&Awards 2022: “Het is belangrijk dat de cultuursector de brede diversiteit in onze samenleving representeert”

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Tijdens het event van Code Diversiteit & Inclusie op 4 november zijn de &Awards bekend gemaakt. De Persoonsprijs is uitgereikt aan Alida Dors en de Projectprijs werd gewonnen door ‘Kleur’. Deze prijzen worden jaarlijks toegekend aan een project én een professional die zich hebben ingezet voor diversiteit en inclusie in de culturele sector. LKCA is bij dit evenement betrokken als penvoerder van de Code D&I.

Over de &Awards

LKCA stelt als penvoerder dat de &Awards dienen als stimulering, voorbeeld en signaal naar andere culturele organisaties.

Noor Sloterdijk, aanspreekpunt van de Code Diversiteit & Inclusie en specialist diversiteit en inclusie bij LKCA, vertelt: “Cultuur verbindt mensen en verrijkt. Het is daarom belangrijk dat de cultuursector ook de brede diversiteit in onze samenleving representeert. Er is nog een wereld te winnen om tot een gelijkwaardige en toegankelijke cultuursector voor alle makers, producenten, werkenden en publiek te komen. Met de Code D&I en de &Awards werken we iedere dag aan die doelstelling”

Foto: Anna van Kooij

Alida Dors winnaar &Awards Persoonsprijs

Alida Dors is theatermaker, choreograaf en artistiek directeur van Theater Rotterdam. Haar inclusieve aanpak en aanstekelijke drive hebben de theaterwereld opgeschud. De jury roemt in hun rapport haar wijze van samenwerken met de makers die ze naar Rotterdam toehaalt. “Ze is een voorbeeld van een directeur die weet hoe ze nieuwe doelgroepen naar het theater moet trekken. Ze is een aanjager voor de broodnodige hervormingen in de sector door te laten zien hoe inclusief beleid een succesformule kan zijn”, aldus het juryrapport.

Kleur winnaar &Awards Projectprijs

De jury: “Kleur is een echte aanjager van inclusie en diversiteit in de Nederlandse film- en televisiewereld, zowel voor als achter de camera. Ze spelen een belangrijke rol bij het creëren van gelijke kansen voor makers van kleur door middel van actie en advies. Het project heeft daarmee belangrijke veranderingen in gang gezet.”

Foto: Anna van Kooij

Over de Code Diversiteit en Inclusie

De Code Diversiteit & Inclusie (Code D&I) is opgesteld door de gezamenlijke brancheverenigingen in de culturele en creatieve sector en heeft als doel om de brede diversiteit in de samenleving te representeren in de cultuursector. De Code Diversiteit & Inclusie wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het VSBfonds en de zes rijkscultuurfondsen. LKCA is penvoerder en verantwoordelijk voor de uitvoering en verdere ontwikkeling van de Code Diversiteit & Inclusie.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel