Lobbytips van raadslid Elene Walgenbach

Aflevering 3 CultuurDeelJe-podcast
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
‘Voel je niet bezwaard om me een appje te sturen tijdens een vergadering!’ Deze en meer tips krijg je van raadslid Elene Walgenbach in onze nieuwe podcast over politieke beïnvloeding.

Transcriptie

Introductie

Bas Verberk
Welkom bij de CultuurDeelJe Podcast. Een podcast van LKCA waarin ik elke maand in gesprek ga met iemand in of rond de politiek. Alle Nederlandse gemeenten zijn momenteel druk met de begroting voor 2020. Die moet vóór 15 november ingeleverd worden bij de Provincie. Wat staat er allemaal in zo’n begroting en hoe kun je daar invloed op uitoefenen? Ik vraag het aan Elene Walgenbach, gemeenteraadslid in Rotterdam.

Ik zit in het gemeentehuis van Rotterdam aan tafel met Elene Walgenbach van D66. Zij is raadslid hier en ze heeft ook cultuur in haar portefeuille. Het is momenteel reces dus fijn dat je tijd kon vrijmaken voor me.

Elene Walgenbach
Ja, leuk om hier te zijn.

Taken van een raadslid

Bas Verberk
Misschien kun je even uitleggen wat het is om raadslid te zijn? Wat dat eigenlijk precies inhoudt?

Elene Walgenbach
Als raadslid ben je volksvertegenwoordiger. In mijn geval in een stad, in Rotterdam. En namens een partij. Bij mij D66. En als raadslid heb je een paar portefeuilles waar je woordvoerder voor bent. Dat betekent in de praktijk dat je standpunten op je portefeuilles bepaalt, dat je de stad ingaat en met mensen spreekt en dingen ophaalt. Maar uiteindelijk probeer je dingen te veranderen of te bereiken waarvan jij denkt dat het goed is voor je stad.

Bas Verberk
Hoe doe je dat, volk vertegenwoordigen? Hoe vindt dat plaats in de politiek?

Elene Walgenbach
De politieke praktijk is toch wel veel vergaderen en stukken lezen. Daar ben ik wel de meeste tijd aan kwijt. Dus alle stukken die je binnenkrijgt doornemen en bepalen wat je daarvan vindt. Of je dingen wilt veranderen of aanpassen. Daar kan je dan voorstellen voor indienen en over debatteren. Daar ben ik eigenlijk wel de meeste tijd aan kwijt. En ik zou eigenlijk meer tijd willen besteden aan de stad ingaan en met organisaties spreken. Dat is wel het andere grootste gedeelte van het werk maar wel minder dan ik zou willen.

Bas Verberk
En waar komen die stukken vandaan?

Elene Walgenbach
Die komen vanuit het college van burgemeester en wethouders. Het college is een bestuursorgaan vanuit de stad. En zij bepalen het beleid. Of zij maken het beleid en de uitvoering daarvan. En zij schrijven stukken die naar de raad gaan dus dat kunnen voortgangsrapportages zijn. Dan is er misschien een onderwijsbeleid en dan laten ze één keer in het halfjaar weten hoe dat er voorstaat. Bijvoorbeeld dat soort stukken. Maar ze schrijven ook nieuwe beleidstukken. Wij hebben gebiedscommissies. Dat zijn een soort nieuwe deelgemeentes. Dus het kunnen ook stukken zijn vanuit de gebieden die hierheen komen. Het kunnen stukken van verschillende organisaties zijn. Van alles en nog wat. Heel veel.

Bas Verberk
En wat voor onderwerpen heb jij dan bijvoorbeeld in je portefeuille?

Elene Walgenbach
Ik heb best een brede portefeuille. Cultuur zei je al. Kunst en cultuur. Horeca, evenementen, toerisme. Dat ligt allemaal enigszins op één lijn. Daar probeer ik me in te zetten voor een levendig Rotterdam. En anderzijds onderwijs.

Bas Verberk
Dat is inderdaad best breed. Dus hoe kun je van al die onderwerpen iets afweten?

Elene Walgenbach
Dat is wel een goede vraag. Je probeert wel focus te kiezen dus ik kies wel mijn focus. D66 is heel erg een kunst- en cultuurpartij en ook wel onderwijs en evenementen, horeca. En daarin hebben we ook wel bepaalde speerpunten. Dus ik focus me binnen die onderwerpen wel op bepaalde speerpunten. Dat betekent ook dat ik bepaalde stukken soms niet lees. Omdat ik bijvoorbeeld weet dat de Partij van de Arbeid of GroenLinks zich heel erg hard maakt voor bijvoorbeeld de Fair Practice Code. PvdA bij cultuur. Dan weet ik dat ik dat iets meer kan laten gaan en dat ik me bijvoorbeeld meer kan richten op de toestroom en ondersteuning van nieuwe culturele makers bijvoorbeeld. Wat voor D66 dan belangrijker is.

Speerpunten onder de aandacht brengen

Bas Verberk
En hoe kun je dan, als je zo’n stuk krijgt en leest, ervoor zorgen dat er echt iets gaat gebeuren met jouw speerpunt?

Elene Walgenbach
Dat vond ik in het begin wel lastig. Want de ambtenaren die het college ondersteunen schrijven het altijd wel mooier op dan dat de werkelijkheid is. Dus in het begin vond ik het wel lastig om uit die stukken te halen hoe het dan precies zit en wat er dan precies moest veranderen zodat het dichter kwam bij wat ik wil. En toen heb ik wel gemerkt dat je gewoon veel met mensen moet spreken en veel betrokkenen erbij moet betrekken. Bijvoorbeeld bij cultuur moet je gewoon goed contact hebben met de culturele sector. En dan lees je ook die stukken met een andere bril. Toen kon ik er wel uithalen wat er moest veranderen en voorstellen indienen om dat te doen.

Bas Verberk
En kun je daar een voorbeeld van geven? Van een culturele partij die je hebt gesproken die jou heeft gewezen op iets in een stuk wat anders moest? Waardoor jij in een debat of met bijvoorbeeld een motie daar verandering in hebt kunnen aanbrengen.

Elene Walgenbach
Een heel recent voorbeeld is dat wij sinds drie weken een Rotterdamse BIS hebben. Een Basis Infra Structuur. Die heet de RBC, Rotterdamse Culturele Basis. Je hebt dan heel lang heel veel debatten over wat dan precies de criteria moeten zijn van die BIS. Dus welke instellingen moeten daar dan onder vallen onder welke criteria. Ik had daar al wel zo mijn bedenkingen over en toen sprak ik met meerdere culturele instellingen. Wij hebben ook een directeurenoverleg waar alle directeuren van de culturele instellingen in zitten. En daar heb ik ook mee gesproken. En die legden best wel goed uit dat als je voor een bepaald criterium kiest, er is bijvoorbeeld een hard criterium van je moet minimaal twee miljoen subsidie ontvangen, toen dacht ik waarom zou je zo’n kwantitatief criterium toepassen? Moet je niet veel meer naar artistieke en inhoudelijke kwaliteiten kijken? En meerdere instellingen bevestigden dat heel erg. En die legden ook wel uit van hoe je het ook zou kunnen inrichten. En welke keuzes je nog meer hebt. Dus dat hielp mij ook om te bepalen wat slim was om te doen. Toen heb ik ook naar aanleiding daarvan mijn motie ingediend. Die aangenomen is.

Bas Verberk
Om iets minder te focussen op het geld en iets meer op de kwaliteit?

Elene Walgenbach
Ja. Maar het heeft niets veranderd. Dat is een beetje het nadeel van moties. Dat is een oproep aan het college. En mijn motie was dat de inhoudelijke en artistieke kwaliteiten centraal moeten staan bij de invulling van de BIS. En dan gaat het college daarmee aan de slag en dan moeten ze een afdoening schrijven. Dus eigenlijk vertellen wat er met die motie is gebeurd. En in die afdoening werd gezegd: we hebben daar óók naar gekeken. Dat is ook zo.

Bas Verberk
Dus hoe jij het in je opdracht opschrijft, is ook nog heel belangrijk?

Elene Walgenbach
Ja. Als gemeenteraadslid heb je veel invloed maar uiteindelijk voert het college het uit. In ieder geval in Rotterdam wordt het niet altijd zo uitgevoerd als je zou willen.

Bas Verberk
Maar het college en de ambtenaren die voor hen die stukken schrijven praten toch ook wel met die directeuren?

Elene Walgenbach
Ja.

Bas Verberk
En als die directeuren dan bij hen aangeven dat dit of dit anders moet, waarom doen ze dat dan niet?

Elene Walgenbach
Omdat zij zelf een andere afweging maakten die ik wel heel goed begrijp. Dus ik begrijp de afweging die ze hebben gemaakt. Ik ben het er alleen niet mee eens. Want de afweging die zij hebben gemaakt met die invulling van die BIS was: wij willen geen discussie over welke instelling wel en niet. Dus ik vermoed dat ze van tevoren hebben nagedacht over welke instellingen zij erin wilden. En aan de hand daarvan criteria hebben opgesteld.

Bas Verberk
En krijgen die acht instellingen uit de nieuwe BIS ook een opdracht mee voor cultuureducatie en cultuurparticipatie?

Elene Walgenbach
Wij hebben een culturele visie gestoeld op drie I’s. Interconnectiviteit, innovatie en inclusie. En de BIS-instellingen moeten meer aantonen dat ze daaraan voldoen en dat ze daaraan bijdragen. Maar ze doen gewoon de aanvraag en proberen het zo goed mogelijk te verwoorden. Ik weet bijvoorbeeld dat er een ‘spoken word’ artist is in Rotterdam-Zuid. Die doet het best wel goed. Ik was daar gister en hij zei tegen mij, ik word opeens door al die grote instellingen gebeld omdat ze mij graag in het cultuurplan willen zodat ze kunnen zeggen dat ze heel veel aan interconnectiviteit doen. Want wij werken samen met Urban Spoken Words in Rotterdam-Zuid. Dus ja, ik weet ook wel hoe dat werkt.

Bas Verberk
Dan wordt het een beetje een afvinklijstje?

Elene Walgenbach
Ja. En met cultuureducatie is dat ook. Heel veel instellingen doen al heel veel aan cultuureducatie. Boijmans loopt daar nu wel redelijk in voorop. Ik durf het bijna niet te zeggen. Maar volgens mij is dat niet echt een harde eis. Volgens mij is het meer gestoeld op talentontwikkeling. Het samenwerken met andere instellingen. Want dat was in Rotterdam nog wel problematisch. Je moet een beetje jezelf verdedigen zeg maar want anders gaat die euro naar die ander en jij hebt die euro heel erg nodig dus sluit een beetje de gelederen. Dus dat wordt heel erg geprobeerd te doorbreken. Dus ik heb het idee dat we meer gaan focussen op talentontwikkeling. Dus dat de grote instellingen ook ruimte gaan geven aan nieuwe makers en nieuwe talenten. En gewoon meer samenwerken met andere partijen.

De aanhouder wint

Bas Verberk
Ik wil toch nog even terug naar jouw rol als volksvertegenwoordiger. Want jij vult dat in door te gaan spreken met mensen. En die helpen jou om anders naar de stukken te kijken. Vervolgens ga jij in het debat proberen om die mening of die veranderingen in die stukken aan te brengen. En dan dien je een motie in en die wordt eigenlijk niet echt goed uitgevoerd. Is dat niet heel frustrerend? Dat is ook hoe partijen een beetje naar politiek kijken. Ik kan wel roepen en ik kan wel participeren en mijn mening geven maar ze doen toch maar wat ze zelf willen.

Elene Walgenbach
Bedoel je culturele partijen?

Bas Verberk
In het algemeen. Of burgers die bijvoorbeeld een keer komen inspreken. En die hebben dan het gevoel van, ik laat mijn mening horen maar de mensen die bepalen doen toch wat ze zelf willen. En hoe kun jij nou als volksvertegenwoordiger, als jij probeert invloed uit te oefenen en je ziet dat het niet altijd dat effect heeft, daar dan nog achter staan? Achter wat je doet?

Elene Walgenbach
Het klinkt heel cynisch. Ik denk dat het ook iets is van de lange adem. Ik verwacht niet dat als ik één motie indien dat het dan helemaal wordt uitgevoerd zoals ik dat wil. En dat het dan helemaal verandert. Maar ik geloof er wel in dat als je het keer op keer blijft zeggen, er wordt ook veel achter de schermen besproken en dat is niet eens negatief, maar ook dat je continu blijft benoemen waarom iets belangrijk is en waarom iets zou moeten veranderen. Ik geloof er wel in dat de aanhouder uiteindelijk wint. En dat is makkelijker als je in de coalitie zit dan in de oppositie. Ik moet ook zeggen dat wij een coalitiepartij zijn. En de wethouder is ook lid van D66. Dus dat maakt het wel iets makkelijker. Maar je moet wel gewoon je best blijven doen.

Bas Verberk
Want wij geven altijd adviezen mee aan culturele partijen van, focus je niet alleen maar op de wethouder. Maar focus je ook op de raad want die zijn de baas.

Elene Walgenbach
Ik denk dat dat wel waar is.

Bas Verberk
Maar dan moet je ook wel het gevoel hebben dat het invloed heeft als jij iets inbrengt?

Elene Walgenbach
Ja. Over die ene motie was het misschien een beetje pessimistisch dat het niet helemaal wordt uitgevoerd. Dat komt ook doordat je eigenlijk iets vrij abstracts vraagt. Je vraagt: houd rekening met artistieke en inhoudelijke kwaliteiten.

Bas Verberk
Dus je had het eigenlijk beter op moeten schrijven?

Elene Walgenbach
Nou, het college had al besloten wat het ging worden. Dat is wel gewoon zo. Als het college eigenlijk al heeft besloten wat het gaat worden dan heeft zo’n motie, kijk, ik had kunnen zeggen schrap die twee miljoen. Als hij dan wordt aangenomen moeten ze wel die twee miljoen schrappen. Maar dan waren die andere criteria, die ook heel kwantitatief waren, alsnog niet zo veranderd. Het is ook een beetje balans zoeken tussen wat kan. Zeker als coalitiepartij zoek je wel een middenweg tussen wat een college wil en wat je als partij wil.

Bas Verberk
Dus als je bij wijze van met een gestrekt been erin zou willen, kun je beter een partij zoeken uit de oppositie. Want die hebben iets meer vrijheid om het wat extremer op te schrijven misschien?

Elene Walgenbach
Maar dan wordt die motie niet aangenomen. Dat durf ik ook met vrij veel zekerheid te zeggen.

Bas Verberk
Dat is ook aan culturele partijen om die afweging te maken. Van waar nemen we genoegen mee?

Elene Walgenbach
Ik denk dat je meer invloed hebt via de coalitiepartijen. En als je gewoon wilt beuken moet je bij de oppositie zijn. Dat klinkt heel negatief. Als ik een veel hardere motie had ingediend, had het college waarschijnlijk gezegd: we ontraden de motie. Dus dan zeggen ze, we willen eigenlijk niet dat aangenomen wordt. En dan stemmen meestal de meeste partijen wel tegen. Dus het advies van wat de wethouder vindt is best belangrijk.

Begroting gemeenten

Bas Verberk
We gaan even een bruggetje maken naar de begroting. De meeste gemeentes in Nederland zijn begrotingen aan het maken. Die zijn inmiddels gepresenteerd. En die worden de komende weken besproken in de gemeenteraad. En dat wordt altijd best belangrijk gemaakt. Want daarin worden alle plannen voor 2020 gepresenteerd. Hoe vind jij je weg door zo’n begroting voor 2020? Want het is best een groot stuk.

Elene Walgenbach
Wij hebben de papieren map waarvan je denkt, dit ga ik nooit lezen. Maar wij hebben ook een hele mooie website in Rotterdam, watdoetdegemeente.nl. En daarin hebben ze best wel kort en bondig geformuleerd per programma hoe de begroting eruitziet. Maar ook wat er verandert. Ik ben geen financieel specialist. Onze financiële woordvoerder pakt het dikke boek erbij en die gaat lekker de tabellen lezen. Dat hoef ik niet te doen. Alles wat hetzelfde is gebleven daar wordt niet echt aandacht aan besteed. Maar de posten die veranderd zijn worden benoemd. En wat er financieel is veranderd. En daar dan een uitleg bij. Dus bij ons is er bij kunst en cultuur geld bijgekomen omdat we dit jaar gaan indexeren. Dus dat wordt dan genoemd. En het Songfestival. We hebben ineens 10 miljoen extra cultuurgeld omdat het Songfestival onder de portefeuille cultuur valt. En dan heb je nog die combinatieregeling van het Rijk. Dus ook wat Rijksgeld. Waardoor je in Rotterdam kan zien dat er geld bijkomt. Nu is het wel eerlijk om te benoemen dat in Rotterdam de grote politieke keuzes worden gemaakt met de Voorjaarsnota. Die wordt in juni besproken. En die keuzes worden eigenlijk al in februari gemaakt. Dan is er een Voorjaarsretraite. Dan komen alle collegeleden bij elkaar en die geven aan waar ze een tekort hebben of wat ze nog willen. En dan wordt er een soort politiek onderhandelingsspel gevoerd over waar er met geld geschoven kan worden.

Bas Verberk
Dus in februari 2019 wordt er onderhandeld over de plannen voor 2020?

Elene Walgenbach
Ja. Dus eigenlijk worden de belangrijkste financiële en politieke verschuivingen besloten in februari. Dat wordt in juni besproken. En de begroting is daar eigenlijk een uitwerking op. Dus de begroting is eigenlijk een uitwerking van die Voorjaarsnota. Dus bij ons is de begroting politiek gezien ook helemaal niet zo heel belangrijk.

Bas Verberk
Die is eigenlijk al af? De plannen zijn al af?

Elene Walgenbach
Ja. Kleine dingen verander je dan. Wij wisten pas in augustus dat het Songfestival naar Rotterdam kwam. Dat is dan de grootste verandering nu in de hele begroting denk ik. Dus ook op de andere onderdelen te zien is ten opzichte van de Voorjaarsnota.

Bas Verberk
Dus in februari wordt eigenlijk het huis geschetst. En in juni wordt er besloten tot het beginnen met bouwen. En nu is eigenlijk het huis al gebouwd en in 2020 ga je erin wonen.

Elene Walgenbach
Ja, precies.

Bas Verberk
Dus de vergissing is altijd dat er bij de begroting eigenlijk de tekening is, dat betekent dat we in 2020 gaan bouwen maar dat is dus helemaal niet zo.

Elene Walgenbach
Nee. En als je wat wilt en je klopt in september aan dan ben je wel echt rijkelijk te laat.

Bas Verberk
Waarom wordt die begroting dan zo belangrijk gemaakt. Want heel veel partijen die dan zien dat ze er niet instaan beginnen dan in één keer heel hard te roepen dat ze nog geld nodig hebben.

Elene Walgenbach
Ik snap het wel. Want bij de begroting geef je er echt een klap op. Dan is het heel definitief. In principe kan er na een Voorjaarsnota nog wel het één en ander veranderd en geschoven worden. Maar in de praktijk gebeurt dat gewoon niet. Dus de begroting is gewoon de begroting voor het komende jaar. Dus dan beslis je wel wat je doet.

Bas Verberk
Als je nou in je eigen gemeente wilt weten of je erin staat of niet, hoe kun je dat vinden?

Elene Walgenbach
Als je het over culturele instellingen hebt?

Bas Verberk
Ja, laten we daar maar even van uitgaan.

Elene Walgenbach
Bij ons heb je gewoon een heel mooi lijstje met instellingen wie wat krijgt. Je moet wel kunnen zoeken in ieder geval. Ik weet niet hoe het in andere gemeentes is. Maar bij ons moet je wel goed zoek- en speurwerk doen om precies te kunnen vinden wat je wil vinden. Want je ziet echt alleen de hoofdlijnen. En als je meer de details wilt weten moet je gewoon elke keer doorklikken. Dus als je het meer hebt over hoeveel geld organisaties ontvangen, zit je natuurlijk heel erg op organisatieniveau. Dus op een gegeven moment kan je dan ergens wel een lijst vinden met die instelling, organisatie of club krijgt dit bedrag. Maar dat vereist wel wat speurwerk.

Bas Verberk
Jij bent ook geen financieel expert zei je en jij kan het ook vinden, dus in principe is het de bedoeling dat iedere Rotterdammer iets zou moeten kunnen vinden in die begroting?

Elene Walgenbach
Ja. Ik vind echt dat daar in Rotterdam stappen mee zijn gemaakt. Dat het echt veel eenvoudiger is geworden. Je hebt ook gewoon een mooie zoekbalk dus als je daar wat intypt moet je er ook nog wel kunnen komen. Dus ik vind dat het wel goed is verbeterd.

Bas Verberk
Stel nou dat je het zit te lezen en je snapt iets niet, kun je dan hulp krijgen? Is er een soort van helpdesk of inloopuurtje voor burgers?

Elene Walgenbach
Sowieso hebben we bij de begroting altijd een inspreekuur voor de bewoners. Dus bewonersorganisatie mogen altijd komen inspreken op de begroting. En we hebben nog de commissiebehandelingen. Dus voordat het echte grote begrotingsdebat plaatsvindt wordt het voorbesproken in commissies. Dan zou je zelfs ook nog kunnen inspreken.

Bas Verberk
Wat zijn commissies?

Elene Walgenbach
Dat zijn de voorbereidende vergaderingen op de raadsvergaderingen. En dat wordt gedaan omdat je dan minder onderwerpen hebt en dus meer tijd hebt. Dus bijvoorbeeld een hele avond of een paar uur overdag bespreken wij alleen cultuur en onderwijs.

Bas Verberk
Dan pak je één onderwerp eruit?

Elene Walgenbach
Ja. Dus dan heb je veel meer tijd. En als je echt vragen hebt kun de griffie bellen. Dat is de ondersteuning van de gemeenteraad. Die willen je heel graag helpen.

Bas Verberk
En dat telefoonnummer staat gewoon online?

Elene Walgenbach
Ja. En het mailadres ook. En ik denk dat als je politieke partijen mailt dat ze ook wel willen helpen. Die staan ook online.

Cultuureducatie in Rotterdam

Bas Verberk
Waar ben je nou het meest trots op in deze begroting? En dan houden we het even een beetje bij cultuur.

Elene Walgenbach
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik graag meer geld naar cultuur had gehad. Maar ik ben in ieder geval blij dat er geïndexeerd gaat worden. Dat hadden we anders niet gedaan. Ik ben blij dat er wat meer geld vanuit het Rijk komt voor die combinatieregeling waardoor er meer mensen een cultuurcoach krijgen tussen scholen en de culturele sector. Dat is eigenlijk heel mooi.

Bas Verberk
Doe je daar als gemeente zelf nog wat bij?

Elene Walgenbach
Ja, daar doen we als gemeente ook wat bij. Vraag me niet hoeveel precies, maar er komt wel wat bij. Dat wordt aanzienlijk wat meer dus dat is mooi.

Bas Verberk
Ik zag twee keer zoveel cultuurcoaches als het afgelopen jaar. En een uitbreiding naar het mbo en speciaal onderwijs.

Elene Walgenbach
Ja.

Bas Verberk
Dat is mooi.

Elene Walgenbach
Ja. En sowieso vind ik dat cultuureducatie in Rotterdam echt goed geregeld is. We hebben een paar scholen, wat ook voornamelijk zwakke scholen zijn wat dubbel pijnlijk is, die nog niet echt aangesloten zijn. Maar daar wordt wel echt werk van gemaakt. Dat is ook echt een speerpunt van de gemeente dus dat is heel mooi.

Pitcher Perfect

Bas Verberk
Ik had net de vraag gesteld wat je kunt doen als het zelf wilt lezen en er niet helemaal uitkomt. Ik las dat jullie Pitcher Perfect 010 hebben. Dat is schijnbaar een soort ondersteuning. Is dat bijvoorbeeld ook ondersteuning met dit soort vragen?

Elene Walgenbach
Pitcher Perfect? Ik denk dat jij op iets totaal anders doelt. Want dat is een manier waarop wij subsidie verstrekken. Dat zijn een soort pitch-avonden. Normaal moet je een soort van ingewikkelde aanvraag doen als je culturele subsidie wilt. En wij hebben nu ook pitch-avonden. Daar kun je je idee pitchen en dan wordt er ter plekke gekozen wie dan het beste idee heeft en dus die subsidie krijgt.

Bas Verberk
Voor wat voor initiatieven is dat allemaal?

Elene Walgenbach
De laatste die gewonnen heeft, dat vind ik heel leuk omdat dat een combinatie is met mijn horecaportefeuille, is een jonge Rotterdammer die al lang bezig is met waarom Rotterdam geen nachtraad heeft? En die heeft dat gepitched. Die heeft € 75.000 toen gewonnen volgens mij. En dat is voor hem een startbedrag om dat op te zetten.

Bas Verberk
Met ondersteuning wordt waarschijnlijk vooral financiële ondersteuning bedoeld?

Elene Walgenbach
Ja.

Bas Verberk
Ik dacht dat het meer een soort loket was voor culturele creatieve ondernemers die dan ook vragen hebben inderdaad over de politiek en het hele proces. En hoe ze invloed kunnen uitoefenen.

Elene Walgenbach
Nee, dat zou wel interessant zijn. Want ik denk dat het best moeilijk is om te weten hoe die politiek precies werkt en wanneer je nou waarop invloed op kan uitoefenen.

Bezuinigen in het sociaal domein?

Bas Verberk
Ja. Daar gaan we dadelijk op het einde nog even op terugkomen. Voor als jij nog een gouden tip hebt of zo. Ik heb eerst nog een andere vraag. Veel gemeentes in Nederland moeten de komende jaren gaan bezuinigen. Dat heeft vooral vaak te maken met tekorten. En vaak ook in het sociaal domein. Ik weet niet of dat in Rotterdam ook het geval is?

Elene Walgenbach
Dat valt heel erg mee. Ik ben bang dat ik al weet waar je naartoe gaat want in heel veel gemeentes wordt daardoor bezuinigd op kunst en cultuur. Dat gaat bij ons echt niet gebeuren. Dus dat is wel een geruststelling.

Bas Verberk
Maar hebben jullie ook bewust kunst en cultuur ingezet juist om binnen dat sociaal domein een verschil te maken?

Elene Walgenbach
Het is niet zo bewust ingezet. Er zijn wel veel partijen die heel erg die combinatie zoeken.

Bas Verberk
Partijen?

Elene Walgenbach
Je hebt een wijktheater dat met bepaalde zwakkere groepen uit de samenleving dan theater maakt bijvoorbeeld. En daardoor ook een belangrijke wijkfunctie vervult. Dus die zitten veel meer aan de welzijnskant. Dus we hebben wel veel organisaties en instellingen in Rotterdam die, al dan niet vrijwillig, dat zelf oppakken. Maar dat zou, wat ons betreft, meer moeten gebeuren.

Bas Verberk
Het is niet beleidsmatig ingebed?

Elene Walgenbach
In die Cultuurvisie met die drie I’s wordt daar wel specifiek aandacht aan besteed. En ook met die acht grote BIS-instellingen. Daar wordt gezegd, wij verwachten van jullie dat jullie ook een grotere bijdrage gaan leveren aan de grote opdrachten in deze stad. En dat is dus het samenbrengen van mensen maar ook de energietransitie bijvoorbeeld.

Bas Verberk
En betekent dat dan eigenlijk dat het geld dat op de begroting staat voor cultuur door dit soort opdrachten een beetje wegvloeit uit de cultuur? Of vloeit er juist uit andere potjes naar cultuur omdat er wordt gezien dat dat een bijdrage levert aan andere domeinen?

Elene Walgenbach
Daar proberen we altijd wel op in te zetten. Er is een voorbeeld geweest maar ik heb hem nu niet zo paraat, waarin er een organisatie was die aanspraak wilde maken op cultuurbudget. En toen is er gezegd we gaan het via de welzijnskant proberen. Dus er wordt wel eerder geprobeerd om via welzijn, waar ook gewoon meer geld en meer ruimte is, dat als er culturele instellingen zijn die ook daaraan raken, daar budget van te krijgen. Maar dat is soms best wel moeilijk want er zijn best wel schotten in zo’n gemeente. Die zeggen van dit hoort daarbij en dat hoort daarbij. Dus als het een beetje van beiden is wordt dat vaak wel moeilijk gevonden. Maar er wordt wel veel meer over nagedacht. Het is natuurlijk superbelangrijk dat je die hele cross-over ook goed faciliteert.

Nodig raadsleden uit

Bas Verberk
De laatste vraag. Stel dat er een instelling is in Rotterdam die naar deze podcast aan het luisteren is en denkt die Elene klinkt goed. Die kan mij wel vertegenwoordigen en ik mis nog iets in die begroting. Hoe zorg je ervoor dat die partij zich toch nog op die begroting kan bewegen?

Elene Walgenbach
Wat heel erg helpt als je invloed wilt uitoefenen, is gewoon überhaupt raadsleden uitnodigen bij wat jij doet. Dat helpt toch wel het beste denk ik.

Bas Verberk
Moet je ze dan allemaal zelf een appje sturen?

Elene Walgenbach
Of een mailtje. Het beste is gewoon weten welke partijen of raadsleden zich hard maken voor cultuur. En die uitnodigen. Sommigen zijn daar heel handig in. Wij hebben ook een cultuurplan dat weer ingaat vanaf 2021. En er waren best wel wat instellingen die overwogen om voor het eerst daarin aanvragen te doen. En die mij dan hebben uitgenodigd hebben en hebben laten zien wat ze doen. En waarom ze denken dat ze een bijdrage leveren. Ik merk toch wel dat dat echt zo veel helpt. Veel meer dan, hier heb je een mailtje met wat wij doen en kom voor ons op. Omdat je dan gewoon ziet wat de meerwaarde is van een organisatie of een instelling. En een andere tip is ga naar die commissievergaderingen als je tijd hebt. Bij ons zijn er best wel wat directeuren van instellingen die dat doen. En die zijn zelfs zo slim dat als de wethouder een antwoord geeft waarvan zij denken dat is niet waar, ik dan een appje krijg met dat is niet waar, kan je niet deze vraag stellen. Dat doe ik niet altijd maar ik heb het weleens gedaan. Dat ik van een instelling die gewoon achterin de zaal zat een appje kreeg en zei zou je dit willen vragen? Toen dacht ik dat is goed.

Bas Verberk
Jij hebt er zelf ook veel aan dus?

Elene Walgenbach
Ja. En ik zou je ook niet, als er nu mensen zijn, bezwaard voelen om het te doen. Ik heb vijf, zes portefeuilles. En ik probeer ze allemaal zo goed mogelijk te doen. Als je gewoon werkt in de sector en daar bezig bent met je organisatie of instelling en je loopt tegen dingen aan, laat het gewoon ook weten aan de politiek.

Bas Verberk
Ja.

Elene Walgenbach
Want dan kunnen we er wat mee. Als we het niet weten dan kan je er ook niets mee.

Bas Verberk
Dat lijkt mij een helder betoog. Een mooie oproep. Jij krijgt de eerstvolgende vergadering waarschijnlijk heel veel appjes met allemaal vragen.

Elene Walgenbach
Dat vind ik prima.

Bas Verberk
En wij gaan met veel interesse kijken hoe het in Rotterdam gaat. Dank je wel.

Elene Walgenbach
Alsjeblieft.

Afsluiting

Bas Verberk
Bedankt voor het luisteren naar de CultuurDeelJe-podcast. Heb je vragen of tips neem dan contact op met basverberk@lkca.nl. Op onze website kun je nog meer handige informatie vinden over cultuurbeleid en politieke beïnvloeding. Je kan je ook abonneren op deze podcast via Spotify en iTunes. Tot de volgende keer.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel