fonds

Verschillende particuliere en overheidsfondsen verlenen subsidies voor activiteiten of projecten op het gebied van cultuureducatie of cultuurparticipatie.