mail of bel voor vragen 030 711 51 00

Waar vind je nascholing?

nascholing

Op zoek naar nascholing op het gebied van cultuureducatie? Bekijk het overzicht van typen scholing en aanbieders.

Van kortlopend tot post-hbo

Denk bijvoorbeeld aan een masteropleiding, een post-hbo-opleiding, een training, een cursus, een begeleidingstraject of deelname aan een studiedag. De inhoud van het aanbod is divers: gericht op het vergroten van kennis of vaardigheden, gericht op kunst en cultuur of op een specifiek kunstvak. Enkele voorbeelden: ontwikkelen van een visie op cultuureducatie, werken met een bepaalde lesmethode, dansen met kleuters en leren spelen op de gitaar.

Soorten aanbieders

Bij- en nascholing wordt aangeboden door verschillende soorten aanbieders:

 • Pabo’s en hogescholen (en daaraan gelieerde onderwijs- en opleidingscentra)
  Zij bieden zowel cursussen als (post-hbo-)opleidingen aan.
 • Provinciale instellingen voor cultuureducatie
  Zij bieden naast kortlopende cursussen veelal teambegeleiding aan en andere maatwerkscholingen aan.
  Overzicht provinciale instellingen
 • Centra voor de kunsten
  Zij bieden kortlopende cursussen, teambegeleiding en andere maatwerkscholingen aan.
 • Educatieprogramma's BIS-instellingen
  BIS-instellingen zijn onderdeel van de zogenaamde Landelijke Culturele Basisinfrastructuur (BIS). Zij krijgen subsidie om te zorgen voor een landelijk cultureel aanbod. Cultuureducatie is onderdeel van hun opdracht.
  Overzicht educatieprogramma's BIS-instellingen 
 • Particuliere initiatieven
  Bijvoorbeeld het Educatie bureau, ABC Adviesbureau voor Cultuuronderwijs en stichting Kunstkrul. Zij bieden ook veelal teambegeleiding en maatwerk. Daarnaast zijn er talloze particulieren die nascholing bieden.
 • Beroepsverenigingen van de verschillende kunstvakken
  VONKC (beeldend/kunstvakken), BDD (drama), NBDO Dansbelang (dans) en VLS (muziek) organiseren met name studiedagen.

Recht op scholing

Leerkrachten in het basisonderwijs hebben volgens de landelijk geldende cao jaarlijks recht op een aantal uren deskundigheidsbevordering. 'Binnen de jaartaak van de werknemer wordt, op basis van de normjaartaak van 1659 uur, 10 procent aangemerkt als uren ten behoeve van deskundigheidsbevordering, waarin de werknemer zelf invulling geeft aan zijn professionaliteit […].'

Veel gevolgde scholingen

Deze twee veel gevolgde scholingen worden door het hele land aangeboden:

 • Cursus interne cultuurcoördinator: een cursus die leert hoe je cultuureducatie op de basisschool kunt vormgeven, stimuleren en behouden. Cursisten ontwikkelen een visie op cultuureducatie en schrijven een beleidsplan voor hun eigen school.
  Meer informatie
 • Vakspecialist muziek: een post-hbo-opleiding voor leerkrachten die zich willen specialiseren in het vak muziek. Deze opleiding is ontwikkeld door pabo's en conservatoria.
  Meer informatie

Meer informatie

Overzicht van bij- en nascholing