Inspiratiebijeenkomst Sociaal Actief

datum:
20 september 2018
locatie:
Sportpark Keizerslanden, Deventer
tijd:
9.00 – 13.00 uur
Bijeenkomst Sociaal Actief

Gemeenten en betrokken partijen brengen in workshops in hoe zij sport en cultuur inzetten voor een zinvol en gezond leven van ouderen, de (arbeids)participatie van (jong)volwassenen en een inclusieve samenleving op wijkniveau. Ook kun je aan de thematafels uitwisselen over vraagstukken als 'krimp' en 'integrale beleidsvorming'. 

De inschrijving is gesloten. Je kunt je nog wel aanmelden voor de reservelijst via MaryanHess@lkca.nl.

Programma 

9.00 – 9.30 uur                Inloop met koffie/thee

9.30 – 9.40 uur                Welkom door wethouder Jan Jaap Kolkman van de gemeente Deventer en voorzitter Stuurgroep Sport & Cultuur Johan Wakkie

9.40 – 9.50 uur                Startfoto Sociaal Domein – Jasper Sterrenburg (VNG projectleider IBP)

9.50 – 10.30 uur              Jaap de Graaf in gesprek met gemeentelijke vertegenwoordigers uit Deventer (Marleen Munneke) en Tilburg (Jack de Wilde) en provinciale vertegenwoordiger uit Drenthe (Hans Derks) over de rol die sport en cultuur spelen in het sociale domein. Geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.

10.30 – 11.25 uur            Ronde 1 Workshops en thematafels

11.25 – 11.40 uur            Pauze

11.40 – 12.35 uur            Ronde 2 Workshops en thematafels

12.35 – 12.45 uur            Beschouwing naar aanleiding van deze ochtend door Johan Wakkie

12.45 – 13.15 uur            Netwerklunch

In de middag kun je (optioneel) de opening van het NK Bedrijfssport gratis bijwonen (met Maarten van der Weijden) en deelnemen aan het NK bedrijfssport in teams (zelf aanmelden).

Keuze uit de volgende workshops en thematafels:

 1. Workshop Kansen voor Ouderen
  Wat betekenen sport en cultuur voor de gezondheid van ouderen? Hoe bereik je kwetsbare ouderen? En: dragen sport en cultuur bij aan het bestrijden van eenzaamheid? Over deze en andere vragen gaan we in gesprek. De workshop wordt ingeleid door Gijs van der Scheer van de Bridge Bond over hun aanpak Denken en Doen en door Tineke Posthumus en Anita Kunst van FitArt over Krasse Fratsen. Gespreksleiding is in handen van Claudia Marinelli van het LKCA.

 2. Workshop Kansen voor (Arbeids)participatie
  Hoe versterk je de competenties en talenten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt middels sport en cultuur, zodat zij grotere kans maken op een baan? Jaco Zandhuis (VSG) en Hennie van Deijck (Divosa) gaan met je in gesprek over twee praktijkvoorbeelden. Maribel Coco Perez en Jillis Verbeek van KunstWerk vertellen over hun aanpak KunstWerk voor mensen uit de WMO-doelgroep. Ed Oskam van De Harde Leerschool laat je kennismaken met zijn aanpak voor kansarme jongvolwassenen.

 3. Workshop Kansen voor Minder Zelfredzame Jongeren
  Hoe voorkom je schooluitval door middel van sport en culture activiteiten en hoe zet  je sport en cultuur in om jongeren actiever te laten participeren? Twee voorbeelden - Boks het voor elkaar (Roemer van Oordt) en de Expedities van welzijnsorganisatie Raster (Anouk Rösken) - maken duidelijk hoe je als gemeente aan kunt sluiten bij de aanpak 'Samen slim en slagvaardig kansen creëren voor minder zelfredzame jongeren' en het 'Actieplan van de Jongvolwassenen Top'. Dorien Dijk (Kenniscentrum Sport) leidt het gesprek.

 4. Workshop Kansen voor een Inclusieve Samenleving
  Hoe bevorderen sport en cultuur het samenleven op wijkniveau tussen verschillende bevolkingsgroepen? Welke netwerken moet je bouwen voor een inclusieve samenleving? Bora Avric (Movisie) in gesprek met Martijn Berghman van het ‘Refugee team’ van More2win (vrijwilligerswerk vluchtelingen bij sportevenementen ter voorbereiding op baan, opleiding of stage) en en Monique Masselink van Muziektheater Pra.

 5. Thematafel Kansen met Krimp 
  Voor welke uitdagingen zien gemeenten, sportverenigingen en culturele verenigingen zich gesteld in een gebied met teruglopende bevolkingsaantallen? Pascal Kamperman (Achterhoek in Beweging) schetst de uitkomsten van onderzoek in de Achterhoek en gaat samen met de deelnemers in gesprek over de kansen die krimp biedt.

 6. Thematafel Integrale Beleidsvorming
  In verschillende gemeenten wordt een begin gemaakt om sport, cultuur en sociaal domein te verbinden. De nieuwe regeling combinatiefuncties biedt hiertoe ook kansen, zoals André de Jeu (VSG) zal toelichten. Onder leiding van Chris Kuypers (LCGW) ga je in gesprek over de kansen en knelpunten die je ziet om de verbinding tussen sport, cultuur en sociaal domein te maken.

Organisatie

Sociaal Actief wordt georganiseerd door VNG en VSG, als partners in het Programma Sport en Cultuur Samen Sterker. Daarin zijn vertegenwoordigd LKCA, NOC*NSF,  Kenniscentrum Sport, Fonds Cultuurparticipatie, Jeugdfonds Sport en Cultuur en Koornetwerk Nederland. Aan deze dag werken ook Movisie en LCGW mee.

Foto: Ton van Til

Lees meer