10 jaar onderzoek Cultuureducatie + Cultuurparticipatie

Terugblik op 10 jaar Nederlands en Vlaams onderzoek én een agenda voor onderzoek
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
10 jaar onderzoek biedt een overzicht van de brede waaier aan onderzoek naar cultuureducatie en cultuurparticipatie in Nederland en Vlaanderen.

Theisje van Dorsten geeft inzicht in wat er de afgelopen jaren wel en niet onderzocht werd. Op basis daarvan presenteert het LKCA de onderzoeksagenda voor de komende jaren.

Aanleiding en inhoud

Wetenschappelijk onderzoek is voor het LKCA en onze doelgroepen een belangrijke basis. Met relevante informatie en kennis kunnen we bewuste en gefundeerde keuzes maken. Nederlands en Vlaams wetenschappelijk onderzoek dringt niet altijd door tot de praktijk. Een aantal wetenschappelijke artikelen die gepubliceerd zijn in Engelstalige tijdschriften worden in deze review gepresenteerd aan de professionals in het werkveld.

Conclusies

De conclusies uit de onderzoeken zijn te verdelen over 3 onderwerpen: curriculum, manieren van leren en cultuurparticipatie.

Curriculumontwikkeling

Wat betreft het curriculum komt uit onderzoek dat er geen brede kennisbasis is voor cultuureducatie, dat achterliggende principes vaak ontbreken, maar dat samenwerking tussen school en culturele partners en kunstenaars vaak goed werkt.

Manieren van leren

Wat betreft manieren van leren blijkt dat een mix van strategieën met kennis van zaken het leren bevordert. De interactie tussen leraar en leerling en het gebruik van ‘scaffolding’ werken eveneens positief op het leerproces en exploratie en divergent denken vergroten de creativiteit.

Cultuurparticipatie

Onderzoek laat zien dat er een sterke samenhang is tussen opleidingsniveau en cultuurparticipatie. Gebrek aan tijd, geld en de afstand tot voorzieningen werpen drempels op om deel te nemen aan cultuur.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel