Wat mag wel en niet voor cultuureducatie en cultuurparticipatie?

Update 20 mei 2020

In dit overzicht lees je wat er wel en niet mag met cultuureducatie en cultuurparticipatie, op basis van de meest recente kabinetsbesluiten. Alleen de verruimingen per 1 juni zijn definitief besloten, de verruimingen per 1 juli nog niet.

Gepubliceerd:
Deel dit artikel

Updates

8 mei 2020: alle aanpassingen op basis van de persconferentie van 6 mei en het Kamerdebat
13 mei 2020: protocol cultuureducatie en -participatie en updates KNMO en Koornetwerk Nederland toegevoegd
20 mei 2020: alle aanpassingen op basis van de persconferentie van 19 mei. In de week van 25 mei volgt de update waarin ook de aangepaste noodverordening is verwerkt

Stap voor stap

Tijdens de persconferentie van 6 mei 2020 presenteerde het kabinet de routekaart voor de nieuwe maatregelen, waarbij er stapsgewijs meer ruimte komt.

Stap 111 mei
Stap 21 juni
Stap 31 juli
Stap 41 september
Stap 5Datum onbekend

Binnenschoolse cultuureducatie

Stap 1: 11 mei

De basisscholen zijn per 11 mei open. Het uitgangspunt is dat kinderen daarbij 50% van de tijd naar school gaan zodat de groepen verkleind kunnen worden, waarbij wordt uitgegaan van hele dagen. Kinderen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan weer volledig naar school. De sector is voortvarend begonnen aan de voorbereiding en heeft protocollen opgesteld die verder invulling geven aan deze opening.
Lees de protocollen

Voor cultuureducatie kan waar nodig aanvullend gebruik worden gemaakt van het protocol van de danssector (link volgt zodra deze bekend is) en de sector cultuureducatie en -participatie, omdat deze meer specifiek ingaan op de lessituaties voor cultuureducatie.

Over zingen en blaasinstrumenten zegt het RIVM het volgende:
Mogelijk geeft het een verhoogd risico op verspreiding van het nieuwe coronavirus als mensen met een groep gaan zingen of musiceren op blaasinstrumenten. Dat wordt nog onderzocht. Zolang we dit niet zeker weten, raden we af om samen te musiceren (zingen/blazen).

Het RIVM gaat daarbij niet specifiek in op de situatie in het primair onderwijs. Het lijkt verstandig om hetzelfde beleid aan te houden als voor gym geldt in het primair onderwijs: zoveel mogelijk buiten en alleen als het niet anders kan binnen. Zie het protocol voor gymonderwijs.

Scholen moeten volwaardig onderwijs geven en bepalen zelf hoe ze het programma invullen. Ze maken daarin hun eigen keuzes, bijvoorbeeld of ze wel of niet externe docenten inzetten in deze periode. Cultuureducatie kan weer plaatsvinden, binnen de regels zoals die in het protocol van het primair onderwijs zijn beschreven. Zo moeten volwassenen 1,5 meter afstand houden van kinderen en van elkaar.

De keuzes omtrent naschoolse activiteiten op school (verlengde schooldag en dergelijke) vallen onder de verantwoordelijkheid van school of kinderopvang (afhankelijk van hoe dit op school is geregeld). Deze activiteiten kunnen vanaf 11 mei worden uitgevoerd als zij plaatsvinden binnen de regels van het protocol van het primair onderwijs of de kinderopvang.

Ook de kinderopvang is vanaf 11 mei open. De kinderopvang heeft een eigen protocol. Binnen de kinderopvang kan, binnen de regels zoals in het protocol zijn beschreven, ook weer cultuureducatie plaatsvinden. Het is aan kinderopvangorganisaties hierin keuzes te maken en dit vorm te geven.

Stap 2: 1 juni

De scholen voor voortgezet onderwijs gaan per 2 juni weer open. Daarbij moeten leerlingen en onderwijspersoneel 1,5 meter afstand houden. Het voortgezet onderwijs heeft hiervoor een (voorlopig) protocol. Voor praktijkonderwijs heeft Stichting Platform vmbo een servicedocument gemaakt als uitwerking van het vo-protocol.

VONKC heeft aanvullend daarop extra informatie voor kunstvakonderwijs in het vo op een rijtje gezet. Hier wordt ook expliciet genoemd dat zingen wordt afgeraden door het RIVM.

Alle reguliere vakken worden in principe weer opgestart, er vinden geen excursies plaats, dus ook geen bezoeken aan culturele instellingen, zo is te lezen in het voorlopig protocol VO.

8 juni gaan het basisonderwijs en buitenschoolse opvang weer volledig open. Hiervoor gelden dezelfde regels als die bij stap 1 staan beschreven

15 juni gaat het mbo beperkt open voor praktijklessen en toetsing.

Stap 3/4/5: vanaf 1 juli

Over de situatie na 1 juli in het onderwijs is nog niets bekendgemaakt.

Individuele lessen cultuureducatie

Individuele lessen voor alle leeftijdsgroepen zijn mogelijk: er is geen sprake van samenscholing, noch van een contactberoep. Individuele les kan daarom plaatsvinden, indien men zich houdt aan de hygiënevoorschriften en de 1,5 meter afstand. Het protocol voor de sector cultuureducatie en -participatie geeft hiervoor specifieke instructies.

Het gaat tot 1 juni om lessen die thuis of buiten plaatsvinden. Vanaf 1 juni kan dat ook op muziekscholen, centra voor de kunsten en dergelijke, omdat deze dan weer open mogen.

Overige buitenschoolse cultuureducatie en cultuurparticipatie

Stap 1: vanaf 11 mei

Vanaf 11 mei mogen culturele activiteiten voor de jeugd buiten plaatsvinden. Daarbij gelden dezelfde voorwaarden zoals die voor de sport vanaf 29 april al golden:

  • georganiseerd buiten cultuur beoefenen is toegestaan voor groepen jongeren tot en met 12 jaar.
  • georganiseerd buiten cultuur beoefenen is toegestaan voor groepen jongeren tot en met 18 jaar, mits de anderhalve meter afstand wordt gehandhaafd.
  • indien van toepassing: kleedruimtes (inclusief douches) en kantines blijven gesloten.

Het protocol van NOC*NSF is een goede basis voor de uitvoering van deze buitenactiviteiten en biedt zowel gemeenten, aanbieders/organisatoren, begeleiders en deelnemers de juiste handvatten.

Kunst- en cultuuraanbieders en verenigingen kunnen zich bij de gemeente waarin zij werken melden als zij hiermee aan de slag willen. In overleg met gemeenten kunnen ook locaties, bijvoorbeeld in de openbare ruimte, worden aangewezen voor het beoefenen van cultuur onder de genoemde voorwaarden.

Buitenactiviteiten zijn voor volwassenen in groepen nog niet toegestaan, net zo min als binnenactiviteiten in groepen voor alle leeftijden.

Stap 2: 1 juni

Culturele instellingen, waaronder muziekscholen en centra voor de kunsten, kunnen vanaf 1 juni weer open. Hierbij geldt een maximum aantal van 30 personen per gebouw (exclusief personeel), die 1,5 meter afstand dienen te houden. Ook wordt er gewerkt op basis van reserveringen en triage (controlegesprek vooraf). Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het protocol voor de sector cultuureducatie en -participatie.

Ook amateurkunstbeoefening is per 1 juni weer toegestaan voor alle leeftijden, met een maximum van 30 personen. Hiervoor kan van hetzelfde hierboven genoemde protocol gebruik gemaakt worden, waarin specifiek wordt ingegaan op het werken in groepen.

Voor zang, dans en blaasmuziek geldt de versoepeling vooralsnog echter niet. Er is nader onderzoek nodig naar het vergrote besmettingsrisico bij deze activiteiten.

Het is per 1 juni wél toegestaan om buiten aan cultuurbeoefening te doen. Daarvoor geldt dat de jeugd alle activiteiten kan ontplooien (zie de voorwaarden hierboven bij stap 1). Voor volwassenen adviseert het RIVM terughoudend te zijn met zingen en blaasmuziek. Volgende week zal duidelijk worden of dit in de noodverordening daadwerkelijk uitgezonderd zal worden van wat buiten mag. Voor kunstbeoefening buiten gelden natuurlijk de volgende richtlijnen:

  • Houd minimaal 1,5 meter afstand.
  • Blijf binnen wanneer je last hebt van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten of verhoging of koorts. 
  • Zoek geen risico’s op waardoor je bent aangewezen op medische hulp (bijvoorbeeld door een ongeval). 
  • Ga niet samen cultuur beoefenen als u in een risicogroep valt. 

Stap 3: 1 juli

Vanaf 1 juli wordt het aantal toegestane personen voor de culturele en recreatieve sector verder verhoogd naar 100 personen, met behoud van de regel van alleen werken op afspraak/reservering.

De overige voorwaarden blijven gelden, alsmede het werken volgens de eerder genoemde protocollen.

Stap 4+5:
De Kamerbrief van 6 mei noemt geen sectorspecifieke verruiming vanaf 1 september voor culturele activiteiten. Wel staat er dat verenigingskantines dan waarschijnlijk weer open kunnen. Voor evenementen boven de 100 personen wordt nog geen datum genoemd.

Vragen?

Heb je toch nog vragen naar aanleiding van dit overzicht? Stel ze dan via vraag@lkca.nl Op basis van deze vragen, kunnen we het overzicht aanvullen en verbeteren.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4,3 / 5. totaal 66

Reageer

Uw bericht kan gewijzigd worden door de beheerder
Reacties (3)
Marielle 21-05-2020

Er staat dat speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs weer zijn begonnen. Dat klopt nuet. Sbo is begonnen. Voor vso komen er nog richtlijnen.

reageer
Karin Venverloo 14-05-2020

Dansscholen hebben een SBI code die valt onder cultuur onderwijs. Mocht het idd sport zijn, dan wens ik met terugwerkende kracht ipv 21 de bij sport horende 9 % BTW te betalen.

reageer
Ralf Steenbeek 15-05-2020

Hoi Karin, onze meest recente informatie is dit: Wat betreft financiën valt dans onder cultuur. Wat betreft de uitoefening valt binnendans volgens het ministerie van VWS echter onder binnensport, vanwege het vrijkomen van aerosolen, en is daarom nog niet toegestaan: https://twitter.com/MinVWS/status/1258775058945900545. Wij hopen hier meer duidelijkheid over te krijgen. Groeten, Ralf

reageer
Jan de Graaff 09-05-2020

Wat mij opvalt bij het herstarten van culturele activiteiten dat in het geheel geen leeftijden genoemd worden. Is het verstandig dat verenigingen met voornamelijk 65 + leden dan ook al weer in verenigingsgebouwen aan de slag kunnen???

Bij de mogelijke verhoging per 1 juli wordt niet meer gesproken over 1.5 m afstand

reageer
Ralf Steenbeek 12-05-2020

Beste Jan, dank voor je vraag. Op de site van rijksoverheid staat dat buiten cultuurbeoefenen is toegestaan voor alle leeftijden vanaf 19 jaar. Over verenigingsgebouwen wordt niks gezegd, ook niet in ons artikel.
Ook is bekend dat 1-op-1 lessen weer zijn toegestaan, thuis of op andere geschikte locaties. Gemeenten gaan over deze geschikte locaties. Of het verstandig is is niet aan ons...

Voor alles geldt dat de basisvoorschrfiten van RIVM van toepassing zijn. Ook vanaf 1 juli zal dat zo zijn. Maar dat zijn allemaal voorlopige voorspellingen. Pas vlak voor die datum worden de nieuwe regels definitief aangekondigd.

Sterkte!
Groeten, Ralf

reageer