De kracht van het gewone

Het voorveld van de Wmo in nieuwe verhoudingen
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Sinds de decentralisaties (van 2015 naar 2020) in het sociaal domein hebben gemeenten werk gemaakt van de transformatieambities: ondersteuning dichterbij de mensen, met meer aandacht voor vraaggericht en integraal werken. Platform31 en LKCA gingen op zoek naar ondersteuning in het voorveld. In dit magazine: negen uiteenlopende initiatieven in beeld.

Platform 31 onderzocht samen met LKCA de kracht van voorzieningen die mensen dat duwtje in de rug geven om mee te doen in de samenleving. Maar dan zonder ingewikkelde routes met indicaties, keukentafelgesprekken en Wmo-consulenten. Ook meedoen aan cultuur is zo’n zetje. In de publicatie ‘De Kracht van het Gewone’ staan negen inspirerende praktijken, waaronder ook twee uit de cultuur.

In deze publicatie

Dit magazine beschrijft eerst de gevolgen van de decentralisatie. Vervolgens presenteert het de negen initiatieven. In een bijeenkomst met de initiatiefnemers, Movisie en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is besproken waarin de negen initiatieven vergelijkbaar zijn – en waarin niet. Deze analyse wordt na de cases behandeld. Ook behandelt de publicatie de vraag: hoe kunnen gemeenten die de beweging naar het voorveld willen stimuleren en faciliteren, dat doen?

Lees verder

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Josefiene Poll (zij/haar/haar)
Josefiene Poll (zij/haar/haar)
Functie: Specialist Onderzoek
Expertise: onderzoek,overheidsbeleid,zorg en welzijn
josefienepoll@lkca.nl
030 711 51 77
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel