Aandeel scholen met vakdocenten

Ruim de helft van de basisscholen (56%) heeft vakleerkrachten voor cultuureducatie aangesteld of ingehuurd.
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

2009: Monitor cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs (Oberon/Sardes)
2014: Monitor cultuuronderwijs in het primair onderwijs (Oberon/Sardes)
2016: Monitor cultuuronderwijs in het primair onderwijs (Oberon/Sardes)
2018: Monitor Cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018 (ResearchNed/Claudia de Graauw)

Toelichting

Na een dalende trend sinds 2006 is het aantal basisscholen waar vakleerkrachten actief zijn de laatste jaren gestegen, van 19% in 2008-2009 naar 29% in 2015-2016. In 2017-2018 heeft 56% van de basisscholen een vakleerkracht voor cultuureducatie ingehuurd of aangesteld.

Het grote verschil met 2015-2016 is mogelijk (deels) het gevolg van een veranderde vraagstelling. In de eerdere monitoronderzoeken kregen scholen een ja/nee-vraag. In 2017-2018 was de vraag uitgebreid met verschillende manieren waarop een vakdocent kan zijn ingehuurd of aangesteld, en waren er meerdere antwoorden mogelijk.

Vakdocenten worden vooral ingezet voor muziek, gevolgd door beweging/dans. Op scholen voor speciaal onderwijs en op brede scholen wordt vaker gewerkt met vakleerkrachten. Ook zetten scholen die deelnemen aan Cultuureducatie met Kwaliteit significant vaker een vakleerkracht in.

Basisscholen bepalen zelf of ze vakdocenten inzetten voor cultuuronderwijs. Meer dan de helft van de scholen (53%) geeft aan dat vakleerkrachten lessen overnemen en daarmee de werkdruk van de groepsleerkrachten verlichten. Twee vijfde van de scholen geeft aan dat de vakleerkracht ook samen lesgeeft met de groepsleerkracht, zodat ze door co-teaching van elkaar leren. De belangrijkste reden om geen vakleerkracht aan te stellen is gebrek aan financiële middelen.

Lees verder

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0