mail of bel voor vragen 030 711 51 00

Beroepskunstenaar in de klas

Afbeelding kind achter schildersezel

Een Bik'er of Beroepskunstenaar in de klas is een kunstenaar die samen met groepsleerkrachten projecten ontwikkelt en uitvoert voor het basisonderwijs.

Wat is een Bik'er?

Een Bik'er of Beroepskunstenaar in de klas is een kunstenaar die samen met groepsleerkrachten projecten ontwikkelt en uitvoert voor het basisonderwijs. Bik'ers hebben een eenjarige post-hbo-opleiding gevolgd om met kinderen op school te werken. Een bik-certificaat is geen lesbevoegdheid en de kunstenaar zal daarom werken onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. Er zijn meer dan 500 Bik'ers in Nederland en hun diploma wordt landelijk als een keurmerk beschouwd.

Bik-opleiding

De opleiding Beroepskunstenaars in de klas (Bik) is ontwikkeld in opdracht van OCW. In deze eenjarige opleiding leren kunstenaars projecten ontwikkelen en uitvoeren voor het basisonderwijs. De bedoeling van de opleiding is dat kunstenaars kunstenaar blijven, maar hun kunstenaarschap ook leren uitdragen naar kinderen van de basisschool toe.

De Bik-opleiding wordt georganiseerd door het lectoraat Kunst- en Cultuureducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten in samenwerking met de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

Kosten

De kosten voor de bik-opleiding bedragen € 2.750. De deelnemer kan dit bedrag eventueel lenen via de Cultuurlening-bik van Cultuur-Ondernemen.

Opbouw opleiding

De tijdsinvestering voor de opleiding is ongeveer twee dagen per week gedurende 28 weken. Tijdens de opleiding komen aan bod: ontwikkelen van projecten, voorbereiden en verslag leggen van de stages, bijhouden van persoonlijke ontwikkeling in intern portfolio, samenstellen extern portfolio, ontwikkelen van de beroepspraktijk, werken aan groepsopdracht. Ter afsluiting van de opleiding voeren de deelnemers een gesprek met een toetsingscommissie. Als naar het oordeel van de toetsingscommissie, de studieleider en het docententeam aan alle eisen is voldaan, ontvangen de deelnemers een bik-certificaat.

Opleidingen en aanbod

Kijk voor bik-opleidingen en bik-aanbod bij de blokjes aan de linkerkant op deze pagina.