Aantal CultuurProfielScholen

Bijgewerkt op:
Deel dit artikel

In 2021 waren 49 middelbare scholen officieel geregistreerd als CultuurProfielSchool VO. Dit aantal is al sinds 2012 vrijwel stabiel. Peildatum 1 september 2022.

Bron: VCPS

Toelichting

In 2004 startte het ministerie van OCW de Regeling cultuurprofielscholen in het voortgezet onderwijs. In 2007 werd de Vereniging CultuurProfielScholen (VCPS) opgericht, die aspirant-cultuurprofielscholen visiteert. Dat er vanaf 2012 nauwelijks meer cultuurprofielscholen bij zijn gekomen zou te maken kunnen hebben met het verhogen van de contributie. Vanaf 1 januari 2013 betalen scholen 4.000 euro contributie in plaats van 1.000 euro aan de VCPS. De laatste jaren zien we weer een lichte stijging.

Op CultuurProfielScholen staat kunst en cultuur prominent op het rooster, komen meerdere kunstdisciplines aan bod en sluiten de kunstvakken zoveel mogelijk aan bij de andere vakken. Het curriculum wordt stevig aangevuld met buitenschoolse activiteiten in samenwerking met culturele instellingen. Sommige scholen bieden een apart programma voor getalenteerde leerlingen.

In navolging van de CultuurProfielScholen hebben op 20 april 2016 ook 16 basisscholen zich verenigd in de Vereniging CultuurProfielScholen Primair Onderwijs (VCPS-PO).

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Bijgewerkt op:
Deel dit artikel