Cultuur+Educatie 49

Cultuur+Educatie 49
jaar
2018
uitgave
online en grafisch
auteur(s)
Karlot Bosch, Lenie van den Bulk, Cock Dieleman, Saskia Gras, Folkert Haanstra, Fia van Heteren
kosten
€ 15,95

Bestellen >

Dit nummer van Cultuur+Educatie is gewijd aan recent onderzoek naar intercultureel onderwijs, cultuurdeelname in de Schilderswijk, de geschiedenis van de Haagse Vrije Academie en betere leerplannen voor de beeldende vakken en dramaonderwijs.

Intercultureel onderwijs

In het openingsartikel rapporteert Lenie van den Bulk over een survey onder schooldirecteuren naar aandacht voor diversiteit en intercultureel onderwijs.  Die aandacht blijkt nauw samen te hangen met de diversiteit van de leerlingpopulatie: hoe diverser, hoe meer aandacht voor intercultureel onderwijs.

Cultuur in de Schilderswijk

Cultuurdeelname voor jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond is allesbehalve vanzelfsprekend, blijkt uit het artikel van Fia van Heteren. Ze deed onderzoek naar Marokkaanse jongeren in de Haagse Schilderswijk en zag dat deze jongeren vooral deelnemen aan informele activiteiten in de eigen wijk. De meeste cultuur(podia) daarbuiten ervaren ze als te ontoegankelijk en ‘niet voor hen’.

Kunstzinnige vrijhaven in de Hofstad

Vrijheid, wars van elke norm, experimenteren, morele vorming en ‘jezelf worden’. De Vrije Academie in Den Haag praktiseerde dit kunstzinnige opleidingsideaal tussen 1947 en 1982 vol overtuiging. Saskia Gras beschrijft in haar artikel de bevindingen van haar promotieonderzoek naar deze bijzondere academie.

Betere plannen voor kunstonderwijs

Folkert Haanstra bespreekt twee Duitstalige onderzoeken naar kleurgebruik en ruimte in tekeningen van kinderen van 10-13 jaar. Hij ziet hierin goede aanknopingspunten voor betere en concretere leerplannen voor de beeldende vakken.

Karlot Bosch en Cock Dieleman doen in hun bijdrage eveneens aanbevelingen voor een beter onderbouwde lespraktijk, in dit geval het dramaonderwijs op basisscholen. Ze pleiten voor vakoverstijgende leerdoelen die de positieve leereffecten van drama beter benutten.

Bestellen >

contact

Marie Jose Kommers
naamMarie-José KommersfunctieSpecialist cultuureducatietelefoonnummer030 711 51 80e-mailMarie-JoseKommers@lkca.nl