Belangrijke links over Diversiteit en inclusie

Onbeperkt Van Abbe
Het Van Abbemuseum heeft een speciaal programma voor mensen met een beperking. Het bestaat bijvoorbeeld uit speciale rondleidingen voor mensen met dementie, mensen met afasie, voor doven en slechthorenden en blinden en slechtzienden. Mensen die door een lichamelijke beperking niet naar het museum kunnen, kunnen toch de tentoonstellingen bekijken via een bestuurbare robot.
link: https://vanabbemuseum.nl/educatie/inclusie/
Misiconi Dance Company
Misiconi Dance Company is een professioneel gezelschap voor inclusiedans. Includiedans is een dansvorm waarbij mensen met en zonder beperking samen dansen.
link: https://misiconidance.nl/company/
De stem van ons geheugen
De Stem van ons Geheugen is een zangproject van een Vlaams samenwerkingsverband met o.a. Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. De stem van ons geheugen ondersteunt zorgorganisaties bij het oprichten van een ‘contactkoor’ voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.
link: https://www.koorenstem.be/nl/project/de-stem-van-ons-geheugen
De Stichting Koffer
De Stichting Koffer biedt kunstprojecten en trainingen om de eigenheid, d creatieve en sociale vermogens van mensen met dementie aan te spreken.
link: https://www.destichtingkoffer.nl/
Stichting Kubes
Stichting KUBES is een vrijwilligersorganisatie die de deelname van blinden en slechtzienden aan het kunstzinnige en culturele leven wil  stimuleren.
link: https://www.kubes.nl/
Stichting Onbeperkt Genieten
Stichting Onbeperkt Genieten adviseert, traint en ondersteunt culturele instellingen bij de realisatie van prikkelarm cultuuraanbod voor mensen met een prikkelgevoeligheid en prikkelverwerkingsstoornis.
link: https://www.onbeperkt-genieten.nl/
Stichting Theater Babel Rotterdam
Stichting Theater Babel Rotterdam is een theatergezelschap en een academie en het landelijk kenniscentrum voor inclusief theater in Nederland. De stichting doet onderzoek en deelt kennis over inclusief theater maken.
link: https://theaterbabelrotterdam.nl/
Méér Muziek in speciaal onderwijs
Op deze pagina van Méér Muziek in de Klas vind je inspiratie om muziekonderwijs in het speciaal onderwijs te realiseren.
link: https://www.meermuziekindeklas.nl/nl/landings/meer-muziek-in-speciaal-onderwijs/48468/