Bedankt voor jullie steun!

We informeerden jullie de afgelopen weken over het nee-tenzij-advies van de Raad voor Cultuur. Daarop kwam een enorme stroom steunbetuigingen op gang, waar we nu nog beduusd van zijn. Wij hebben inmiddels onze brief naar de minister verstuurd, waarin we ingaan op de onjuistheden in het advies van de raad.

We zijn ervan overtuigd dat we in die brief goed onderbouwen dat het nee-tenzij-advies op onjuistheden is gebaseerd en daarom aangepast zou moeten worden. De steunverklaringen waren onderdeel van onze onderbouwing.

Op het moment van versturen van de brief waren er 967 verklaringen binnen, waarvan 349 namens een organisatie. In totaal waren de steunverklaringen afkomstig uit 607 individuele organisaties. De steunverklaringen zijn afkomstig uit de hele breedte van het werkveld: van amateurkunstenaar tot lid van de Akademie der Kunsten, van zzp-docent tot docent aan een kunstvakopleiding, van amateurvereniging tot BIS-instelling. En uit alle disciplines.

Ruim 650 mensen namen de moeite om een persoonlijke steunverklaring in te vullen.

Het is voor ons bijzonder, soms zelfs ontroerend, om die te lezen. Een kleine selectie publiceren we op onze website. Verdere uitkomsten van de steunverklaringen:

  • 794 mensen (82%) vinden dat LKCA een duidelijk visie heeft op haar rol en daardoor goed functioneert
  • 769 mensen (80%) vinden dat LKCA de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt
  • 805 mensen (83%) vinden dat LKCA goed inspeelt op behoeften in het werkveld
  • 755 mensen (78%) zijn blij met de samenwerking met LKCA
  • 831 mensen (86%) vinden het belangrijk dat onderzoek onderdeel blijft van het takenpakket van LKCA

We willen jullie heel hartelijk danken voor deze enorme steun. En ook voor jullie feedback . Daarop komen we snel terug! Deze periode sterkt ons in onze motivatie om door te gaan met ons werk, samen met jullie!

Op 27 juli komt de raad met haar aanvullend advies. We houden jullie op de hoogte.