Het Cultuurnetwerk

Over de infrastructuur cultuureducatie per 2013
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Deze publicatie brengt de infrastructuur voor cultuureducatie overzichtelijk in beeld. Uitgebracht ter gelegenheid van het opgaan van Cultuurnetwerk Nederland in het LKCA.

Aanleiding

‘De infrastructuur in Nederland op het gebied van cultuureducatie en vrijetijdsbeoefening [is] aan buitenstaanders nauwelijks meer [..] uit te leggen’, schreef de Raad voor Cultuur in zijn Sectoranalyse Amateurkunst en Cultuureducatie (2011). Dit was mede de aanleiding voor Cultuurnetwerk om ter gelegenheid van zijn afscheid de infrastructuur voor cultuureducatie in Het Cultuurnetwerk overzichtelijk te presenteren.

Indeling in drie niveaus

Het Cultuurnetwerk kan dienen als startpunt voor een verkenning van de infrastructuur voor cultuureducatie. De publicatie is ingedeeld op basis van drie overheidsniveaus: landelijk, provinciaal en lokaal. Voor elk van die niveaus worden de relevante (groepen) actoren beschreven die een rol spelen bij binnen- en buitenschoolse cultuureducatie. Invalshoeken zijn beleid, culturele instellingen, onderwijs en onderzoek.

De stand van zaken in de infrastructuur per 1 januari 2013 wordt weergegeven met behulp van figuren, tabellen en kaarten die de situatie in Nederland verhelderen.

Toelichting vanuit het veld

Tien vertegenwoordigers van organisaties die een sleutelrol vervullen in de infrastructuur lichten hun rol in de infrastructuur kort toe.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel