De icc-cursus als pabominor

Een aantal pabo-opleidingen in Nederland biedt een minor kunst- en cultuur(educatie) aan die mede opleidt tot interne cultuurcoördinator.

Als je een minor cultuureducatie hebt gevolgd, waarin de competenties van de cultuurcoördinator aan bod komen, ontvang je het landelijke icc-certificaat.
Overzicht pabo-minoren

Voor docenten

Om de icc-cursus te kunnen geven moet een docent ook gecertificeerd icc-trainer zijn. De onderdelen van de reguliere cursus moeten in de minor aan bod komen. Om aan te tonen of dit het geval is moet de checklist bij de cursus worden ingevuld.

Pabostudenten krijgen een eigen landelijk icc-certificaat, omdat zij zich als student niet kunnen inschrijven bij het lerarenregister. Dat is alleen voorbehouden aan mensen die al werkzaam zijn in het onderwijs. 
Checklist

Samenwerking pabo en scholen

Cultuurcoördinatoren op de basisschool zijn voor de pabo een belangrijk aanspreekpunt voor het cultuuronderwijs. Omgekeerd kunnen cultuurcoördinatoren veel hebben aan een pabo-stagiair die wil helpen een cultuureducatie project te ontwikkelen of uit te voeren op een school. 

In de praktijk

Op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen worden studenten in de minor Kunst & Cultuur opgeleid tot cultuurcoördinatoren. Hoe de minor precies in elkaar steekt en of de studenten inderdaad volwaardige cultuurcoördinatoren zijn, onderzocht Eeke Wervers.
Lees het artikel

contact

Esther Koetse
naamEsther KoetsefunctieTeamassistenttelefoonnummer030 711 51 03e-mailestherkoetse@lkca.nl
Eeke Wervers
naamEeke WerversfunctieSpecialist Cultuureducatietelefoonnummer030 711 51 37e-maileekewervers@lkca.nl