We gaan er samen iets moois van maken op Saba

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

Saba is het kleinste van de eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk. Wat zijn daar de mogelijkheden voor cultuureducatie? Anton Hermans, directeur van de VO-school op het eiland, vertelt over actuele ontwikkelingen, kansen en uitdagingen.

‘Kunst en cultuur zijn enorm in ontwikkeling op Saba. Een subsidie vanuit Cultuureducatie met Kwaliteit draagt daar flink aan bij. We zijn er nog lang niet, daar ben ik eerlijk in. Maar we hebben wel echt stappen gezet om de samenwerking op te pakken. Mensen uit de onderwijs- en cultuursector weten elkaar beter te vinden en organiseren samen activiteiten.’

Horizon verbreden

‘Sociaal-maatschappelijke en culturele vorming vinden wij als school belangrijk. We willen de leerlingen kennis laten maken met alle vormen van kunst en cultuur: beeldend, dans, drama, muziek en erfgoed. Sinds Covid-19 zijn er veel online mogelijkheden voor kunstactiviteiten, maar er kan niets op tegen een live optreden of museumbezoek. Dat is ook mijn missie voor docenten: iedereen van het eiland af. Docenten moeten de wijde wereld in, om hun horizon te verbreden. Onze dramaclub wil graag naar New York voor de grote producties. Dat brengt waardering voor het vak en voor de mensen die dat vak uitoefenen. Op Saba kun je die ervaringen weer combineren met de eigen cultuur.’

Canon van Saba

‘Voor de activiteiten binnen Cultuureducatie met Kwaliteit hebben we ons laten inspireren door de Canon van Nederland. We hebben een Sabaanse canon gemaakt: Saba van a tot z. Hiermee willen we de Sabaanse tradities in leven houden en verder ontwikkelen. Om aan de jeugd te laten zien dat het vroeger anders was, niet per se beter, maar misschien wel mooier. En dat je daar trots op kunt zijn. Met de canon hebben we een eerste stap gezet: dit is ons erfgoed – zoals wij het nu zien – en wat kunnen wij er als school mee in lessen of excursies. We hopen natuurlijk dat dit niet tot de school beperkt blijft maar iets van het hele eiland wordt. Op 15 mei gaan we Saba van a tot z presenteren.’

< artikel gaat verder onder de foto >

Painting student Saba Comprehensive School

Verplichte naschoolse kunstlessen

‘De kunst- en cultuuractiviteiten worden zoveel mogelijk verbonden met de canon en zowel binnen de kunstvakken als bij social studies aangeboden. De kunstvakken worden voor het grootste deel aangeboden via naschoolse clubs. In het basisonderwijs via Child Focus en in het VO via clubs. Deelname aan twee clubs per week is verplicht. Je maakt een jaar lang kennis met een kunstvak. Ook leerlingen die in het begin wat minder enthousiast voor een bepaald vak zijn, ontdekken gedurende dat jaar toch de leuke en goede kanten. Kunst gaat ook over commitment en doorzettingsvermogen.

Soms krijgt maar één kind balletles. Die mogelijkheid wil ik dat kind dan toch bieden. We hebben getalenteerde docenten voor de kunstvakken die de kinderen niet alleen hun talent laten ontdekken, maar ook leren samenwerken, presenteren. Kwaliteit is belangrijk bij de kunstlessen.’

Bijna 20 verschillende nationaliteiten en culturen

Diversiteit is in het schoolplan een aandachtspunt. Er wonen tussen de 15 en 20 verschillende nationaliteiten op Saba, met allemaal hun eigen cultuur. ‘Het waarderen van de eigen cultuur, maar ook oog hebben voor de meerwaarde van andere culturen, vinden we belangrijk. Binnen die grote diversiteit kijken we ook naar wat is nou typisch Sabaans. Denk aan muziek, dans, klederdracht en bepaalde gebruiken.’

Zelfbewust de wereld in

‘Onderwijs is er volgens mij op gericht dat leerlingen zelfbewust en zelfverzekerd de wereld in gaan. Dat ze trots zijn op wat ze kunnen en ook weten wat ze niet kunnen. Daar hoort waardering en trots voor de eigen cultuur en welke vorm van expressie dan ook bij. Daarom zijn kunst en cultuur belangrijk. Daarbij leer je door kunstbeoefening ook dat het aandacht, tijd, energie en doorzettingsvermogen kost om dingen te bereiken, goed te worden. Daarnaast leer je je angst te overwinnen om voor publiek te staan en zelfverzekerd op het podium te presenteren.’

Cultuurbeleid voor het hele eiland

‘Om leerlingen op het eiland deze kansen te bieden, gaan we verder inzetten op samenwerking. Het eigenaarschap voor Cultuureducatie met Kwaliteit ligt bij het onderwijs. Vanuit het onderwijs kunnen we bijdragen aan het cultuurbeleid voor het hele eiland. Samen kijken naar de scholingsbehoefte, een culturele agenda maken, wellicht festivals organiseren; we gaan er samen iets moois van maken.’

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4.5 / 5. totaal 2

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Eeke Wervers
Eeke Wervers
Functie: Specialist Cultuureducatie
Expertise: cultuur- en erfgoedinstellingen
eekewervers@lkca.nl
030 - 711 51 37
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel