mail of bel voor vragen 030 711 51 00

Cultuur in de kanteling

Cultuur in de kanteling

Welke actuele kwesties spelen in het veld en bij de beleidsmakers en zullen naar verwachting de komende tijd het discours bepalen? Vanuit de actualiteit trekken we de lijnen door naar de toekomst en speculeren we over mogelijke oplossingsrichtingen.

Samen met u zetten wij het gesprek over de toekomst voort. Wij hebben achttien kwesties geformuleerd en deze ondergebracht in zeven domeinen, die naar ons idee in hoofdlijnen de vraagstukken van de sector 'dekken' en die relevant zijn en blijven. Bekijk per domein de spelende kwesties:

  1. Plaats en inhoud cultuureducatie
  2. Kwaliteit cultuureducatie in primair onderwijs
  3. Cultuuronderwijs vo en mbo
  4. Culturele omgeving van de school
  5. Cultuureducatie in de vrije tijd
  6. Georganiseerde actieve cultuurparticipatie
  7. Draagvlak en waardering

Wij nodigen u uit uw reactie met ons te delen. Mede op grond van uw bijdrage bekijken wij per domein welke vervolgstappen nodig zijn. 

Download of bestel de publicatie

Voortraject

De probleemstellingen en strategische opties in de diverse werkvelden van cultuureducatie en actieve cultuurparticipatie zijn najaar 2014 op verschillende manieren voorgelegd aan het veld. Er zijn gesprekken gevoerd op LinkedIn en in een werkconferentie hebben experts uit de sector met elkaar van gedachten gewisseld. Dit heeft geleid tot de publicatie 'Cultuur in de kanteling', die donderdag 19 maart is gepresenteerd.