CiS: Van leerplankader naar doorlopende leerlijn cultuuronderwijs

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Bij het Leerplankader voor cultuuronderwijs van CiS (Cultuur in de Spiegel) staat de ontwikkeling van het culturele bewustzijn van leerlingen van 4 tot 18 jaar centraal.


Leerplankader CiS voor leerlingen van 4 – 18

Startpunt voor CiS is een theoretisch kader voor cultuur en cultuuronderwijs. Op basis van dit kader is – door RUG/SLO samen met 14 pilotscholen primair en voortgezet onderwijs – een Leerplankader ontwikkeld voor een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. Hierbij staat de ontwikkeling van het culturele bewustzijn van leerlingen van 4 tot 18 jaar centraal.

Met het Leerplankader van CiS kunnen scholen, icc’ers en leraren een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs ontwerpen, die aansluit bij de visie van de school en die is afgestemd op hun leerlingen. Zij kunnen daarvoor onderwerpen kiezen die een beroep doen op de ontwikkeling van het cultureel bewustzijn.
Binnen CiS-leerplankader ligt het zwaartepunt bij de individuele cultuurvakken.
Maar: cultuuronderwijs kan ook in alle niet-cultuurvakken een plaats krijgen.

CiS en Primair onderwijs

In het primair onderwijs heeft het leerplankader betrekking op de leergebieden Kunstzinnige oriëntatie (waaronder erfgoedonderwijs), Oriëntatie op jezelf en de wereld en de vakken Nederlands en Engels.

De resultaten van het project Cultuur in de Spiegel

Meer over het theoretisch kader van CiS

Wat is cultuur, wat is cultuuronderwijs, wat is cultureel bewustzijn?

  • Cultuur gaat over hoe mensen zich verhouden tot de wereld om hen heen. Het gaat over alles wat mensen maken en doen. Het is niet statisch, maar een proces waarin mensen betekenis geven aan de werkelijkheid. Dat doen ze door gebruik te maken van basisvaardigheden: waarnemen, verbeelden, conceptualiseren en analyseren. Mensen willen ook vorm geven aan die betekenis en gebruiken daarvoor verschillende cultuurdragers ofwel media: het eigen lichaam, voorwerpen, taal of grafische tekens.
  • Het doel van cultuuronderwijs is leerlingen te helpen te reflecteren op cultuur, of anders gezegd: leren hun cultureel bewustzijn te ontwikkelen. Cultuuronderwijs wordt dus ruim opgevat, en omvat maatschappijleer, geschiedenis, filosofie en kunst, erfgoed- en media-onderwijs.
  • Het ontwikkelen van cultureel bewustzijn is volgens Cultuur in de Spiegel de kern van cultuuronderwijs. Cultureel bewustzijn is ons vermogen te reflecteren op de wereld en de cultuur om ons heen, en hieraan uitdrukking te geven in een kunstzinnige vorm of in taal. Met cultuuronderwijs kun je dit reflectievermogen stimuleren.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 1 / 5. totaal 1

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel