Veranderingen rond keuzedelen vanaf schooljaar 2020-2021

De minister komt met 6 nieuwe maatregelen in de aanpak rond keuzedelen in het mbo.
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Deze maatregelen gaan in het nieuwe schooljaar 2020-2021 in. Een drietal maatregelen gaat over het proces om te komen tot nieuwe keuzedelen. Deze lichten we hieronder toe.

Het proces om tot keuzedeel te komen wordt eenvoudiger 

De mbo-opleiding en bedrijfsleven ontwikkelen zelf het keuzedeel zonder de betrokkenheid van de sectorkamers en marktsegmenten van SBB.  

SBB wil de groei van het aantal keuzedelen bewaken en daarom is het verplicht dat bij iedere aanvraag steun aanwezig is van het college van bestuur (c.q. het bevoegd gezag) en van representatieve vertegenwoordigers van het (georganiseerd) bedrijfsleven.  

Wat blijft is dat het keuzedeel nog steeds volgens een aantal criteria wordt getoetst door de Toetsingskamer. Ook mag er nog steeds geen overlap zitten tussen de inhoud van het keuzedeel en de kwalificatie waarvoor de student leert. Om te checken of er sprake is van overlap, heeft SBB een tool ontwikkeld: https://kwalificaties.s-bb.nl/Overlap  

Daarnaast ontwikkelt SBB een online tool die je stap voor stap begeleidt bij het ontwikkelen van een keuzedeel. Deze is op 1 augustus gereed. Mocht je toch hulp willen van SBB, dan kan je nog steeds contact met hen opnemen (Bert Toolsema: b.toolsema@s-bb.nl, Team Kwalificeren en Examineren). 

Nieuwe keuzedelen hoeven niet meer gekoppeld te worden aan een opleiding

De verplichte koppeling van een keuzedeel aan een kwalificatie wordt losgelaten. Vanaf studiejaar 2020-2021 wordt voor nieuwe keuzedelen geen koppeling meer vastgesteld. Bij ontwikkeling van een nieuw keuzedeel geeft de indiener aan voor welke opleiding(en) of voor welk opleidingsdomein het keuzedeel bedoeld is. Op die manier wordt duidelijk welke combinaties de voorkeur hebben. Een keuzedeel mag geen ondoelmatige overlap kennen met de mbo-kwalificatie waarvoor het keuzedeel wordt ontwikkeld. Bestaande koppelingen van keuzedelen blijven gehandhaafd. Ook kunnen voor bestaande keuzedelen nog steeds koppelingen worden aangevraagd, waarbij alleen nog zal worden gekeken naar de mate van overlap met de beoogde kwalificaties.  

Remediërende keuzedelen voor niveau 2  

Tot voor kort konden er alleen voor de entree-opleidingen (niveau 1) remediërende keuzedelen gemaakt worden. Nu kan dat ook voor niveau 2. Bij deze keuzedelen mag de inhoud wel overlappen met die van een kwalificatie op niveau 2. De remediërende keuzedelen kunnen er soms voor zorgen dat studenten die een achterstand hebben, toch hun startkwalificatie behalen, waardoor zij meer kans maken door te stromen naar een vervolgopleiding op betere kansen maken op de arbeidsmarkt. Een voorbeeld van een remediërend keuzedeel op niveau 1 is Verrijking Leervaardigheden, dat beschreven staat in de publicatie Een wereld vol mogelijkheden. 

Meer lezen: 

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Anneloes Vermeulen
Anneloes Vermeulen
Functie: Specialist Cultuureducatie
Expertise: mbo,voortgezet onderwijs
anneloesvermeulen@lkca.nl
030 711 51 48
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel