Subsidie per leerling via de prestatiebox

Gepubliceerd:
Deel dit artikel
De prestatiebox is geld dat scholen jaarlijks krijgen. Het bedrag komt bovenop de lumpsum en scholen mogen het naar eigen inzicht gebruiken. Zo kan het besteed worden aan cultuureducatie, wetenschap en techniek, talenontwikkeling of professionalisering van het onderwijsteam.

Wat is het doel van de prestatiebox?

Het algemene doel van de regeling is om de prestaties van leerlingen, leraren en schoolleiders te vergroten. Meer in het bijzonder is het doel om de samenhang binnen het leergebied kunstzinnige oriëntatie te vergroten. Zo wordt ook de kwaliteit van cultuureducatie verhoogd.

Hoe kom je aan de prestatiebox?

De school hoeft geen subsidie aan te vragen. Het schoolbestuur heeft in november 2019 45,4% ontvangen. In maart 2020 wordt de resterende 54,6% uitbetaald.

Voor het schooljaar 2019-2020 krijgen scholen een bedrag van € 15,78 per leerling voor cultuureducatie. Dit bedrag is inclusief de 3 euro per leerling voor museumbezoek. Iedere leerling van de basisschool kan dan minimaal één keer in zijn schooltijd naar een museum.

Welke verantwoording geldt er?

Schoolbesturen zijn vrij om zelf te beslissen waaraan zij het geld uit de prestatiebox besteden. Wel is het schoolbestuur verplicht in het jaarverslag en de jaarrekening te vermelden waaraan het geld is besteed.

Waar moeten cultuurcoördinatoren op letten?

Maak een cultuureducatieplan met een duidelijk voorstel voor de besteding van het bedrag dat bestemd is voor cultuureducatie. Leg dit tijdig voor aan de directie. Dan kunnen zij dit meenemen in het strategisch meerjarenplan.

Meer informatie

Bron

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 2

Gepubliceerd:
Deel dit artikel