Wat mag wel en niet voor cultuureducatie en cultuurparticipatie?

Update 25 september 2021
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
We houden in dit artikel de gevolgen voor cultuureducatie en cultuurparticipatie bij van de meest recente kabinetsbesluiten over corona (indien relevant).

Update 25 september 2021

Vanaf 25 september vervalt met ‘de 1,5 meter’ een belangrijke basismaatregel, maar nog niet alle coronamaatregelen worden versoepeld. Hieronder lees je wat dit alles betekent voor cultuureducatie en -participatie.
Lees de algemene maatregelen (rijksoverheid.nl)
Corona en zingen, toneelspelen, dansen, muziek maken en acteren (rijksoverheid.nl)

Snel naar:

Binnenschoolse cultuureducatie en kinderopvang (inclusief BSO)

De basisscholen zijn weer volledig open. Lesgeven gaat volgens het protocol basisonderwijs. Cultuureducatie kan ook weer plaatsvinden plaatsvinden (ook met externen), binnen dit protocol. Scholen maken zelf keuzes hoe ze hun lessen invullen, zoals dat altijd het geval is. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Voor beweegonderwijs (en dans) is een apart protocol beschikbaar. Groep 8 mag weer een eindmusical opvoeren, bezoekers hoeven dan geen coronatoegangsbewijs te tonen. Voor de regels voor (culturele) excursies: zie onder.

Ook de kinderdagopvang en het speciaal (basis)onderwijs zijn volledig open. Daar kan natuurlijk ook cultuureducatie plaatsvinden, binnen het protocol speciaal onderwijs en het protocol kinderopvang. De buitenschoolse opvang (bso) is volledig open.

De middelbare scholen zijn weer volledig open. Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Het dragen van mondkapjes buiten de lessen op school blijft verplicht tot aan de zomervakantie. Het organiseren van excursies en schoolkampen wordt niet langer afgeraden, mits georganiseerd in lijn met de basisregels. Ook zingen in de muziekles in het voortgezet onderwijs is weer toegestaan.

Ook het mbo en universiteiten en hogescholen zijn open onder voorwaarden.

Vanaf 25 september vervalt in het voortgezet onderwijs, het mbo en hoger onderwijs de mondkapjesplicht buiten de les- of collegezalen. En vervalt in het mbo en hoger onderwijs de maximale groepsgrootte van 75 personen.

Excursies en voorstellingen op locatie
Bij excursies, voorstellingen en andere culturele activiteiten op locatie geldt een vrijstelling van het coronatoegangsbewijs (CTB), als de activiteit onderdeel is van het schoolprogramma (net als andere onderwijsactiviteiten). Er is in dit geval ook geen capaciteitsbeperking van kracht op de locatie.
Dit geldt voor het gehele onderwijs (po, vo, mbo, ho en wo) en voor leerlingen, onderwijspersoneel en begeleidende ouders (of andere vrijwilligers). Wel geldt voor begeleidende ouders het aanvullend advies om vooraf een test af te nemen (dit kan bij Testen voor toegang) en vijf dagen na de activiteit nog een zelftest te doen.
Als het een bezoek aan een reguliere publieksactiviteit betreft, is het CTB verplicht voor alle toeschouwers. Verder gelden de regels voor vervoer en van de locatie (zoals theater of museum).

Buitenschoolse cultuureducatie en cultuurparticipatie

Vanaf 25 september zijn kunst- en cultuurbeoefenaars vrijgesteld van het CTB (en gezondheidscheck).

  • Voor locaties voor kunst- en cultuurbeoefening geldt geen maximum aantal bezoekers, bijvoorbeeld muziekscholen en centra voor de kunsten.
  • Groepslessen en repetities in groepsverband zijn toegestaan.
  • Zingen is binnen en buiten toegestaan.
  • Publiek bij lessen of repetities is toegestaan, maar dan geldt wél de CTB-plicht. Er geldt geen maximum aantal bezoekers.

Ook geldt de CTB-plicht voor lessen repetities op locaties met eet- en drinkgelegenheden, zoals een zaaltje in de horeca of in verenigingsgebouwen met kantine. Ténzij de repetitie volledig afgesloten van het overige publiek kan plaatsvinden.

Voor publiek bij amateurkunstvoorstellingen op locatie is het CTB verplicht. Uitzondering daarvoor geldt voor voorstellingen die vanuit PO/VO worden georganiseerd (bijv. een musical), mits dat publiek niet mengt met publiek dat wel gebruik moet maken van het CTB.

1,5 meter afstand

Vanaf 25 september vervalt de 1,5 meter afstand en verandert in een dringend advies om afstand te houden.

Mondkapjes

Vanaf 25 september is het dragen van een mondkapje alleen nog verplicht in het openbaar vervoer. De mondkapjesplicht vervalt in het onderwijs.

Protocollen

Als je culturele activiteiten gaat doen, lees dan van te voren het voor jou relevante protocol, omdat het zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden. Hier vind je de belangrijkste:

Financiële steun voor cultuur

Wat betekent corona voor jouw financiële situatie? Geef zoveel mogelijk gegevens door aan de Kunstenbond en Kunsten ’92 of via diverse enquêtes, zodat de cultuurlobby met harde cijfers het pleidooi in Den Haag kan onderbouwen voor passende en aanvullende steunmaatregelen voor de sector.
Hieronder vind je alle financiële regelingen voor cultuur en overige informatie.

Heb je vragen?

Stuur een mailtje naar vraag@lkca.nl. Op basis van deze vragen, kunnen we het overzicht aanvullen en verbeteren.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4.4 / 5. totaal 94

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (5)
D. Lovcks 14-10-2021

Groepslessen en dansen mag weer (buiten de horeca, maar wel in sportcentra en dansscholen). Mogen die ook door live muziek (bijvoorbeeld een pianist) begeleid worden of is het dan ineens een live optreden?

reageer
Ralf Steenbeek 15-10-2021

Ja, als het gaat om muzikale begeleiding bij de repetities of lessen, dan kan dat.
Mocht er publiek komen kijken, geldt wel de CTB-plicht.
Groeten, Ralf

reageer
Roelinka 07-10-2021

Bij excursies, voorstellingen en andere culturele activiteiten op locatie geldt een vrijstelling van het coronatoegangsbewijs (CTB), als de activiteit onderdeel is van het schoolprogramma (net als andere onderwijsactiviteiten). Dit geldt voor het gehele onderwijs (po, vo, mbo, ho en wo) en zowel voor leerlingen als onderwijspersoneel.

Geldt dit ook voor ouders van PO leerlingen die als begeleider meegaan naar een voorstelling in een theater?

reageer
Ralf Steenbeek 11-10-2021

Hoi Roelinka,
Excuses voor de late reactie! Ik moest je vraag even dubbelchecken.
Maar het antwoord is: ouders die begeleiden zijn ook uitgesloten van CTB-plicht bij onderwijsactiviteiten op locatie (je kunt ze zien als vrijwilliger).
Wel geldt dan het aanvullend advies om voordien een test af te nemen (dit kan bij Testen voor toegang) en vijf dagen na de activiteit nog een zelftest te doen.
Hartelijke groet,
Ralf

reageer
Mariska Joanna Szilagyi 28-09-2021

Mag je weer zingen in de klas middelbare school

reageer
Ralf Steenbeek 28-09-2021

Hoi Mariska,
Ja dat mag!
Hartelijke groet,
Ralf

reageer
Arjenne 27-09-2021

Moet ik als organisatie de coronacheck doen bij een filmvoorstelling die alleen door leerlingen van 1 school van het voortgezet onderwijs komen. Het is onderdeel van een ckv-dag.

reageer
Ralf Steenbeek 27-09-2021

Hoi Arjenne,
Als de activiteit (en de CKV-dag) onderdeel is van het schoolprogramma, geldt een vrijstelling van het coronatoegangsbewijs.
Hartelijke groet,
Ralf

reageer
Leontien 20-09-2021

Wanneer komt de nieuwe informatie (na persconferentie 14/9) online?

reageer
Ralf Steenbeek 20-09-2021

Hoi Leontien,
Zo snel mogelijk! We wachten nog op de definitieve informatie.
Hartelijke groet, Ralf

reageer
Gepubliceerd:
Deel dit artikel