Kunstvakken bovenbouw

In de bovenbouw van havo/vwo kunnen leerlingen kiezen voor een kunstvak als examenvak.

Het vak kunst bestaat uit kunst algemeen en kunst beeldende vormgeving/dans/drama of muziek.

Kunst algemeen

Kunst algemeen behandelt de algemene theorie (cultuurgeschiedenis) van beeldende kunst en vormgeving, muziek, dans en theater. Aan de hand van zes invalshoeken bestudeert de leerling  zes onderwerpen. Deze invalshoeken en onderwerpen staan in het examenprogramma. Voorbeelden invalshoeken: Kunst en religie; 
Kunst en esthetica; Kunst, wetenschap en techniek. Voorbeelden onderwerpen: de cultuur van de kerk in de elfde tot en met veertiende eeuw; de burgerlijke cultuur van Nederland in de zeventiende eeuw; de massacultuur vanaf 1950. Kunst algemeen wordt afgesloten met een centraal examen.

Examenprogramma's kunst algemeen

Examenprogramma kunst algemeen havo
Examenprogramma kunst algemeen vwo

Kunst beeldende vormgeving/dans/drama/muziek

Leerlingen doen examen in één discipline: beeldende vormgeving, dans, drama of muziek. Dit onderdeel bestaat uit twee vakonderdelen: praktijk en vaktheorie. De praktische en vaktheoretische delen worden afgesloten met een schoolexamen.

Examenprogramma's Kunst (disciplines)

Examenprogramma Kunst (beeldende vormgeving) havo
Examenprogramma Kunst (beeldende vormgeving) vwo
Examenprogramma Kunst (dans) havo
Examenprogramma Kunst (dans) vwo 
Examenprogramma Kunst (drama) havo
Examenprogramma Kunst (drama) vwo
Examenprogramma Kunst (muziek) havo
Examenprogramma Kunst (muziek) vwo 

Kunstvakken oude stijl

Een aantal scholen biedt kunstvakken 'oude stijl' aan als examenvak: handvaardigheid, tekenen, textiele vormgeving (tehatex) en muziek. Deze vakken worden afgesloten met een schoolexamen en een centraal examen. 

Examenprogramma's kunstvakken oude stijl

Examenprogramma handvaardigheid havo
Examenprogramma handvaardigheid vwo
Examenprogramma tekenen havo
Examenprogramma tekenen vwo
Examenprogramma textiele vormgeving havo
Examenprogramma textiele vormgeving vwo
Examenprogramma muziek havo
Examenprogramma muziek vwo