderwijs handen en voeten te geven. Je bewaakt niet alleen de voortgang, maar adviseert, informeert en enthousiasmeert ook alle betrokkenen. Je onderhoudt contacten met culturele instellingen en kunstenaars en bent actief in inspirerende netwerken.

Rollen en competenties cultuurcoördinator

Rollen cultuurcoördinator

Als cultuurcoördinator kun je verschillende rollen vervullen binnen je school. De ene rol ligt je beter dan de andere, in de ene rol wil je je liever verder ontwikkelen dan in de andere. 

De reflector reflecteert op zichzelf en het ontwikkelproces van de school en faciliteert de reflectie met het team. De inspirator voedt en inspireert collega’s en ouders. De schatzoeker is op zoek naar bijzondere en inspirerende parels. De verbinder betrekt culturele partners. De vormgever geeft vorm aan cultuuronderwijs. De regisseur coördineert cultuuronderwijs op school, in samenwerking met het team, de directie en/of de cultuurcommissie

Competenties cultuurcoördinator

Bij de zes rollen van de cultuurcoördinator horen verschillende competenties:

Reflector

 1. Denkt na over de plek van cultuuronderwijs in het curriculum van de school en kan deze  toelichten en bevragen.
 2. Is bij vernieuwingen in het onderwijs en op school alert op de rol en positie van cultuuronderwijs.
 3. Reflecteert op de invulling van cultuuronderwijs samen met de directie en het team.
 4. Signaleert de sterke en zwakke punten van zichzelf en het team, haalt daar leervragen uit en zoekt scholing.

Inspirator

 1. Is zelf het levende voorbeeld van hoe leuk en belangrijk cultuuronderwijs is.
 2. Kan het belang van cultuuronderwijs voor de ontwikkeling van kinderen uitleggen.
 3. Biedt collega’s advies en nieuwe ideeën voor cultuurlessen en –projecten.
 4. Stimuleert tot ouderbetrokkenheid.

Schatzoeker

 1. Is op zoek naar passende en bijzondere activiteiten voor de leerlingen.
 2. Is op zoek naar passende en bijzondere activiteiten voor team en directie.
 3. Doet kennis, inspiratie en nieuwe contacten op via netwerkbijeenkomsten en conferenties.
 4. Voedt zichzelf met kennis over actuele ontwikkelingen op het gebied van cultuuronderwijs.

Verbinder 

 1. Kent relevante (culturele) partners en instellingen in de omgeving en hun mogelijkheden.
 2. Is contactpersoon voor externen.
 3. Gaat, vanuit een vraag van de school, met hen in gesprek over samenwerking.
 4. Werkt samen met de (culturele) partners aan de ontwikkeling van duurzaam cultuuronderwijs.

Vormgever

 1. Actualiseert samen met collega’s (intern en extern) het cultuurplan en de visie op cultuuronderwijs.
 2. Beoordeelt activiteiten en aanbod; passend bij de visie/het plan van de school.
 3. Maakt samen met het team en directie keuzes voor het cultuurprogramma (activiteitenplan), dat wordt ingebed in het curriculum, ook na- en buitenschools.
 4. Stimuleert (of geeft plek aan) vernieuwende en passende culturele activiteiten en projecten.

Regisseur

 1. Zorgt dat cultuuronderwijs in team- en bouwvergaderingen blijvend besproken wordt.
 2. Houdt zicht op tijd en geld, en maakt hier afspraken over om het cultuurprogramma en de icc-taken naar behoren uit te kunnen voeren.
 3. Houdt het team up-to-date op het gebied van cultuuronderwijs.
 4. Delegeert taken betreft cultuuronderwijs aan het team.

Download 

De poster met rollen en competenties in A3 formaat of A4 formaat

contact

Esther Koetse
naamEsther KoetsefunctieTeamassistenttelefoonnummer030 711 51 03e-mailestherkoetse@lkca.nl
eeke wervers
naamEeke WerversfunctieSpecialist Cultuureducatietelefoonnummer030 711 51 37e-maileekewervers@lkca.nl