Wat mag wel en niet voor cultuureducatie en cultuurparticipatie?

Update 24 november 2021
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
We houden in dit artikel de gevolgen voor cultuureducatie en cultuurparticipatie bij van de meest recente kabinetsbesluiten over corona (indien relevant).

Update 24 november 2021

Vanaf 24 november is de 1,5 meter afstand weer verplicht. Maar er gelden uitzonderingen voor locaties met CTB-plicht, het onderwijs en kunst- en cultuurbeoefening. Vanaf 13 november geldt de CTB-plicht voor kunst- en cultuurbeoefening en geldt bij voorstellingen een maximum aantal bezoekers met vaste zitplaats (vaste sluitingstijd niet verplicht). Hieronder lees je in detail alle maatregelen voor cultuureducatie en -participatie.
Lees de algemene maatregelen (rijksoverheid.nl)
Corona en zingen, toneelspelen, dansen, muziek maken en acteren (rijksoverheid.nl)

Snel naar:

Binnenschoolse cultuureducatie en kinderopvang (inclusief BSO)

De basisscholen zijn weer volledig open. Lesgeven gaat volgens het protocol basisonderwijs. Cultuureducatie kan ook weer plaatsvinden plaatsvinden (ook met externen), binnen dit protocol. Scholen maken zelf keuzes hoe ze hun lessen invullen, zoals dat altijd het geval is. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Voor beweegonderwijs (en dans) is een apart protocol beschikbaar. Groep 8 mag weer een eindmusical opvoeren, bezoekers hoeven dan geen coronatoegangsbewijs te tonen. Voor de regels voor (culturele) excursies: zie onder.

Ook de kinderdagopvang en het speciaal (basis)onderwijs zijn volledig open. Daar kan natuurlijk ook cultuureducatie plaatsvinden, binnen het protocol speciaal onderwijs en het protocol kinderopvang. De buitenschoolse opvang (bso) is volledig open.

De middelbare scholen zijn weer volledig open. Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Het dragen van mondkapjes buiten de lessen op school blijft verplicht tot aan de zomervakantie. Het organiseren van excursies en schoolkampen wordt niet langer afgeraden, mits georganiseerd in lijn met de basisregels. Ook zingen in de muziekles in het voortgezet onderwijs is weer toegestaan.

Ook het mbo en universiteiten en hogescholen zijn open onder voorwaarden. Vanaf 13 november geldt er een maximale groepsgrootte van 75 studenten (m.u.v. tentamens en examens). Bij verplaatsing in mbo-scholen, hogescholen en universiteiten is het mondkapje weer verplicht. Als je zit mag het mondkapje af.

Excursies en voorstellingen op locatie

Bij excursies, voorstellingen en andere culturele activiteiten op locatie geldt (ook na 13 november) een vrijstelling van het coronatoegangsbewijs (CTB), als de activiteit onderdeel is van het schoolprogramma (net als andere onderwijsactiviteiten). Er is in dit geval ook geen capaciteitsbeperking van kracht op de locatie.
Dit geldt voor het gehele onderwijs (po, vo, mbo, ho en wo) en voor leerlingen, onderwijspersoneel en begeleidende ouders (of andere vrijwilligers). Wel geldt voor begeleidende ouders het aanvullend advies om vooraf een test af te nemen (dit kan bij Testen voor toegang) en vijf dagen na de activiteit nog een zelftest te doen.
Als het een bezoek aan een reguliere publieksactiviteit betreft, is het CTB verplicht voor alle toeschouwers. Verder gelden de regels voor vervoer en van de locatie (zoals theater of museum).

Buitenschoolse cultuureducatie en cultuurparticipatie

Het CTB is verplicht voor deelnemers en publiek bij georganiseerde kunst- en cultuurbeoefening, zoals muziekles en schilderles of repetities voor zang, dans en toneel.
In georganiseerd verband betekent in verenigings- of stichtingsverband of als iemand betaald wordt om een bijeenkomst te organiseren. Dit betekent ook één op één les.

Regels voor lessen en repetities

 • Kunst- en cultuurbeoefening is toegestaan.
 • Voor locaties voor kunst- en cultuurbeoefening geldt geen maximum aantal bezoekers. Bijvoorbeeld muziekscholen en centra voor de kunsten.
 • Iedereen vanaf 18 jaar heeft een coronatoegangsbewijs nodig om toegang te krijgen tot deze locaties of activiteiten van georganiseerde om kunst- en cultuurbeoefening. 
 • Groepslessen en repetities in groepsverband zijn toegestaan.
 • Zingen is binnen en buiten toegestaan.
 • Voor culturele locaties gelden geen sluitingstijden. Voor horeca in culturele locaties gelden de regels van horeca: van 20.00 tot 06.00 uur dicht.
 • Beoefening en vertoning van kunst en cultuur kan ook na 18.00 uur plaatsvinden, als de locatie zich niet vooral richt op deze activiteit. U kunt bijvoorbeeld repeteren na 18.00 uur in een zaal die daarvoor gehuurd wordt. Repeteert u bijvoorbeeld in een eet- of drinkgelegenheid die zich echt richt op het eten en drinken? Dan geldt de sluitingsplicht van 20.00 tot 6.00 uur. Maar repeteert u in een eet- of drinkgelegenheid waarbij het vooral gaat om de beoefening of vertoning van kunst en cultuur? Dan geldt dat dit ook na 20.00 uur is toegestaan. Lees ook de coronaregels voor evenementen.

Publiek bij lessen of repetities

 • Publiek bij lessen of repetities en amateurkunstvoorstellingen is toegestaan. Hiervoor geldt geen maximum aantal bezoekers.
 • Daarbij is een coronatoegangsbewijs nodig.

Voorstellingen

Per 13 november geldt voor culturele voorstellingen met een vaste zitplaats: maximaal 1.250 personen per zaal. Culturele voorstellingen zonder vaste zitplaats zijn niet toegestaan. Voor culturele locaties gelden geen verplichte sluitingstijden. Voor horeca in culturele locaties gelden de regels voor horeca: van 20.00 tot 06.00 uur dicht.

Vrijstelling van CTB-plicht geldt voor:

 • Jeugd tot 18 jaar.
 • Georganiseerde jeugdactiviteiten tot 18 jaar zijn (bv. sinterklaasintochten).
 • Mensen die aan het werk zijn (werknemer, uitzendkracht, gedetacheerde, zzp’er etc.), zoals muziek- en dansdocenten of dirigenten.
 • De openbare ruimte, zoals gitaarspelen in het park of kunstbeoefening op een openbaar veldje.
 • De thuissituatie, dus ook lessen bij iemand thuis. Wel geldt daarbij maximaal 4 gasten per dag.
 • Leerlingen, docenten, begeleiders en publiek bij educatieve onderwijsactiviteiten (waaronder activiteiten in het kader van kunst- en cultuurbeoefening) op locatie. Zie Excursies en voorstellingen op locatie.

1,5 meter afstand

Vanaf 24 november is de 1,5 meter afstand weer verplicht. In de volgende situaties geldt een uitzondering (relevant voor cultuureducatie en cultuurparticipatie):  

 • Op locaties waar een coronatoegangsbewijs nodig is.
 • Voor leerlingen, studenten en docenten in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs op de onderwijsinstelling.
 • Tijdens de kunst- en cultuurbeoefening hoeven deelnemers onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit nodig is voor het uitoefenen van de activiteit. Bijvoorbeeld bij dansen en toneel. 

Mondkapjes

De mondkapjesplicht geldt overal waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is.

Protocollen

Als je culturele activiteiten gaat doen, lees dan van te voren het voor jou relevante protocol, omdat het zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden. Hier vind je de belangrijkste:

Financiële steun voor cultuur

Wat betekent corona voor jouw financiële situatie? Geef zoveel mogelijk gegevens door aan de Kunstenbond en Kunsten ’92 of via diverse enquêtes, zodat de cultuurlobby met harde cijfers het pleidooi in Den Haag kan onderbouwen voor passende en aanvullende steunmaatregelen voor de sector.
Hieronder vind je alle financiële regelingen voor cultuur en overige informatie.

Heb je vragen?

Stuur een mailtje naar vraag@lkca.nl. Op basis van deze vragen, kunnen we het overzicht aanvullen en verbeteren.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4.4 / 5. totaal 96

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (14)
Pieter vd Harst 25-11-2021

Wij zijn een vereniging van 25 hobby fotografen. Wij huren een zaal van 19.30 uur tot 24.00 uur. Voor aanvang is er koffie en zo rond 21.30 uur een consumptie. Er is geen bar of tapinstallatie. Consumpties moeten wel betaald worden. Kunnen wij doorgaan met de activiteiten?

reageer
Bert Schoones 26-11-2021

Beste Pieter,
Wanneer de zaal geen horecagelegenheid (eet- of drinkgelegenheid) is en die ruimte niet gericht is op eten en drinken, is het mogelijk om beoefening of vertoning van kunst en cultuur plaats te laten vinden. Er is wel een coronatoegangsbewijs nodig voor iedereen vanaf 18 jaar.
Vriendelijke groet, Bert

reageer
Karin Lamsma 18-11-2021

Mag een workshop op het voortgezet onderwijs in de avond wel doorgaan? Valt dit onder onderwijsactiviteit?

reageer
Bert Schoones 18-11-2021

Beste Karin,
Als de workshop onderdeel is van het onderwijsprogramma is er geen belemmering dat door te laten gaan met inachtneming van de regels die gelden voor het voortgezet onderwijs zoals hierboven beschreven.
Is de workshop geen onderdeel van het onderwijsprogramma dan kan de workshop doorgaan met de regels zoals deze hierboven beschreven staan bij buitenschoolse cultuureducatie en cultuurparticipatie. De beheerder van het gebouw kan dan wel regels m.b.t. mondkapjes hanteren.
Vriendelijke groet, Bert

reageer
Anne-Marieke Nooij 14-11-2021

Mijn lessen edelsmeden vinden plaats in een cultureel centrum. Ik kreeg informatie dat ik ,naast de verplichte Corona check, het advies de cursisten 1,5 meter te laten zitten en een verplichting om een mondkapje te dragen tijdens verplaatsing. Klopt dit?

reageer
Bert Schoones 15-11-2021

Beste Anne-Marieke,
Een verplichte coronacheck (CTB) geldt vanaf 18 jaar. Er is een vrijstelling voor mensen die aan het werk zijn (bijvoorbeeld een docent). Als je zelf niet in dienst bent van het cultureel centrum maar alleen gebruikt maakt van hun ruimte, kan het centrum jou om een CTB vragen.
1,5 meter afstand is nodig op plekken waar geen coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht is. Basisregels is om 1,5 m afstand te houden van iedereen die niet bij je thuis woont.
De mondkapjesplicht geldt overal waar het CTB niet verplicht is. Daarnaast mogen beheerders van gebouwen zelf bepalen of binnen mondkapjes gedragen moeten worden. Zij kunnen dit in hun huisregels zetten. Dat geldt ook voor binnenruimtes waar mondkapjes niet wettelijk verplicht zijn.
Vriendelijke groet, Bert

reageer
Marco Boer 13-11-2021

Mag ik een aquarelles verzorgen aan 20 personen bij mij thuis op 1 moment in een aan mijn huis grenzend atelier. Ik ben geen stichting of vereniging. Tis op persoonlijke titel. Op 1.5 mtr.

Ik hoor graag.

reageer
Ralf Steenbeek 13-11-2021

Beste Marco,
Als het atelier onderdeel van je huis is, geldt een maximum van 4 gasten per dag.
Als het atelier een aparte locatie is en je krijgt een vergoeding voor de lessen, dan geldt dit als kunstbeoefening 'in georganiseerd verband'.
En in dat geval is het coronatoegangsbewijs verplicht voor de deelnemers.
Hartelijke groet, Ralf

reageer
Gonny 09-11-2021

Ik ben in dienst van een muziekschool en geef muziekles aan 18- en 18+ De 18+ers moet ik scannen, maar ik hoef zelf geen CTB?
Ik geef ook muziekles in een lokaal van een schouwburg. Daar ben ik ZZPer. Moet ik daar een CTB laten zien?
En hoe zit het met vergaderingen?

reageer
Ralf Steenbeek 09-11-2021

Beste Gonny,
Als je in dienst bent van de muziekschool is het CTB voor jou daar inderdaad niet verplicht (werknemers zijn vrijgesteld).
Heb je ook een werkrelatie met de schouwburg of maak je alleen gebruik van hun lokaal? In dat tweede geval kan de schouwburg jou wel om een CTB vragen.
Bij vergaderingen gaat het om de locatie. Op jouw muziekschool ben je daarbij ook vrijgesteld van CTB-plicht. Op andere niet-openbare locaties geldt de plicht wel.
Hartelijke groet, Ralf

reageer
Nico 08-11-2021

Ik geef in een gehuurde ruimte tekenles aan 5 volwassenen. Moet ik ook een corona check doen

reageer
Ralf Steenbeek 08-11-2021

Beste Nico,
De CTB-plicht geldt voor alle locaties en activiteiten van georganiseerde kunst- en cultuurbeoefening vanaf 18 jaar, ook voor 1-op-1 lessen.
Dus ook voor een gehuurde ruimte.
In de thuissituatie (max. 4 gasten) en de openbare ruimte geldt wel vrijstelling van CTB-plicht, zoals lessen aan huis of in een park.
Zie voor alle specificaties het bovenstaande artikel.
Hartelijke groet, Ralf

reageer
Debbie 08-11-2021

Ik zie door de bomen het bos niet meer...
Kan ik met mijn VO-klas (uit het CJP-budget) nu wel of niet naar bijv. NEMO in Amsterdam zonder gebruik te moeten maken van het CTB wanneer alle leerlingen onder de 18 jaar zijn?

reageer
Ralf Steenbeek 08-11-2021

Hoi Debbie,
Als het een onderwijsactiviteit betreft dan zijn leerlingen, onderwijspersoneel en begeleidende ouders vrijgesteld van CTB-plicht.
Zie Excursies en voorstellingen op locatie in het artikel.
Hartelijke groet,
Ralf

reageer
Barbara Moget 08-11-2021

Goedendag,
Ik geef tekenles aan huis in een daarvoor apart ingericht Atelier. Dus niet aan de keukentafel. Ik lees in de antwoorden hieronder dat ik dan vrijgesteld ben van CTB? of geldt dat dan niet als er een aparte ruimte voor is ingericht? Ik zie die vrijstelling niet op de RIVM site.
Alvast hartelijk dank voor uw antwoord.
Met vriendelijke groet, Barbara Moget

reageer
Ralf Steenbeek 08-11-2021

Hoi Barbara,
Ja, als je les geeft vanuit de thuissituatie geldt er geen CTB-plicht voor je leerlingen, wel een maximum van 4 gasten.
Zie https://www.lkca.nl/artikel/wat-mag-wel-en-niet-voor-cultuureducatie-en-cultuurparticipatie/#buitenschools
Hartelijke groet,
Ralf

reageer
Dennis Boxem. 05-11-2021

Beste...
Wij zijn een muziekschool waar uitsluitend 1 op 1 privé-lessen worden gegeven. Wordt er nu van ons verwacht dat wij al onze leerlingen van 18+ bij de deur gaan controleren en de eventuele niet gevaccineerden weg gaan sturen? Want dat stuit bij mij op ernstige principiële bezwaren. Ik kan me voorstellen dat je een groepsbelang boven dat van een individu stelt, maar bij een 1 op 1 situatie is daar mijns inziens geen sprake van. Overigens hoeven sexwerkers en contactberoepen geen QR codes te scannen. Dan ben ik benieuwd hoeveel fysiek contact er bij een muziekles verwacht wordt....

reageer
Ralf Steenbeek 06-11-2021

Beste Dennis,
De CTB-plicht geldt voor alle locaties en activiteiten van georganiseerde kunst- en cultuurbeoefening vanaf 18 jaar, ook voor 1-op-1 lessen.
Dus ook voor uw muziekschool.
In de thuissituatie (max. 4 gasten) en de openbare ruimte geldt wel vrijstelling van CTB-plicht, zoals lessen aan huis of in een park.
Zie voor alle specificaties onze website.
Veel sterkte met uw praktijk!
Hartelijke groet, Ralf

reageer
Carmen 04-11-2021

Ik geef teken-en schilderlessen in groepsverband in een school(niet binnen cultuurplan) aan volwassenen en kinderen (14 jaar inmiddels). Ik ben fundamenteel tegen het hanteren van een CTB om verschillende redenen. Ben ik verplicht deze aan mijn cursisten te vragen binnen deze school? Zo ja, ben ik verplicht deze te vragen als ik mijn lessen binnenshuis (atelier) zou organiseren? Ben ik verplicht deze te vragen als ik deze lessen naar buiten zou verplaatsen? Als ik hierdoor geen lessen meer kan geven en dit na 14 jaar het einde van mijn bedrijf zou betekenen tot welke organisatie kan ik mij dan wenden voor juridisch advies? Ik heb ook neem ik aan geen recht om een compensatievergoeding door deze maatregelen of overbrugging aan te vragen, of het feit dan mijn bedrijf dan geruïneerd zou zijn.

reageer
Ralf Steenbeek 06-11-2021

Beste Carmen,
De CTB-plicht geldt voor alle locaties en activiteiten van georganiseerde kunst- en cultuurbeoefening.
Dus ook de school die u noemt. Vrijstelling van CTB-plicht geldt wel voor jeugd tot 18 jaar en voor uzelf als werknemer.
In de thuissituatie (max. 4 gasten) en de openbare ruimte geldt ook vrijstelling van CTB-plicht, zoals lessen aan huis of in een park.
Zie voor alle specificaties onze website.
Ik kan u helaas geen juridisch advies geven, maar u kunt altijd met uw gemeente contact zoeken.
Er zijn gemeenten die hiervoor compensaties bieden. Veel sterkte met uw praktijk!
Hartelijke groet, Ralf

reageer
Marlie Wabeke 03-11-2021

Mogen klassen vanuit VO (onder de 18) als groep (schoolactiviteit) een tentoonstelling bezoeken zonder Corona check?

reageer
Ralf Steenbeek 04-11-2021

Hoi Marlie,
Als het een schoolactiviteit betreft geldt inderdaad vrijstelling van de CTB-plicht.
Die uitzondering blijft ook na 6 november van kracht.
Hartelijke groet, Ralf

reageer
Roelinka 07-10-2021

Bij excursies, voorstellingen en andere culturele activiteiten op locatie geldt een vrijstelling van het coronatoegangsbewijs (CTB), als de activiteit onderdeel is van het schoolprogramma (net als andere onderwijsactiviteiten). Dit geldt voor het gehele onderwijs (po, vo, mbo, ho en wo) en zowel voor leerlingen als onderwijspersoneel.

Geldt dit ook voor ouders van PO leerlingen die als begeleider meegaan naar een voorstelling in een theater?

reageer
Ralf Steenbeek 11-10-2021

Hoi Roelinka,
Excuses voor de late reactie! Ik moest je vraag even dubbelchecken.
Maar het antwoord is: ouders die begeleiden zijn ook uitgesloten van CTB-plicht bij onderwijsactiviteiten op locatie (je kunt ze zien als vrijwilliger).
Wel geldt dan het aanvullend advies om voordien een test af te nemen (dit kan bij Testen voor toegang) en vijf dagen na de activiteit nog een zelftest te doen.
Hartelijke groet,
Ralf

reageer
Mariska Joanna Szilagyi 28-09-2021

Mag je weer zingen in de klas middelbare school

reageer
Ralf Steenbeek 28-09-2021

Hoi Mariska,
Ja dat mag!
Hartelijke groet,
Ralf

reageer
Arjenne 27-09-2021

Moet ik als organisatie de coronacheck doen bij een filmvoorstelling die alleen door leerlingen van 1 school van het voortgezet onderwijs komen. Het is onderdeel van een ckv-dag.

reageer
Ralf Steenbeek 27-09-2021

Hoi Arjenne,
Als de activiteit (en de CKV-dag) onderdeel is van het schoolprogramma, geldt een vrijstelling van het coronatoegangsbewijs.
Hartelijke groet,
Ralf

reageer
Gepubliceerd:
Deel dit artikel