Inspiratiegids voor lokaal beleid

Preventie, zelfregie en participatie met kunst en cultuur in het sociaal domein

Inspiratiegids lokaal beleid
jaar
2016
uitgave
online/pdf
auteur(s)
Sandra Trienekens, m.m.v. Britt Swartjes en Ingrid Docter

Veertig burgemeesters, wethouders, raadsleden en gemeenteambtenaren van grote en kleine Nederlandse gemeenten delen in deze gids hun positieve ervaringen met kunst en cultuur.

Zij lichten toe welke rollen artistieke en culturele initiatieven kunnen spelen in actuele gemeentelijke vraagstukken. Het zijn bestuurders en ambtenaren met onder andere zorg, welzijn, gebiedsontwikkeling of werkgelegenheid in hun portefeuille. Zij hebben ervaren dat kunst en cultuur een beweging op gang kunnen brengen die op hun beleidsterrein effect sorteert, waaronder preventie, zelfregie en participatie voor burgers.

De inspiratiegids voor lokaal beleid is een uitgave van het LKCA.

Download de inspiratiegids (pdf)