Aandeel kunstbeoefenaars

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
In 2021 is 43% van de Nederlandse bevolking van zes jaar en ouder kunstzinnig of creatief actief in de vrije tijd.

1999, 2003, 2007: Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO), SCP/CBS
2009, 2011: Monitor Amateurkunst (MAK), Kunstfactor
2012, 2014, 2016, 2018, 2020: Vrijetijdsomnibus (VTO), SCP/Boekmanstichting/CBS
2013, 2015, 2017, 2021: Monitor Amateurkunst (MAK), LKCA

Toelichting

De verschillende onderzoeken naar cultuurbeoefening laten de laatste jaren een stabiel beeld zien. De coronapandemie heeft dit beeld niet doorbroken. Volgens de Monitor Amateurkunst van het LKCA is sinds 2013 tussen de 41 en 43% van de Nederlandse bevolking van zes jaar en ouder kunstzinnig en creatief actief* in de vrije tijd. Dit komt neer op ruim 7 miljoen Nederlanders.

Het aantal mensen dat beeldende activiteiten onderneemt ligt gemiddeld het hoogst met 21%, gevolgd door kunstzinnig fotograferen en filmen (15%), bespelen van een instrument (14%), zingen (10%), creatief schrijven (9%), dansen (7%) en theater spelen (5%).

De coronapandemie heeft dus niet gezorgd voor een daling van het aandeel beoefenaars, ondanks het sluiten van muziekscholen, dansscholen, centra voor de kunsten en het stilliggen van het culturele verenigingsleven tijdens de lockdowns. Ten opzichte van 2017 is er zelfs sprake van een lichte stijging; meer mensen beoefenen ‘solistische’ activiteiten, zoals creatief schrijven en kunstzinnig fotograferen en filmen.

*Kunstzinnig of creatief actief wil in de ruimste definitie zeggen dat iedereen van zes jaar of ouder minimaal 1 keer in het voorgaande jaar een kunstzinnige activiteit deed: van ballet tot borduren, van hiphop tot een verhaal schrijven.

Lees verder

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel