Aandeel beoefenaars dat les volgt

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
19% van de beoefenaars van kunstzinnige en creatieve activiteiten volgde in 2021 les van een docent.

2007: Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO), SCP/CBS
2009-2011: Monitor Amateurkunst (MAK), Kunstfactor
2013-2017: Nieuwe Monitor Amateurkunst (NMAK), LKCA

2021: Monitor Amateurkunst (LKCA)

Toelichting

Het overgrote deel van de beoefenaars probeert te leren en beter te worden in haar of zijn kunstzinnige of creatieve activiteiten. Ten opzichte van voorgaande jaren daalde dit aandeel van 84% naar 78% in 2021. Met name het volgen van lessen, cursussen of workshops is als gevolg van de coronapandemie veel minder gedaan. In 2017 volgde nog ruim een derde van de beoefenaars een les, cursus of workshop; in 2021 lag dit aandeel op 19%. Ook het geregeld repeteren en oefenen nam af, van 31% naar 22% in 2021. Leren via online voorbeelden of instructies nam daarentegen toe.

De coronapandemie beïnvloedde niet alleen het aandeel beoefenaars dat zich schoolde, en de manier waarop, maar ook de frequentie. Van de beoefenaars die tijdens de coronapandemie lessen, cursussen of workshops volgden, deed een groot deel dit minder vaak dan voor het uitbreken van de pandemie. Dat geldt ook voor beoefenaars die geregeld repeteerden en oefenden.

Beoefenaars leerden vaker op alternatieve manieren: uit boeken, online voorbeelden via internet/apps, en televisie of dvd’s. Ook leren door gewoonweg te doen, spelen of maken nam flink toe.

Lees verder

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel