Hoe toegankelijk is de culturele sector?

Onderzoeksrapport ‘Onbeperkt cultuur beleven’
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
‘Het is belangrijk dat culturele organisaties samenwerken met mensen met een beperking. Zodat zij weten wat mensen met een beperking nodig hebben.’ Dat is een van de belangrijkste conclusies uit het eindrapport ‘Onbeperkt cultuur beleven’, dat het ministerie van OCW presenteerde tijdens de Week van de Toegankelijkheid.

‘In Nederland moeten alle culturele instellingen toegankelijk zijn voor iedereen.’ Dat was het uitgangspunt voor het onderzoek dat Maartje Gielen en Maaike Jongerius van onderzoeksbureau Significant APE in opdracht van het ministerie hebben uitgevoerd. Zij constateren dat er al heel veel bekend is over fysieke en zintuiglijke toegankelijkheid, maar over mentale en intellectuele toegankelijkheid nog niet. Ook is er behoefte aan nog meer informatie over actieve cultuurparticipatie, over amateurkunst door mensen met een beperking. Het LKCA gaat hierover met het ministerie in gesprek.

Welke kennis op het gebied van toegankelijkheid binnen de cultuursector is er al? Wat zijn mogelijke belemmeringen waar mensen met een beperking tegen aan lopen? En hoe waarborgen en bevorderen cultuurinstellingen toegankelijkheid? Die vragen stonden tijdens de bijeenkomst centraal. Met lezingen, praktijkvoorbeelden en pitches probeerden het Van Abbemuseum, HNTonbeperkt, Coalitie voor Inclusie, LKCA en OCW daarop antwoorden te vinden. Gelijkwaardigheid, duidelijke communicatie, leren van elkaar en financiële ondersteuning waren keywords.

‘Het is zo belangrijk dat je blijft praten met elkaar’

De bijeenkomst werd afgesloten met een levendige paneldiscussie onder leiding van Sanne Scholten (LKCA). Marianne Dijkshoorn (Event Safety Institute), Anja Hiddinga (project Kitchen’s Light), professioneel danser Redouan (Redo) Ait Chitt (ILL-Abilities), Cathelijne Denekamp (manager toegankelijkheid Rijksmuseum) en Marieke te Poele (Friendly Fire) gingen met elkaar in gesprek over onder meer de stelling: ‘Niets over ons, zonder ons’. Redo: ‘Het door en voor moet gewoon veranderd worden in samen, want door het samen te doen kun je echt concreet tot vervolgstappen komen.’

Tips uit het rapport voor culturele instellingen

  • Kijk wat je al kunt bereiken met simpele aanpassingen die niet veel kosten, zoals het op de juiste hoogte hangen van jashaakjes.
  • Zorg voor bewustwording van het personeel en zorg dat zij weten wat een beperking betekent en hoe zij hier het beste mee om kunnen gaan. Bejegening is belangrijk.
  • Zorg ervoor dat mensen met een beperking zich ook kunnen herkennen in de kunst, bijvoorbeeld door makers en personeel met een beperking.
  • Ga in gesprek met ervaringsdeskundigen.
  • Begin met één type beperking en ga stap-voor stap aan de slag.
  • Werk onderling samen en deel de kennis.

Meer informatie

Inclusieve kunst & cultuur op website LKCA

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel