Wat mag wel en niet voor cultuureducatie en cultuurparticipatie?

Update 23 februari 2021
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

We houden in dit artikel de gevolgen voor cultuureducatie en cultuurparticipatie bij van de meest recente kabinetsbesluiten over corona (indien relevant).

Update

23 februari 2021: Voor cultuurbeoefening verandert er niets naar aanleiding van de persconferentie van 23 februari. Wel gaan middelbare scholen en mbo weer deels open.
2 februari 2021: lockdown verlengd t/m 2 maart, basisscholen weer open per 8 februari, publieke binnenruimtes blijven gesloten
20 januari 2021: aanscherping lockdown: avondklok en maximaal 1 bezoeker per dag
12 januari 2021: verlenging lockdown t/m 9 februari 2021
15 december 2020: lockdown t/m 19 januari 2021

Lockdown

Tot ten minste dinsdag 2 maart gaat Nederland in de strengste lockdown tot nu toe. Hieronder vind je wat dit betekent voor cultuureducatie en -participatie.
Lees de algemene maatregelen

Binnenschoolse cultuureducatie en kinderopvang (inclusief BSO)

Vanaf maandag 8 februari gaan de basisscholen weer volledig open. Lesgeven gaat volgens het protocol basisonderwijs. Cultuureducatie kan ook weer plaatsvinden, binnen dit protocol. Scholen maken zelf keuzes hoe ze hun lessen invullen, zoals dat altijd het geval is. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Zingen en blaasmuziek is voor kinderen tot en met 12 jaar toegestaan. Ook beweegonderwijs (ook dans) kan zowel binnen als buiten plaatsvinden. Voor beweegonderwijs is een apart protocol beschikbaar.

Ook de kinderdagopvang en het speciaal (basis)onderwijs gaan weer volledig open. Daar kan natuurlijk ook weer cultuureducatie plaatsvinden, binnen het protocol speciaal onderwijs en het protocol kinderopvang. De buitenschoolse opvang (bso) blijft gesloten.

Scholen in het voorgezet onderwijs en instellingen voor mbo gaan weer gedeeltelijk open. Hbo en wetenschappelijk onderwijs geven les op afstand, om zo het aantal contacten te beperken. Zij mogen wel uitzonderingen maken voor leerlingen in een examenjaar, praktijkgericht onderwijs, voor het afnemen van examens en tentamens en voor kwetsbare kinderen.

Buitenschoolse cultuureducatie en cultuurparticipatie

Het kabinet heeft op 14 december besloten om de maatregelen stevig aan te scherpen. Om het coronavirus terug te dringen, moeten het aantal contactmomenten, groepsvorming en reisbewegingen tot een minimum beperkt worden. De essentie van dat pakket is dat iedereen zoveel mogelijk thuisblijft.

Culturele locaties, zoals muziekscholen en centra voor de kunsten, zijn daarom gesloten voor publiek. Je kan hier als amateurkunstbeoefenaar niet repeteren, of optreden zoals toneelspelen, dansen, muziek maken of acteren. Dit geldt ook voor jeugdactiviteiten.

1-op-1 lessen vanuit huis zijn toegestaan. Uiteraard met inachtneming van de basisregels. Je mag bovendien thuis maar maximaal 1 persoon per dag ontvangen (kinderen tot en met 12 jaar uitgezonderd). Omdat het doel van de lockdown is om contacten tot een minimum te beperken wordt echter sterk ontraden om cultuurlessen aan huis te geven.

Gebouwen die voor publiek gesloten zijn, zoals theaters, musea en muziekscholen, mogen open blijven voor medewerkers in het kader van bedrijfsactiviteiten. Professionele gezelschappen en acteurs mogen repeteren en opnames maken (voor bijvoorbeeld digitale voorstellingen en livestreams). Ook is het toegestaan deze locaties te gebruiken voor onderwijsgerelateerde bijeenkomsten die niet online of in de onderwijsinstelling plaats kunnen vinden, zoals toetsen en tentamens.
Lees op rijksoverheid.nl

Net als sporten, is het toegestaan om buiten cultuur te beoefenen. Cultuurbeoefening is namelijk uitgezonderd van het maximum van 2 personen waarmee je buiten mag zijn. Zie artikel 3.1 van de coronawet. Uitgezonderd van het maximum van 2 personen zijn namelijk:

  • jongeren tot en met 12 jaar
  • personen tot en met 17 jaar die deelnemen aan georganiseerde jeugdactiviteiten en personen die deze activiteiten organiseren of begeleiden
  • personen die podiumkunsten beoefenen of acteren

Omdat het doel van de lockdown is om contacten tot een minimum te beperken wordt echter sterk ontraden om buiten met meerdere personen culturele activiteiten te ondernemen.

1,5 meter afstand

In principe blijft 1,5 meter afstand de norm. Er zijn echter uitzonderingen op die regel:

  • kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.
  • jongeren tot en met 17 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
  • acteurs en dansers (alleen indien nodig), aangezien in de huidige lockdown alleen thuis cultuur beoefenen is toegestaan is deze uitzondering nu waarschijnlijk vooral van toepassing op professionals.

Mondkapjes

Per 1 december is het voor iedereen van 13 jaar en ouder verplicht een mondkapje te dragen in voor publiek toegankelijke binnenruimtes. Het mondkapje kan af als je op een aangewezen (gereserveerde) plek zit of staat. Je moet dan wel 1,5 meter afstand houden. Zodra je de aangewezen plek verlaat, bijvoorbeeld voor toiletbezoek, dan zet je het mondkapje weer op.
N.B. Culturele gebouwen zijn momenteel gesloten voor publiek.

Heb je vragen?

Stuur een mailtje naar vraag@lkca.nl. Op basis van deze vragen, kunnen we het overzicht aanvullen en verbeteren.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4.4 / 5. totaal 91

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (15)
Wim Essink 04-03-2021

Hallo,
Het is ons heel onduidelijk aan het worden, mogen wij 1 op 1 muzieklessen geven in een niet publiek toegankelijk gebouw aan kinderen t/m 17

reageer
Lorentine van Tijn 04-03-2021

Ik kom er niet goed achter of acteurs op een school voor leerlingen die 1,5 meter afstand houden een voorstelling mogen spelen.

reageer
Yvonne 03-03-2021

Begrijp ik het goed dat TONEEL lessen voor kinderen van de basisschool die normaliter in t theater les hebben, dit wél buiten mogen maar dit ook ontraden wordt? In binnenruimte theater dus nog verboden. We hebben lessen online gecompenseerd.

reageer
Marianne 03-03-2021

Mag ik weer prive piano les gaan geven bij de leerlingen thuis.
Leeftijden zijn van jong tot oud.

reageer
Clasina 28-02-2021

Mag er buiten een optreden door een jeugdkapel blaasmuziek gespeeld worden. Leeftijd tussen 12 en 18 jaar

reageer
Ralf Steenbeek 04-03-2021

Hoi Clasina,
Je mag buiten cultuur beoefenen in een groep. Een optreden mag niet (evenementen zijn niet toegestaan). Voor blaasmuziek geldt dat je ten minste 2 meter afstand moet houden tot elkaar (in de blaasrichting). Omdat het doel van de lockdown is om contacten tot een minimum te beperken moet je je altijd afvragen of het een goed idee is om met een grote groep een activiteit te ondernemen.
Groeten, Ralf

reageer
Frank Spronk 25-02-2021

Mag ik individuele muzieklessen geven aan huis (cello) ?
Leerlingen zijn van alle leeftijden.
Dank voor uw reactie!

reageer
Ralf Steenbeek 26-02-2021

Hoi Frank,
Het is niet verboden om vanuit huis 1-op-1-les te geven, maar je mag maximaal 1 persoon per dag ontvangen (kinderen t/m 12 uitgezonderd).
Wel wordt sterk ontraden om cultuurlessen aan huis te geven, omdat het doel van de lockdown is om contacten tot een minimum te beperken .
Groeten, Ralf

reageer
Dennis Boxem 24-02-2021

Op Rijksoverheid staan nu twee documenten die elkaar lijken tegen te spreken wat betreft het wel- of niet geven van muziekles. Jullie gegevens lijken gebaseerd op het minst positieve document. Is hier direct contact over geweest met het ministerie of baseren jullie je ook op deze documenten?

reageer
Ralf Steenbeek 25-02-2021

Hoi Dennis,
Deze vraag kunnen we helaas op dit moment nog niet beantwoorden.
We zijn het aan het uitzoeken!
Groeten, Ralf

reageer
Tanha 24-02-2021

Mijn schuur is omgebouwd tot kleine studio. Ik heb tussen mijzelf en mijn zangleerling een grote glasplaat.
Officieel mag ik maar één persoon aan huis lesgeven. Mijn leerlingen komen via de achterpoort binnen. Na elke leerling wordt alles grondig gedesinfecteerd en gelucht.
Mijn leerlingen zijn allemaal boven de 12 jaar. Mag ik nu lesgeven in deze werkruimte aan huis? ( Dus niet in het huis zelf)

reageer
Ralf Steenbeek 24-02-2021

Hoi Tanha,
Voor cultuurbeoefening verandert er niets naar aanleiding van de persconferentie van 23 februari. Dat betekent dat gebouwen voor amateurkunstbeoefening gesloten blijven. Les aan huis zou eventueel kunnen, al mag je officieel maar 1 persoon per dag ontvangen. Bovendien is het niet toegestaan om met meerdere personen naar zangles te gaan. Voor een uitgebreide toelichting kun je altijd contact met ons opnemen.

reageer
Eline 22-02-2021

Beste,
Lees ik het goed dat danslessen in de buitenlucht zijn toegestaan met meer dan twee personen? Dit in tegenstelling tot sporten, omdat dansen tot ciltuurbeoefening behoort?

reageer
Ralf Steenbeek 24-02-2021

Hoi Eline,
Voor cultuurbeoefening verandert er niets naar aanleiding van de persconferentie van 23 februari. Dat betekent dat danslessen in de buitenlucht zijn toegestaan, maar het advies blijft dat dit sterk wordt afgeraden. Het is altijd verstandig om even te overleggen met de gemeente en de veiligheidsregio, of om even contact met ons op te nemen voor een uitgebreidere toelichting.

reageer
Julia 17-02-2021

Dag,
Wij geven normaliter op muziekles in een basisschool na schooltijd aan grotendeels 1-1 lessen en bij groepslessen onder de 17 jaar. Deze basisschool is weer open. Is het hervatten van onze lessen hervatten op deze locatie weer toegestaan?
Alvast dank voor uw reactie.

reageer
Ralf Steenbeek 17-02-2021

Hoi Julia,
Goeie vraag. Zoals je vast al weet is het basisonderwijs en de kinderopvang sinds 8 februari weer open. De BSO is gesloten, met uitzondering voor kinderen met ouder(s) in een cruciale beroepsgroep en kinderen met bijzonder problematiek of moeilijke thuissituatie. Er wordt lesgegeven volgens de protocollen die je in het artikel vindt. In de protocollen wordt ook gesproken over de aanwezigheid van externen en vakleerkrachten. Er staat dat het wel is toegestaan, maar dat je er terughoudend in moet zijn. Het is dus aan de directie van de scholen zelf om afwegingen te maken en te interpreteren.
Als de muzieklessen geen onderdeel van het onderwijsprogramma uitmaken (dus buitenschools zijn) dan gelden dezelfde regels als voor buitenschoolse cultuurbeoefening. In het artikel vind je wat wel en niet is toegestaan. Ook hier is het advies om terughoudend te zijn.
Mocht het niet duidelijk zijn kun je ook altijd telefonisch contact opnemen met Bas Verberk: 030-7115189.

reageer
Jan Erik Noske 17-02-2021

Verwacht u dat basisschoolleerlingen vanaf 2 maart weer naar theaters komen in schoolverband? En hoeveel leerlingen mogen daar bij aanwezig zijn?
Hoop van u te mogen horen,
Vriendelijke groet
Jan Erik Noske
(Zeeheldentheater Den Haag)

reageer
Ralf Steenbeek 17-02-2021

Hallo Jan Erik,
Helaas weten wij ook vaak pas na de persconferentie wat de nieuwe maatregelen zijn. De routekaart van Rijksoverheid geeft helaas ook weinig informatie om een antwoord te kunnen geven op je vraag. Wellicht na 2 maart!

reageer
Kim Klaase 05-02-2021

Beste Ralf,
Ik heb een tekenschool in Haarlem waar ik vooral lesgeef aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Nu lees ik op de site van het RIVM over Regels voor binnen en buiten onder het tabje 'Binnenruimtes waar mensen op 1 plaats zijn' (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/regels-voor-binnen-en-buiten) de volgende uitzondering:
- personen tot en met 17 jaar die deelnemen aan georganiseerde jeugdactiviteiten en personen die deze activiteiten organiseren of begeleiden;
Betekent dat dat wij weer tekenles mogen geven aan kinderen?
Veel dank vast!
Vriendelijke groet,
Kim Klaase
Tekenschool Kobalt

reageer
Ralf Steenbeek 05-02-2021

Hoi Kim,
Goede vraag! We gaan dit checken bij het ministerie.
Zodra we reactie krijgen hoor je het!
Ik verwacht op z'n vroegst maandag.
Groeten, Ralf

reageer
Ralf Steenbeek 08-02-2021

Hoi Kim,
Het ministerie meldt dat publieke binnenruimtes in beginsel gesloten blijven voor publiek.
Je kunt eventueel nog contact met je gemeente/veiligheidsregio opnemen voor mogelijke uitzonderingen.
Groeten, Ralf

reageer
Kim Klaase 08-02-2021

Jammer, maar dank voor het navragen!

reageer
Luciën Schevers 04-02-2021

Muziekschool Brabant
Popbands Brabant Schijndel Meierijstad .
Beste Ralf : wij hebben 2 ruimtes apart gebouw ( gelegen bij ons woonpand.
Mogen we vanaf volgende week 8 februari 2021 met onze freelance docenten lesgeven aan jeugd t/m 12 jaar ?
Dank voor reactie 👍
Hartelijke groet ,
Luciën Schevers
Dagelijkse leiding muziekschool Brabant en popbands Brabant
0651171175
Info@muziekschoolbrabant.nl

reageer
Ralf Steenbeek 04-02-2021

Hoi Luciën,
Culturele locaties blijven t/m 2 maart gesloten voor publiek. Dit geldt ook voor jeugd.
Je kunt wel contact opnemen met je gemeente, of er wellicht een uitzondering mogelijk is.
Groeten, Ralf

reageer
Hans Scholte in 't y 17-12-2020

Ben lid van een Kunstcollectief, ieder lid heeft een sleutel van het pand en kan ten alle tijden individueel gebruikt maken van de materialen/gereedschap van het collectief.
Wij zijn nooit meer dan 4 personen tegelijk aanwezig in 3 school lokalen
Werken met mondkapjes op.
Is dit toegestaan?

reageer
Ralf Steenbeek 17-12-2020

Hoi Hans,
We kunnen juridisch gezien niet met zekerheid zeggen of deze ruimte onder publiek toegankelijke ruimtes valt. Als dat het geval is moet het sowieso gesloten blijven. Het is niet verboden om vanuit huis 1-op-1-les te geven, maar je mag maximaal 2 personen per dag ontvangen (kinderen t/m 12 uitgezonderd).
Omdat het doel van de lockdown is om contacten tot een minimum te beperken wordt echter sterk ontraden om cultuurlessen aan huis te geven.
Groeten, Ralf

reageer
Eddy 16-12-2020

Ben een 1 mans muziekles
Met studio
Mag ik 1 op 1 les geven
Gitaarles kinderen

reageer
Ralf Steenbeek 17-12-2020

Hoi Eddy,
We kunnen juridisch gezien niet met zekerheid zeggen of deze ruimte onder publiek toegankelijke ruimtes valt. Als dat het geval is moet het sowieso gesloten blijven. Het is niet verboden om vanuit huis 1-op-1-les te geven, maar je mag maximaal 2 personen per dag ontvangen (kinderen t/m 12 uitgezonderd).
Omdat het doel van de lockdown is om contacten tot een minimum te beperken wordt echter sterk ontraden om cultuurlessen aan huis te geven.
Groeten, Ralf

reageer
André van Weele 20-01-2021

Zijn deze regels nog steeds geldig na vandaag (20 januari 2021) of zijn er wijzigingen?

André

reageer
Ralf Steenbeek 21-01-2021

Hoi André, er zijn geen specifieke wijzigingen voor cultuureducatie en cultuurparticipatie na de persconferentie van 20 januari 2021 (los van de algemene maatregelen die voor iedereen gelden).
Groeten, Ralf

reageer
Andre van Weele 21-01-2021

Dank voor uw antwoord. Dus in plaats van 2 volwassenen per dag is dat nu 1 volwassene per dag geworden, begrijp ik dat goed? En kinderen tot en met 12 jaar mogen gewoon gitaarlessen volgen bij mij? Groet. André

reageer
Ralf Steenbeek 21-01-2021

Hoi André,
Ja, dat is inderdaad wel een aanpassing.
1 persoon per dag, kinderen t/m 12 uitgezonderd.
En niet na 20.30 's avonds.
Uiteraard blijft het uitgangspunt om het aantal contacten te minimaliseren.
Groeten, Ralf

reageer
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Bas Verberk
Bas Verberk
Functie: Specialist Beleid
Expertise: lobbyondersteuning,overheidsbeleid
basverberk@lkca.nl
030-71151 89
Bekijk alle experts
Gepubliceerd:
Deel dit artikel