Belangrijke netwerken over Cultuur- en erfgoedinstellingen

CECA
Committee for Education and Cultural Action, het internationale museumnetwerk.
link: http://ceca.mini.icom.museum/
Musea in Nederland
Een lijst met musea per provincie.
link: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_musea_in_Nederland
Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG)
Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) is er voor alle geografen, docenten aardrijkskunde en voor diegenen die zich met het vakgebied geografie verbonden voelen.
link: https://geografie.nl/
VGN KLEIO
Vereniging van docenten geschiedenis en staatsinrichting in Nederland.
link: https://www.vgnkleio.nl/
Museumvereniging
Brancheorganisatie van musea in Nederland.
link: https://www.museumvereniging.nl/home
Netwerk educatoren podiumkunstinstellingen
Landelijk netwerk van educatoren werkzaam bij professionele podiumkunstinstellingen (gesubsidieerde podia & dans-, theater- en muziekgezelschappen). Meer informatie? Mail MarianvanMiert@lkca.nl of ChantaldeBonth@lkca.nl.
link:
Vakoverleg erfgoededucatie
Netwerk van provinciale erfgoedconsulenten dat vier maal per jaar kennis en ervaringen uitwisselt over erfgoededucatie in het onderwijs. Meer informatie? Mail Joost Groeneboer (u003ca href=u0022mailto:JoostGroeneboer@lkca.nlu0022u003eJoostGroeneboer@lkca.nlu003c/au003e).
link:
Netwerk erfgoedparticipatie
Naast het vakoverleg erfgoededucatie initieert LKCA in 2021 samen met de provinciale erfgoedhuizen een landelijk netwerk erfgoedparticipatie. Meer informatie? Mail JoostGroeneboer@lkca.nl.
link:
Erfgoedplatform Kunsten '92
Een informeel samenwerkingsverband om de positie en het belang van erfgoed te versterken.
link: https://www.kunsten92.nl/onderwerpen/erfgoedplatform/
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland
Het Kenniscentrum helpt beoefenaars van immaterieel erfgoed met het borgen van hun immaterieel erfgoed en werkt aan kennisontwikkeling.
link: https://www.immaterieelerfgoed.nl/
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Als onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ontwikkelt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) beleid voor het Nederlandse erfgoed en voert dat uit.
link: https://www.cultureelerfgoed.nl/
Kennisnetwerk Informatie en Archief
Het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA) is dé ontmoetingsplaats voor vakgenoten in de wereld van informatie en archief.
link: https://kia.pleio.nl/