Aandeel scholen met vakdocenten

Gepubliceerd:
Deel dit artikel
59% van de basisscholen heeft vakleerkrachten voor cultuureducatie aangesteld of ingehuurd.

2009: Monitor cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs (Oberon/Sardes)
2014: Monitor cultuuronderwijs in het primair onderwijs (Oberon/Sardes)
2016: Monitor cultuuronderwijs in het primair onderwijs (Oberon/Sardes)
2018: Monitor Cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018 (ResearchNed/Claudia de Graauw)
2019: Monitor Cultuureducatie primair onderwijs 2018-2019 (ResearchNed/Claudia de Graauw)

Toelichting

Na een dalende trend sinds 2006 is het aantal basisscholen waar vakleerkrachten actief zijn de laatste jaren gestegen, van 19% in 2008-2009 naar 29% in 2015-2016. In 2018-2019 heeft 59% van de basisscholen een vakleerkracht voor cultuureducatie ingehuurd of aangesteld.

Het grote verschil met 2015-2016 is (deels) het gevolg van een veranderde vraagstelling. In de eerdere monitoronderzoeken kregen scholen een ja/nee-vraag. In 2017-2018 en 2018-2019 was de vraag uitgebreid met verschillende manieren waarop een vakdocent kan zijn ingehuurd of aangesteld, en waren er meerdere antwoorden mogelijk. Ook na een correctie voor deze veranderde vraagstelling zien we een toename van het aantal vakleerkrachten in het basisonderwijs.

Vakdocenten worden vooral ingezet voor muziek, gevolgd door tekenen/handvaardigheid en beweging/dans. Scholen die deelnemen aan Cultuureducatie met Kwaliteit zetten significant vaker een vakleerkracht in.

Basisscholen bepalen zelf of ze vakdocenten inzetten voor cultuuronderwijs. Meer dan de helft van de scholen (59%) geeft aan dat vakleerkrachten de werkdruk van de groepsleerkrachten verlichten. De belangrijkste reden om geen vakleerkracht aan te stellen is gebrek aan geld en tijd.

Lees verder

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 1

Gepubliceerd:
Deel dit artikel