Passend besturen

Besturen als uitdaging

Passend besturen
jaar
2017
uitgave
online/pdf
auteur(s)
Marian ter Haar, Jan-Willem van der Roest, Marieke Reitsma, Anouk Brandsema en Lucas Meijs

Verenigingen hebben moeite bestuursleden te werven. Mensen vinden niet gemakkelijk de tijd in hun drukke agenda’s en zien op tegen de dagelijkse beslommeringen en verantwoordelijkheden van het besturen. Vanuit sport, cultuur en scouting is actief gezocht naar verenigingsbestuurders die manieren hebben gevonden om het besturen aantrekkelijk te maken. ‘Maak het leuk en flexibel’, is daarbij de belangrijkste conclusie.

Deze publicatie is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen LKCA, Kenniscentrum Sport, Mulier Instituut, NOC*NSF, Rotterdam Sportsupport, Erasmus Universiteit (Rotterdam School of Management) en Scouting Nederland. De publicatie is bedoeld om bestuurders te inspireren over hun rol en werkwijze na te denken en daarover met elkaar in gesprek te gaan.

Focus of verbinden?

Uit de analyse van deze bestuurservaringen worden twee perspectieven op besturen zichtbaar. Soms ligt de focus op delen en verbinden, dan juist weer op ‘lean & mean’ organiseren. Bij  de ‘lean & mean’-benadering legt het bestuur nadruk op de kernactiviteiten van de verenigingen, met een focus op kwaliteit van dienstverlening en aanbod. De gedachte achter dit perspectief is dat de activiteiten van de vereniging zo effectief mogelijk in de beschikbare tijd georganiseerd worden. De andere invalshoek - delen en verbinden - gaat juist uit van de gedachte dat besturen een gedeelde verantwoordelijkheid van alle leden is, die bijdraagt aan een hechte vereniging. 

Is er een keuze die beter werkt om een stabiel verenigingsbestuur te hebben? Nee, zeggen de auteurs. 'De omgeving beïnvloedt de keuze of je voor focus op kwaliteit en kernactiviteiten gaat of voor de focus op verbinding.' Is er een stabiele vraag, dan ligt een keuze voor ‘lean & mean’ voor de hand. Als er veel veranderingen - intern of extern - op de club af komen, dan is ‘delen en verbinden’ beter om de diversiteit te kunnen managen. Geregeld domineert een van de twee perspectieven, maar vaker zijn besturen mengvormen.

Op basis van de analyse zien de onderzoekers dat het clubs vaak helpt een accent te verleggen: juist wat strakker organiseren of mensen de ruimte geven een bijdrage te leveren aan de verandering. Ze hopen dat deze publicatie besturen in sport, cultuur en scouting inspireert om met vernieuwde energie bestuursleden te werven en te behouden.

Lees gratis de pdf

Tools en werkvormen

Voor adviseurs van verenigingen is een blauwdruk gemaakt van een avond waarop je met verschillende besturen uit jouw omgeving samen beide bestuursstijlen bespreekt. En waar de aanwezige verenigingen bekijken wat de waarde ervan is voor het functioneren van hun bestuur. 
Voorbeeld Avondprogramma Passend besturen
PowerPoint Passend Besturen 

Besturen van verenigingen kunnen ook zelf aan de hand van beide stijlen de werkwijze van het bestuur bespreken. Daarvoor hebben we werkvormen gemaakt en een beknopte beschrijving van beide stijlen.
Bestuursprofielen en werkvormen