Training tot cursusleider ‘Branding voor amateurkunstgroepen’

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

Intakes, 27 en 30 september

Online gesprek met elke deelnemers aan de training over ervaring als procesbegeleider, kennis van marketing, verwachtingen van de training en persoonlijke leerdoelen. Het intakegesprek duurt 10 à 15 minuten.

Trainingsdag 1, 6 oktober (9:30-13:30)

 • 9:30 Inloop 
 • 10:00 Start en kennismaking,  
 • 10:45 Introductie methodiek en de vier onderdelen 
 • 11:05 Rollenspel waarbij geoefend wordt met de methodiek en de rol van procesbegeleider. 
 • 12:00 Lunchpauze 
 • 12:30 Introductie over Branding 
 • 12:45 Rollenspel waarbij verder geoefend wordt met de methodiek en de rol van procesbegeleider. 
 • 13:15 Plenaire terugkoppeling 
 • 13:25 Afronding en toelichting op huiswerkopdracht 
 • 13:30 Einde 

Trainingsdag 2, 3 november (9:30-13:30)

 • 9:30 Inloop 
 • 10:00 Uitwisselen van ervaringen met je eigen merkteam 
 • 10:45 Rollenspel lastige situaties in procesbegeleiding aan de hand van genoemde ervaringen.  
 • 11:30 Plenaire terugkoppeling.  
 • 12:00 Lunchpauze 
 • 12:30 Introductie doelgroepen 
 • 12:45 Oefenen met methodiek doelgroepen  
 • 13:15 Plenaire terugkoppeling  
 • 13:25 Afronding en toelichting huiswerk. 
 • 13:30 Einde 

Trainingsdag 3, 1 december (9:30-13:30)

 • 9:30 Inloop 
 • 10:00 Pitches door deelnemers over het werken met het merkteam. 
 • 12:00 Lunchpauze 
 • 12:30 Tone of voice formuleren. 
 • 13:00 Evaluatie en afsluiting. 
 • 13:30 Einde 

Hoe ziet een begeleidingstraject eruit?

Na het volgen van de training Branding voor amateurkunstgroepen ben je in staat om zelfstandig met een team uit een amateurkunstvereniging aan de slag te gaan met het ‘branden’ van die vereniging.  

Voor je gaat starten, is het goed om te weten dat een begeleidingstraject uit vier onderwerpen bestaat en dat bij elk onderwerp een opdracht hoort. Elk onderwerp wordt behandeld in een dynamische sessie met uitleg van een stukje theorie en opdrachten. Dat doe je met enkele mensen van de amateurkunstgroep, het zogenaamde merkteam. Het is handig om met dezelfde (kern van) mensen bij elke sessie te zijn, zodat de continuïteit wordt gewaarborgd. De output van de eerste sessie is input voor de tweede sessie, enzovoorts. De volgorde doet er dus toe! Bij voorkeur plan je vier losse sessies in. Zo kan het merkteam alle aandacht op één onderwerp richten en de informatie laten bezinken voordat de output weer wordt opgepakt in de volgende sessie. Alle output samen vormt het merkkompas, dat richting geeft aan het merk, de communicatie en het handelen. 

Het merkteam samenstellen 

Je gaat met een groep van circa zes mensen aan de slag. Het is belangrijk dat dit zogenaamde merkteam bij elke sessie aanwezig is. Een merkteam bestaat bij voorkeur uit mensen met verschillende rollen. Bijvoorbeeld één iemand uit het bestuur, enkele verenigingsleden enzovoorts. En het is goed om alle leden van de amateurkunstgroep de kans te geven zich aan te melden. Het merk draag je in een vereniging namelijk samen. Dus hoe hoger de betrokkenheid van de hele amateurkunstgroep, hoe beter. 

Tijdsinvestering

Een begeleidingstraject beslaat vier sessies van elk ca. 1,5 uur: 

 • Sessie I heeft betrekking op de missie van de amateurkunstgroep.
 • Sessie II heeft het DNA van de amateurkunstgroep als onderwerp, dat beschrijf je aan de hand van merkwaarden.
 • Sessie III behandelt welke mensen je wilt bereiken en wat zij van de amateurkunstgroep kunnen verwachten. Wat gaan ze doen, ervaren, zien, meemaken en voelen?
 • Sessie IV legt de basis voor het merkkompas: je bepaalt wat je ‘in de etalage’ zet, welke unieke en sterke kanten naar voren gebracht worden. Je definieert ook hoe je dat doet, hoe je klinkt en eruitziet, en via welke kanalen jij je doelgroep het beste bereikt.
informatie en voorbereiding4 uur
4 werksessies van elk ca. 2 uur op locatie, voorbereiding en reistijd24 uur
online begeleiding tussendoor4 uur
totaal32 uur

Certificering

Officiële bevoegdheid tot het verzorgen van de cursus Branding voor Amateurkunstverenigingen wordt verstrekt door LKCA.

Criteria om het certificaat te behalen en te behouden:

 • Actieve deelname aan trainingsdagen
 • Het verbeteren en aantoonbaar verkrijgen van vereiste competenties.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Hans Noijens
Hans Noijens
Functie: Specialist Cultuurparticipatie
Expertise: cultuurparticipatie,verenigingen
hansnoijens@lkca.nl
030 711 51 60
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel