Belangrijke links over Speciaal onderwijs

Convenant KOM Gelderland: Kunst Ontmoeten Meedoen
KOM Gelderland staat voor structurele, toegankelijke en professionele cultuurparticipatie voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een ondersteuningsvraag. Kunstbeoefening is een krachtig middel voor zelfontplooiing.
link: https://komgelderland.nl/
Cultuurhuis Wherelant
Cultuurhuis Wherelant heeft een breed kunstaanbod voor mensen met een beperking en verzorgt ook kunsteducatielessen in het speciaal onderwijs.
link: https://wherelant.nl/
DOT Belevingstheater
DOT maakt uniek belevingstheater voor kinderen en volwassenen met een (ernstige) meervoudige beperking. De kindervoorstelling van DOT is geschikt voor groep 1 t/m 3 van het basisonderwijs/speciaal onderwijs en voor mensen met een verstandelijke beperking.
link: http://dotbelevingstheater.info/
EduVIP
EduVIP biedt digitale ondersteuning aan leerkrachten die lesgeven aan leerlingen met een visuele beperking (cluster 1). De site biedt extra lesmateriaal, gerubriceerd naar vakgebied. Er is onder meer materiaal voor beeldende vorming, geschiedenis, handvaardigheid en muziek.
link: https://www.eduvip.nl/
MuziekSpeciaal
MuziekSpeciaal biedt muziektherapie, muziekles, begeleiding individueel en begeleiding aan groepen voor kinderen en jong volwassenen uit het Speciaal Onderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs.
link: http://www.muziekspeciaal.nl/
Rock en Rolstoel Producties
Rock en Rolstoel Producties is een leer/werkbedrijf voor mensen met een WLZ-indicatie of mensen die een werkervaringstraject ingaan via de gemeente of UWV.  Geschikt voor mensen die video’s willen maken of willen en werken met computers.
link: https://www.rockenrolstoel.nl/
Special Arts
Special Arts wil ervoor zorgen dat alle mensen met een beperking aan kunst kunnen doen. Op de website vind je via ‘Aanbieders van kunstactiviteiten’ kunstactiviteiten in jouw regio.
link: https://www.specialarts.nl/
Stichting Gleveris
Stichting Gleveris organiseert persoonlijke probeerprojecten voor mensen met autisme. Zij kunnen iets uitproberen dat leidt tot een eigen product. Bijvoorbeeld een eigen CD, boek, film, openbaar optreden, poster voor een festival, spreekbeurt, expositie. Doel is de zelfstandigheid van mensen met autisme bevorderen.
link: https://www.probeerprojectenautisme.nl/
Méér Muziek in speciaal onderwijs
Op deze pagina van Méér Muziek in de Klas vind je inspiratie om muziekonderwijs in het speciaal onderwijs te realiseren.
link: https://www.meermuziekindeklas.nl/nl/landings/meer-muziek-in-speciaal-onderwijs/48468/
Cultuureducatie vmbo vso pro
Deze regeling zet in op de samenwerking tussen culturele instellingen en scholen in één van de drie fasen (1. kennismaken en uitproberen 2. samen ontwikkelen 3. resultaten verduurzamen) waar de plannen op aansluiten. Scholen kunnen zelf niet aanvragen maar wel contact zoeken met een culturele instelling om samen een plan in te dienen.
link: https://cultuurparticipatie.nl/subsidie-aanvragen/40/cultuureducatie-vmbo-vso-pro