mail of bel voor vragen 030 711 51 00

Subsidies en andere geldzaken

Scholen kunnen op verschillende manieren aan geld komen voor cultuureducatie: via subsidieregelingen, fondsen en sponsoring.

Subsidieregelingen voor het primair onderwijs

  • Impuls muziekonderwijs (2015-2020)  
  • Matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit (2013-2020)  
  • Prestatiebox: subsidie per leerling (2012-2020)  
  • Brede Impuls combinatiefuncties (2012- ) 
  • LerarenOntwikkelfonds (2015-2020)

Overzicht subsidieregelingen

Fondsen cultuur

Bij verschillende fondsen kun je als school subsidie aanvragen voor culturele projecten.

Subsidies via gemeenten en provincies

Provincies en gemeenten hebben vaak subsidieregelingen voor cultuur en educatie. Op de website van je gemeente of provincie vind je meer informatie onder 'cultuur' of 'onderwijs'. Bekijk voor het provinciale cultuurbeleid de vierjaarlijkse cultuurnota’s: Samenvattingen per provincie bij het onderdeel Beleid op onze site

Met de klas op stap

Bij verschillende provincies of gemeenten zijn er vervoersregelingen voor vervoer van scholen naar culturele activiteiten.
Overzicht vervoersregelingen per provincie